Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Tomasz Kruszewski

Kontakt: 

prof. zw. dr hab. Tomasz Kruszewski
Gabinet nr 204 budynek "B" przy ulicy Kuźniczej 46/47 II p.

Telefon:
0713752810
Email:
tomasz.kruszewski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Dyżury w semestrze letnim: 8, 22 i 29 maja 19, czerwca 16,30 - 18,30 15 maja maja, 5 i 12 czerwca 9,30 - 11,30 25 czerwca 13-15 3 lipca 16,39 - 18,30

Działalność naukowa: 

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego w 1988 r. Dr nauk prawnych – 1993, dr hab. w zakresie historii ustroju i prawa – 2001, prof. nadzwyczajny UWr. - 2003, prof. dr hab. 2011. Członek Towarzystwa Miłośników Wrocławia, gdzie jest członkiem Komisji Nazewnictwa Ulic - 1991, członek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami – 2001, gdzie jest członkiem Komisji Rewizyjnej, członek założyciel wrocławskiego (obecnie wiceprezes) Towarzystwa Wagnerowskiego – 2002.

Zainteresowania badawcze: historia ustroju i prawa, historia administracji czasów nowych i najnowszych, ustrój i prawo III Rzeszy na Śląsku, dzieje samorządu terytorialnego na Śląsku w XIX i XX wieku, podziały terytorialne i nazewnictwo miejscowe na Śląsku, ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławia. Opieka społeczna i medyczna na Śląsku w XIX i XX w. Obecnie zajmuje się także genealogią rodów szlacheckich polskich, czeskich, niemieckich i austriackich.

Autor ponad 100 prac naukowych, m. in. monografii: Partia narodowosocjalistyczna na Śląsku 1933-1945. Organizacja i działalność (1995), Sejm prowincjonalny na Śląsku (1824-1933) (2000), Organizacja opieki społecznej w działalności samorządu prowincjonalnego na Śląsku w XIX i XX wieku, Wrocław 2010, Prowincjonalna opieka nad chorymi psychicznie na Śląsku w XIX i pierwszej połowie XX wieku (2016), pozycji książkowej Niemiecko-polski spis ulic, placów i mostów Wrocławia (dwa wydania 1993 i 1997),  a także szeregu artykułów opublikowanych w Studiach historycznoprawnych oraz w Studiach nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi. Jest także współautorem Encyklopedii Wrocławia (2000).