Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Daria Kostecka-Jurczyk

Kontakt: 

pok. 321 bud. A
 

Email:
daria.kostecka-jurczyk [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Terminy konsultacji w semestrze zimowym 2021/2022
Do konca listopada: 
Wtorek: 10.30-12.30
Od grudnia: wtorek: 10.30-11.30 i czwartek: 10.30-11.30
oraz 
17.10 godz. 13.00-14.00; 30.10 godz. 11.15-12.15; 21.11., godz.11.15-12.15; 04.12. godz. 9.30-10.30; 05.12. godz. 9.00-10.00.
 
Konsultacje odbywają się poprzez MS Tems:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5599a6f2ef434366a93cf0d5f4c7f6d2...
 
Office Hours are held:
untill the end of November:  Tuesdays (10.30-12.30pm) by MS Teams (Team: Office hours) 
from December:  Tuesdays and Thursdays (10.30-11.30) by MS Teams (Team: Office hours) 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5599a6f2ef434366a93cf0d5f4c7f6d2...

 

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze
Działaność naukowa obejmuje problematykę prawa konkurencji i regulacji sektorowych.
2. Granty/projekty badawcze
Kierownik projektu badawczego "Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w świetle przepisów antymonopolowych " finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS 8 (2015 - 2017).
3. Nagrody naukowe:
Wyróżnienie pracy habilitacyjnej pt. "Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w świetle prawa antymonopolowego" przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych i przyznanie „Małej Sowy”.