Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Daria Kostecka-Jurczyk prof. UWr

Kontakt: 

pok. 321 bud. A,
room 321, building. A
 

Email:
daria.kostecka-jurczyk [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje we wrześniu 2023:
poniedziałek 11.09., godz. 12.30-13.30 online
wtorek, 12.09, godz. 10.30- 11.30, pok. 321 A
poniedziałek (18.09), godz. 10.00-11.00 online 
wtorek (19.09), godz. 8.45-9.45,  pok. 321 A
poniedziałek (25.09), godz. 10.00-11.00 online
wtorek (26.09), godz.  9.00-10.00,  pok. 321 A 

Konsultacje online odbywają się poprzez MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5599a6f2ef434366a93cf0d5f4c7f6d2... 
Office Hours in the Summer Semester 2022/2023

Consultations in September:
11.09., at 12.30-13.30 online
12.09 at 10.30-11.30, room 321 A
18.09 at 10.00-11.00 online 
19.09 at 8.45-9.45, room 321 A
25.09 at 10.00-11.00 online 
26.09 at 9.00-10.00, room 321 A

 

Działalność naukowa: 

Od 2003 r. jest pracownikiem naukowo - dydaktycznym w INE. Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim z prawa konkurencji, prawa koncentracji przedsiębiorców, polityki antymonopolowej i polityki gospodarczej. Wygłosiła wykłady w wielu zagranicznych uczelniach. Brała udział w licznych konferencjach oraz seminariach o wymiarze międzynarodowym i krajowym. Współpracuje z różnymi instytucjami zajmującymi się prawem konkurencji. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Prawo oraz na kierunku Zarządzanie i Marketing. Jest radcą prawnym.

1. Zainteresowania badawcze
Działaność naukowa obejmuje problematykę prawa konkurencji i regulacji sektorowych.
2. Granty/projekty badawcze
Kierownik projektu badawczego "Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w świetle przepisów antymonopolowych " finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS 8 (2015 - 2017).
3. Nagrody naukowe:
 "Mała Sowa" w konkursie organizowanym przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych.