Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Daria Kostecka-Jurczyk

Kontakt: 

pok. 321 bud. A
 

Email:
daria.kostecka-jurczyk [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Terminy konsultacji w semestrze letnim 2021/2022
Wtorek: 10.30-12.30

Konsultacje odbywają się poprzez MS Tems:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5599a6f2ef434366a93cf0d5f4c7f6d2...
 
Office Hours:

Tuesday (10.30-12.30pm) by MS Teams (Team: Office hours) 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5599a6f2ef434366a93cf0d5f4c7f6d2...

 

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze
Działaność naukowa obejmuje problematykę prawa konkurencji i regulacji sektorowych.
2. Granty/projekty badawcze
Kierownik projektu badawczego "Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w świetle przepisów antymonopolowych " finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS 8 (2015 - 2017).
3. Nagrody naukowe:
Wyróżnienie pracy habilitacyjnej pt. "Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w świetle prawa antymonopolowego" przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych i przyznanie „Małej Sowy”.