Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Katarzyna Piątkowska-Zagiczek

Telefon:
+48 71 375 2994
Email:
katarzyna.piatkowska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020:

Poniedziałki, 15:00-17:00.

Office hours in Fall Semester 2019/2020:

Mondays, 15:00-17:00.
I encourage all to contact me via e-mail.

Office hours on 17th February are cancelled.

Działalność naukowa: 

Doktor nauk prawnych (rozprawa doktorska: „Idealny zbieg czynów karalnych w prawie karnym skarbowym” obroniona z wyróżnieniem), adwokat.
 

Zainteresowania naukowe: zbieg przepisów, relacje między prawem karnym i prawem karnym skarbowym, kryminologiczne aspekty przestępczości skarbowej, problematyka czynów przepołowionych, ochrona zdrowia psychicznego.
 

Ph.D. (Ph.D. dissertation 'The ideal concurrence of offences in the fiscal penal law', passed with distinction), advocate.
Research focuses mainly on the concurrence of criminal provisions, relations between criminal law and fiscal penal law, criminological aspects of fiscal crimes, hybrid offences, mental health protection.