Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Karolina Kremens

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr Karolina Kremens
Kontakt: 

pokój 201, bud. A (Uniwersytecka 22/26)

Telefon:
+71 375 23 51
Email:
karolina [dot] kremens [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019
środa 11:15 - 13:15
W każdej sprawie zachęcam do kontaktu mailowego.

Office hours during Spring Term 2018/2019
Wednesday 11:15am - 1:15pm
I encourage all to contact me via e-mail.

 
Działalność naukowa: 

 

Doktor nauk prawnych (2008, Uniwersytet Wrocławski, tytuł rozprawy "Dowody osobowe w międzynarodowym postępowaniu karnym". Absolwentka studiów LL.M. (Master of Laws) na Wydziale Prawa (Common Law) Uniwersytetu w Ottawie, Kanada (2007). Ukończyła aplikację prokuratorską i w latach 2009-2012 pracowała jako asesor Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Krzyki Zachód. Od 2011 roku adwokat. Wydaje opinie dla prokuratur i sądów jako biegła z zakresu amerykańskiego procesu karnego. Od 2012 roku - asystent, a od 2014 roku - adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Stypendystka Fulbrighta na UCONN School of Law, USA (2016/2017), Edwarda Barry McDougalla na Uniwersytecie w Ottawie, Kanada (2006/2007) oraz Rządu Flandrii na Uniwersytecie w Leuven, Belgia (2013 i 2014). W 2016 uzyskała Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Uczestniczka krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych (NCN, DG Justice oraz Cost). Visiting Professor na uczelniach w Kanadzie (UOttawa), Stanach Zjednoczonych (UCONN), Anglii (Exeter), Walii (Aberystwyth), Hiszpanii (Toledo) oraz we Włoszech (Bolonia). Autorka publikacji książkowych i artykułów a także krajowych i zagranicznych wystąpień konferencyjnych z zakresu porównawczego, międzynarodowego oraz polskiego procesu karnego i prawa dowodowego.
 

1. Zainteresowania badawcze:

prawo porównawcze, anglosaski proces karny, międzynarodowe postępowanie karne, prawo dowodowe, struktura i funkcjonowanie prokuratury, kryminalistyka i medycyna sądowa

 

2. Granty, projekty badawcze:

 1. Wykonawca polskiej części grantu "Police Stops" (grant COST Action, CA 17102)
 2. Wykonawca grantu "Dopuszczalność dowodów w procesie karnym. Między poznaniem prawdy a rzetelnością i sprawnością postępowania" (grant NCN Opus 27, UMO-2017/27/B/HS5/00854) - kierownik grantu prof. dr hab. Jerzy Skorupka
 3. Wykonawca grantu "Odszkodowanie za niesłuszne pozbawienie wolności - teoria i praktyka" (grant NCN Sonata-BIS 26, UMO-2017/26/E/HS5/00382) - kierownik grantu dr Wojciech Jasiński
 4. Wykonawca polskiej części projektu „Improving the transfer of persons pursuant to mutual recognition of judicial decisions in criminal matters and the citizens' fundamental rights protection” (Usprawnianie przekazywania osób zgodnie z wzajemnym uznawaniem decyzji sądowych w sprawach karnych a ochrona praw podstawowych obywateli) grant Komisji Europejskiej (DG Justice) na lata 2016-2018, kierownik całego projektu: dr Tony Marguery z Uniwersytetu w Utrechcie - https://euprisoners.eu
 5. Kierownik grantu "Rola prokuratora w postępowaniu przygotowawczym na tle prawnoporównawczym" (grant Sonata NCN 2015-2018)
 6. Wykonawca grantu „Model dopuszczalnej ingerencji w prawa i wolności jednostki w procesie karnym” (grant Opus NCN 2014-2017)
 7. Kierownik grantu „Nowy model organizacyjny prokuratury (grant Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości 2014)
 8. Wykonawca grantów wewnętrznych WPAiE dla młodych doktorów 2013-2016 
 9. Wykonawca grantu „Dowody osobowe w międzynarodowym postępowaniu karnym” (grant promotorski KBN 2007-2008)

 

3. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń:

 1. członek AIDP (International Association of Penal Law)
 2. członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii

 

4. Stypendia/staże naukowe

 1. Visiting Professor na University of Ottawa, Kanada - kurs Comparative Criminal Procedure (styczeń 2018)
 2. Visiting Scholar jako Stypendystka Fulbrighta (Senior Award) na University of Connecticut, USA (wrzesień 2016-styczeń 2017)
 3. Pobyt w ramach Erasmus Teaching Staff Mobility na Uniwersytecie w Bolonii (maj 2017).
 4. Pobyt w ramach ErasmusTeaching Staff Mobility na Universidad de Castilla La Mancha w Toledo, Hiszpania (maj 2016)
 5. Visiting Professor na University of Ottawa, Kanada - kurs Comparative Criminal Procedure (styczeń 2016)
 6. Stypendium Rządu Flandrii na KU Leuven, Belgia (grudzień 2014)
 7. Pobyt w ramach ErasmusTeaching Staff Mobility na University of Exeter, Anglia (kwiecień 2014)
 8. Visiting Professor na University of Ottawa, Kanada - kurs Comparative Criminal Procedure (styczeń 2014)
 9. Pobyt w ramach ErasmusTeaching Staff Mobility na University of Aberystwyth, Walia (marzec 2013)
 10. Stypendium Rządu Flandrii na KU Leuven, Belgia (październik 2013)
 11. Warsztaty specjalizacyjne z zakresu udziału podmiotów niepaństwowych w międzynarodowym prawie karnym w Institute of Higher Studies in Criminal Sciences, Syrakuzy, Włochy (maj 2008);
 12. Stypendystka Edwarda Barry McDougalla na Uniwersytecie w Ottawie, Kanada – studia LL.M. (2006/2007)
 13. Warsztaty specjalizacyjne z zakresu prawa szariatu w międzynarodowym prawie karnym w Institute of Higher Studies in Criminal Sciences, Syrakuzy, Włochy (maj 2006)
 14. Staż naukowy na Central Connecticut State University, USA (styczeń-maj 2005)
 15. Stypendium Erasmus na University of Lapland, Finlandia (wrzesień-grudzień 2003)

 

5.  Nagrody i wyróżnienia

Stypendium Fulbrighta (Senior Award) 2016-2017 (UCONN School of Law, US)

Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców 2017-2019

Stypendium Edwarda Barry McDougalla 2006-2007 (University of Ottawa, Faculty of Common Law, Kanada)

Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność organizacyjną w 2013 roku

Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność organizacyjną oraz za działalność naukową w 2014 roku

Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność organizacyjną w 2015 roku

 

6. Działalność pozauczelniana

 

biegła z zakresu amerykańskiego procesu karnego

wpisana na listę adwokatów w ORA Wałbrzych (grudzień 2011)

ekspert Narodowego Centrum Nauki w latach 2015-2018

visiting profesor na Uniwersytecie w Ottawie (2014 i 2016)

visiting scholar UCONN Law School jako stypendystka Fulbrighta (IX 2016 - I 2017)

recenzent South Africa's National Research Foundation (NRF) w latacg 2015-2016

współpracownik Forum Obywatelskiego Rozwoju (od 2011 roku)

asesor Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Krzyki Zachód (2009-2012)

 

7. O sobie

 

Prywatnie matka dwojga dzieci i żona nauczyciela wychowania fizycznego w ośrodku resocjalizacyjnym. Biega, chodzi po górach, jeździ na nartach i uprawia kajakarstwo.