Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Katarzyna Piątkowska

Kontakt: 

pokój 508, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2994
Email:
katarzyna [dot] piatkowska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/18:

-9 lutego, godz. 11:00,
-15 lutego, godz. 15:00.

Działalność naukowa: 

Magister prawa (praca magisterska pt. Wybrane aspekty wyłudzania podatku VAT przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jacka Giezka), doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Materialnego, aplikantka adwokacka.

Laureatka XVII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej.

Zainteresowania naukowe: zagadnienia nauki o przestępstwie, w szczególności pojęcie czynu, kryteria jego tożsamości oraz jego granice; przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów; prawnokarne aspekty przestępczości podatkowej; zorganizowana przestępczość skarbowa; zbieg przepisów w prawie karnym skarbowym; relacje między prawem karnym i prawem karnym skarbowym; rola i uprawnienia obrońcy w postępowaniu przygotowawczym.

 

Wystąpienia konferencyjne w 2017 roku:

1. "O relacjach między przepisami art. 270a, 271a i 277a k.k. a przepisem art. 62 k.k.s. Idealny zbieg czynów zabronionych z art. 8 k.k.s. - historyczna regulacja czy podstawa do tworzenia kwalifikacji prawnej nowego typu?" podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Kryminologicznej pt. "Przestępczość przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom finansowym państwa", Kraków, 3 kwietnia 2017 r.

2. "Nowe przepisy art. 270a, 271a i 277a k.k. - kiedy będą mogły być stosowane i czy staną się skutecznym remedium na proceder wystawiania nierzetelnych (fikcyjnych) faktur VAT?" podczas IV Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych, Opole, 8 maja 2017 r.).

3. "Odpowiedzialność karna lekarza a aktualnie obowiązujący model obiektywnego przypisania skutku" podczas II Ogólnopolskiej Konferencji "Hipokrates przed sądem", Wrocław, 26 maja 2017 r.

 

Publikacje:

1.      The concept of “denationalization” (or the equivalent “delocalization”) in the context of the US Federal Court decision in Chromalloy Aeroservices Inc. V Arab Republic of Egypt 939 F. Supp. 907 (DDC 1996) and the Amsterdam Court of Appeal Decision in Yukos Capital SARL v OAO Rosneft [2009], Acta Erasmiana. Tom V. Varia, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 21-30; ISBN 978-83-933222-5-1

2.      To what extent do regional human rights systems contribute to the promotion and protection of human rights globally?, Acta Erasmiana. Tom V. Varia, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s. 9-19; ISBN 978-83-933222-5-1

3.      Abuses of dominant position in the Commission’s Guidance and the case-law of the Court of Justice and the General Court, Acta Erasmiana. Tom VI. Ze studiów nad prawem,  administracją i ekonomią, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, s. 445-454; ISBN 978-83-933222-7-5;

4.      Common law system –  foundations for excluding evidence  obtained illegally or unfairly and the relevant case law, Acta Erasmiana Tom VII. Z badań nad prawem i administracją, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2014, s. 9-18; ISBN 978-83-933222-9-9;

5.      Przestępstwo pospolite czy podatkowe? Zbieg czynów zabronionych w rozumieniu art. 8 § 1 k.k.s. w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, Acta Erasmiana Tom X. Z badań nad prawem, administracją i myślą polityczną, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, s. 61-74; ISBN 978-83-65158-03-1,

6.      Wprowadzenie do obrotu jako znamię wybranych typów czynów zabronionych uregulowanych w pozakodeksowym prawie karnym. Analiza orzecznictwa, Acta Erasmiana Tom XII, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2016, s. 10-22; ISSN 2451-2060, ISBN 978-83-65158-06-2,

7.      O (nie)możliwości jednoczynowej realizacji znamion typu podstawowego oraz typu zmodyfikowanego. Uwagi na tle art. 12 k.k., [w:] Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, red. J. Brzezińska, J. Giezek, Wolters Kluwer, Warszawa 2017, s. 445-462; ISBN 978-83-8107-364-6,

8.      Kilka uwag na tle typizacji nowych „przestępstw fakturowych”, Acta Erasmiana Tom XV, Koło Naukowe Doktryn Politycznych i Prawnych Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2017, s. 43-57; ISSN 2451-2060, ISBN 978-83-65158-10-9;

9.      O rzekomym kontratypie karceniach w celach wychowawczych, Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Studia Erasmiana Wratislaviensia. Zeszyt XI. Przemoc w prawie i polityce, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017, s. 245-266.