Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Daria Kostecka-Jurczyk

Kontakt: 

pok. 321 bud. A,
room 321, building. A
 

Email:
daria.kostecka-jurczyk [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w czasie sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym 2022/2023: 

środa (08.02) godz. 11.00-13.00, pok. 321, bud. A
piątek (17.02.), godz. 11.00-13.00, pok. 321, bud. A
środa (22.02.), godz. 11.00-13.00, pok. 321, bud. A
oraz:
23.10, godz. 9.00-10.00 online
29.10, godz. 9.30-10.30, online 
27.11, godz. 11.15-12.15 online
04.12., godz. 9.30-10.30. online 
15.01., godz. 9.30-10.30 online 

Konsultacje online odbywają się poprzez MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5599a6f2ef434366a93cf0d5f4c7f6d2... 
Office Hours:

February 8 at 11.00-13.00, room 321, building A
February 17 at 11.00-13.00, room 321, building A
February 22 at 11.00-13.00, room 321, building A

 

Działalność naukowa: 

Od 2003 r. jest pracownikiem naukowo - dydaktycznym w INE. Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim z prawa konkurencji, prawa koncentracji przedsiębiorców, polityki antymonopolowej i polityki gospodarczej. Wygłosiła wykłady w wielu zagranicznych uczelniach. Brała udział w licznych konferencjach oraz seminariach o wymiarze międzynarodowym i krajowym. Współpracuje z różnymi instytucjami zajmującymi się prawem konkurencji. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Prawo oraz na kierunku Zarządzanie i Marketing. Jest radcą prawnym.

1. Zainteresowania badawcze
Działaność naukowa obejmuje problematykę prawa konkurencji i regulacji sektorowych.
2. Granty/projekty badawcze
Kierownik projektu badawczego "Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w świetle przepisów antymonopolowych " finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS 8 (2015 - 2017).
3. Nagrody naukowe:
 "Mała Sowa" w konkursie organizowanym przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych.