Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Karolina Kremens

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr Karolina Kremens
Kontakt: 

pokój 201, bud. A (Uniwersytecka 22/26)

Telefon:
+71 375 23 51
Email:
karolina [dot] kremens [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W związku z wyjazdem naukowym do Instytutu Maxa Plancka w dniach 1-15 lipca 2018 roku konsultacje nie będą się odbywać. Urlop wypoczynkowy 16 lipca - 24 sierpnia 2018 roku.
We wszystkich sprawach zachęcam do kontaktu mailowego.

Działalność naukowa: 

 

Doktor nauk prawnych (2008, Uniwersytet Wrocławski, tytuł rozprawy "Dowody osobowe w międzynarodowym postępowaniu karnym". Absolwentka studiów LL.M. (Master of Laws) na Wydziale Prawa (Common Law) Uniwersytetu w Ottawie, Kanada (2007). Ukończyła aplikację prokuratorską i w latach 2009-2012 pracowała jako asesor Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Krzyki Zachód. Od 2011 roku wpisana na listę adwokacką (nie wykonuje zawodu). Od października 2012 roku - asystent, a od października 2014 roku - adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Stypendystka Fulbrighta na University of Connecticut School of Law (2016/2017). 

 

1. Zainteresowania badawcze:

prawo porównawcze, anglosaski proces karny, międzynarodowe postępowanie karne, prawo dowodowe, struktura i funkcjonowanie prokuratury, kryminalistyka i medycyna sądowa

 

2. Granty, projekty badawcze:

 1. Wykonawca polskiej części projektu „Improving the transfer of persons pursuant to mutual recognition of judicial decisions in criminal matters and the citizens' fundamental rights protection” (Usprawnianie przekazywania osób zgodnie z wzajemnym uznawaniem decyzji sądowych w sprawach karnych a ochrona praw podstawowych obywateli) grant Komisji Europejskiej (DG Justice) na lata 2016-2018, kierownik całego projektu: dr Tony Marguery z Uniwersytetu w Utrechcie - https://euprisoners.eu
 2. Kierownik grantu "Rola prokuratora w postępowaniu przygotowawczym na tle prawnoporównawczym" (grant Sonata NCN 2015-2018)
 3. Wykonawca grantu „Dowody osobowe w międzynarodowym postępowaniu karnym” (grant promotorski KBN 2007-2008)
 4. Wykonawca grantu „Model dopuszczalnej ingerencji w prawa i wolności jednostki w procesie karnym” (grant Opus NCN 2014-2017)
 5. Kierownik grantu „Nowy model organizacyjny prokuratury (grant Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości 2014)
 6. Wykonawca grantów wewnętrznych WPAiE dla młodych doktorów 2013-2016 

 

3. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń:

 1. członek AIDP (International Association of Penal Law)
 2. członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii

 

4. Stypendia/staże naukowe

 1. Visiting Scholar jako Stypendystka Fulbrighta (Senior Award) na University of Connecticut, USA (wrzesień 2016-styczeń 2017)
 2. Pobyt w ramach Erasmus Teaching Staff Mobility na Uniwersytecie w Bolonii (maj 2017).
 3. Pobyt w ramach ErasmusTeaching Staff Mobility na Universidad de Castilla La Mancha w Toledo, Hiszpania (maj 2016)
 4. Visiting Professor na University of Ottawa, Kanada - kurs Comparative Criminal Procedure (styczeń 2016)
 5. Stypendium Rządu Flandrii na KU Leuven, Belgia (grudzień 2014)
 6. Pobyt w ramach ErasmusTeaching Staff Mobility na University of Exeter, Anglia (kwiecień 2014)
 7. Visiting Professor na University of Ottawa, Kanada - kurs Comparative Criminal Procedure (styczeń 2014)
 8. Pobyt w ramach ErasmusTeaching Staff Mobility na University of Aberystwyth, Walia (marzec 2013)
 9. Stypendium Rządu Flandrii na KU Leuven, Belgia (październik 2013)
 10. Warsztaty specjalizacyjne z zakresu udziału podmiotów niepaństwowych w międzynarodowym prawie karnym w Institute of Higher Studies in Criminal Sciences, Syrakuzy, Włochy (maj 2008);
 11. Stypendystka Edwarda Barry McDougalla na Uniwersytecie w Ottawie, Kanada – studia LL.M. (2006/2007)
 12. Warsztaty specjalizacyjne z zakresu prawa szariatu w międzynarodowym prawie karnym w Institute of Higher Studies in Criminal Sciences, Syrakuzy, Włochy (maj 2006)
 13. Staż naukowy na Central Connecticut State University, USA (styczeń-maj 2005)
 14. Stypendium Erasmus na University of Lapland, Finlandia (wrzesień-grudzień 2003)

 

5.  Nagrody i wyróżnienia

 

Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność organizacyjną w 2013 roku.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność organizacyjną oraz za działalność naukową w 2014 roku.

Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego za działalność organizacyjną w 2015 roku.

 

6. Działalność pozauczelniana

 

biegła z zakresu amerykańskiego procesu karnego

wpisana na listę adwokatów w ORA Wałbrzych (grudzień 2011)

ekspert Narodowego Centrum Nauki w latach 2015-2017 (Sonata, Opus, Preludium)

visiting profesor na Uniwersytecie w Ottawie (2014 i 2016)

visiting scholar UCONN Law School jako stypendystka Fulbrighta (IX 2016 - I 2017)

recenzent South Africa's National Research Foundation (NRF) w latacg 2015-2016

współpracownik Forum Obywatelskiego Rozwoju (od 2011 roku)

asesor Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Krzyki Zachód (2009-2012)

 

7. O sobie

 

Prywatnie matka dwojga dzieci i żona nauczyciela wychowania fizycznego w ośrodku resocjalizacyjnym. Biega, chodzi po górach, jeździ na nartach i uprawia kajakarstwo.