Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Daria Kostecka-Jurczyk

Kontakt: 

pok. 321 bud. A
 

Email:
daria.kostecka-jurczyk [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem MS Teams (zespół konsultacje): czwartek: 11.15-13.15
oraz 24.X, godz. 13.30-14.30 oraz 07.XI; 28.XI; 13.XII.2020; 09.I.2021 w godz. 10.00-11.00.
Office Hours takes place via MS Teams (Team: Office hours) on Thursdays: 11.15-13.15
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5599a6f2ef434366a93cf0d5f4c7f6d2...

 

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze
Działaność naukowa obejmuje problematykę prawa konkurencji i regulacji sektorowych.

2. Granty/projekty badawcze
Kierownik projektu badawczego "Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w świetle przepisów antymonopolowych " finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS 8 (2015 - 2017).