mgr Katarzyna Piątkowska

Doktorant

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2994
Email:
katarzyna [dot] piatkowska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2016/17:

8 czerwca w godz. 16:00 - 17:00

12 czerwca w godz. 15:00 - 16:00

16 czerwca w godz. 12:00-13:00,17:00-18:00

 

Działalność naukowa: 

Magister prawa (praca magisterska pt. Wybrane aspekty wyłudzania podatku VAT przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jacka Giezka), doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Materialnego, aplikantka adwokacka.

Laureatka XVII Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. mec. Joanny Agackiej-Indeckiej.

Zainteresowania naukowe: zagadnienia nauki o przestępstwie, w szczególności pojęcie czynu, kryteria jego tożsamości oraz jego granice; przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów; prawnokarne aspekty przestępczości podatkowej; zorganizowana przestępczość skarbowa; zbieg przepisów w prawie karnym skarbowym; relacje między prawem karnym i prawem karnym skarbowym; rola i uprawnienia obrońcy w postępowaniu przygotowawczym.

 

Wystąpienia konferencyjne w 2017 roku:

1. "O relacjach między przepisami art. 270a, 271a i 277a k.k. a przepisem art. 62 k.k.s. Idealny zbieg czynów zabronionych z art. 8 k.k.s. - historyczna regulacja czy podstawa do tworzenia kwalifikacji prawnej nowego typu?" podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Kryminologicznej pt. "Przestępczość przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom finansowym państwa", Kraków, 3 kwietnia 2017 r.

2. "Nowe przepisy art. 270a, 271a i 277a k.k. - kiedy będą mogły być stosowane i czy staną się skutecznym remedium na proceder wystawiania nierzetelnych (fikcyjnych) faktur VAT?" podczas IV Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych, Opole, 8 maja 2017 r.).

3. "Odpowiedzialność karna lekarza a aktualnie obowiązujący model obiektywnego przypisania skutku" podczas II Ogólnopolskiej Konferencji "Hipokrates przed sądem", Wrocław, 26 maja 2017 r.

 

 

Publikacje: 

1. To what extent do regional human rights systems contribute to the promotion and protection of human rights globally?, Acta Erasmiana 2013.

2. The concept of “denationalization” in the context of the US Federal Court decision in Chromalloy Aeroservices Inc. V Arab Republic of Egypt 939 F. Supp. 907 (DDC 1996) and the Amsterdam Court of Appeal Decision in Yukos Capital SARL v OAO Rosneft [2009], Acta Erasmiana 2013.

3. Abuses of dominant position in the Commission’s Guidance and the case-law of the Court of Justice and the General Court, Acta Erasmiana 2014.

4. Common law system – foundations for excluding evidence obtained illegally or unfairly and the relevant case law, Acta Erasmiana 2014.

5. Przestępstwo pospolite czy podatkowe? Zbieg czynów zabronionych w rozumieniu art. 8 § 1 k.k.s. w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, Acta Erasmiana 2015.

6. Wprowadzenie do obrotu jako znamię wybranych typów czynów zabronionych uregulowanych w pozakodeksowym prawie karnym. Analiza orzecznictwa, Acta Erasmiana 2016.

7. O (nie)możliwości jednoczynowej realizacji znamion typu podstawowego oraz typu zmodyfikowanego. Uwagi na tle art. 12 k.k. (w:) Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, red. J. Giezek, J. Brzezińska, Warszawa 2017