Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Daria Kostecka-Jurczyk prof. UWr

Kontakt: 

pok. 321 bud. A,
room 321, building A
 

Email:
daria.kostecka-jurczyk [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024:

W czwartek 15.02. konsultacje odbędą się w godz. 10.30-11.30.

wtorek 8.30-9.30 online
czwartek: 8.45-9.45, pok. 321 A 

oraz
28.10, godz. 9.30-10.30 online
19.11. godz. 8.00-9.00, online 
26.11, godz. 11.15-12.15 online
03.12, godz. 9.00-10.00, online
13.01., godz. 15.45-16.45, pok. 321 A
Konsultacje online odbywają się poprzez MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5599a6f2ef434366a93cf0d5f4c7f6d2... 
Office Hours in the Winter Semester 2023/2024

On Thursday, February 15. consultations will take place at 10.30-11.30.
Tuesday: 8.30-9.30 online
Thursday: 8.45-9.45, room 321 A
 

Działalność naukowa: 

Jest pracownikiem naukowo - dydaktycznym w INE. Prowadzi zajęcia w języku polskim i angielskim z prawa konkurencji, prawa koncentracji przedsiębiorców i polityki gospodarczej. Wygłosiła wykłady w wielu zagranicznych uczelniach. Brała udział w licznych konferencjach oraz seminariach o wymiarze międzynarodowym i krajowym. Współpracuje z różnymi instytucjami zajmującymi się prawem konkurencji. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Prawo oraz na kierunku Zarządzanie i Marketing. Jest radcą prawnym.

1. Zainteresowania badawcze
Działaność naukowa obejmuje problematykę prawa konkurencji i regulacji sektorowych.
2. Granty/projekty badawcze
Kierownik projektu badawczego "Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w świetle przepisów antymonopolowych " finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS 8 (2015 - 2017).
3. Nagrody naukowe:
 "Mała Sowa" w konkursie organizowanym przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych.