mgr Paweł Majczak

Doktorant

Email:
pawel [dot] majczak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Pokój 519, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Konsultacje w semestrze letnim 2016/2017:

 • 10 maja 2017 r. - 14:00 - 15:00
  12 maja 2017 r. - 11:00 - 12:00
 • 18 maja 2017 r. - 9:30 - 10:30
 • 25 maja 2017 r. - 16:30 - 17:30
 • 1 czerwca 2017 r. - 16:30 - 17:30
 • 08 czerwca 2017 r. - 10:00 - 11:00
Działalność naukowa: 
 • Funkcje pełnione w organizacjach studenckich:
 •  
 • 12.2013 – 10.2014 − członek zwyczajny Naukowego Koła Postępowania Administracyjnego UWr
 • 10.2014 – 04.2015 – Sekretarz Naukowego Koła Postępowania Administracyjnego UWr
 • 04.2015 – 06.2016 – Wiceprezes Naukowego Koła Postępowania Administracyjnego UWr

Czynny udział w konferencjach:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Obywatel dla Państwa czy Państwo dla obywatela?" - wystąpienie pt. "Ochrona praw nabytych", Wrocław 2014.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Administracyjnoprawne regulacje w medycynie i farmacji" - wystąpienie pt. "Prawne aspekty łagodzenia bólu porodowego", Wrocław 2015.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Ustroje państw europejskich i latynoamerykańskich" - referat pt. "Europejskie modele sądownictwa administracyjnego", Wrocław 2017 (laureat III miejsca w konkursie na najlepsze wystąpienie naukowe)
 • Ogólnopolska Konferencja Nukowa: "Kodeks urbanistyczno-budowlany - szansa, czy utrudnienie?" - referat pt. "Procedura legalizacyjna samowoli budowlanej", Warszawa 2017
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Rola JST w zagospodarowaniu przestrzeni" - referat pt. "Sądowa kontrola miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego", Poznań 2017
 • Ogólnopolskie Studencko-Doktoranckie Seminarium Naukowe: "Aksjologia w prawie administracyjnym" - referat pt. "Aksjologia sankcji administracyjnych", Łódź 2017
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych" - referat pt. "Kodeksowa regulacja administracyjnych kar pieniężnych", Wrocław 2017
 •  
Publikacje: 
 1. P. Majczak, K. Sobieralski, Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, Wrocław 2016 (monografia).
  http://www.sklep.presscom.pl/karta-produktu/754,zezwolenie-na-zajecie-pa...
 2. P. Majczak, Podstawa prawna decyzji administracyjnej, „Ius Novum” 2016, nr 4, s. 375 – 382
  https://www.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/oficyna/Ius_Novum_4-16_25-...
 3. P. Majczak, Założenia ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne 2016, nr 6, s. 9 - 23.
 4. P. Majczak, Założenia ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne 2016, numer specjalny, s. 94 - 107.
 5. P. Majczak, Dyrektywa jako podstawa prawna decyzji administracyjnej, AUWr 2017 no 3771, z. 322, s. 45 – 60
  http://prawo.wuwr.pl/download.php?id=49acf4a269979a41eaeed15bfc18259335c...
 6. P. Majczak, Zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego na tle prawnoporównawczym, Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne 2017, nr 4