Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Paweł Majczak

Kontakt: 
 • Stacjonarny - gab. 519A

Online - Teams (nick: pawel.majczak2)

Instrukcja korzystania z aplikacji Teams https://uniwroc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pawel_majczak2_uwr_edu_pl/EQvTzvGqEHxEvR0FJ3p5zTwBp8Wt-tld4oE9GDRfqqXPpA?e=ITXQJy

Email:
pawel.majczak2 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Od 01.07.2024 r. przebywam na urlopie.

Terminy konsultacji w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:

Terminy konsultacji w maju i czerwcu 2024 r. w dniach pn. - pt.

 • 06.05.2024 r. - 12:00 - 13:00 (online)
 • 07.05.2024 r. - 10:30 - 11:30 (stacjonarnie)
 • 13.05.2024 r. - 16:00 - 17:00 (stacjonarnie)
 • 14.05.2024 r. - 13:15 - 14:15 (stacjonarnie)
 • 21.05.2024 r. - 14:45 - 16:45 (stacjonarnie)
 • 27.05.2024 r. - 12:00 - 14:00 (stacjonarnie)
 • 03.06.2024 r. - 10:00 - 12:00
 • 10.06.2024 r. - 13:00 - 14:00 (stacjonarnie)
 • 12.06.2024 r. - 16:00 - 17:00 (online)
 • 17.06.2024 r. - 14:00 - 15:00 (stacjonarnie)
 • 18.06.2024 r. - 10:00 - 11:00 (online)
 • 24.06.2024 r. - 13:00 - 15:00 (stacjonarnie)

Terminy konsultacji w weekendy:

 • 25.02.2024 r. - godz. 9:35 - 10:35 (stacjonarnie, online)
 • 17.03.2024 r. - godz. 11:15 - 12:15 (online)
 • 28.04.2024 r. - godz. 14:10 - 15:10 (stacjonarnie, online)
 • 01.06.2024 r. - godz. 14:15 - 15:15 (online)
 • 16.06.2024 r. - godz. 16:00 - 17:00 (online)
Działalność naukowa: 

Publikacje z prasy codzinnej:

 1. Klauzula wykonalności w administracji odchodzi do lamusa - Dziennik Gazeta Prawna, 20.09.2023 r., nr 182 - https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/9301554,klauzula-wykon...
 2. W tytule wykonawczym trzeba będzie podać więcej danych - Dziennik Gazeta Prawna, 25.10.2023 r., nr 207

Funkcje pełnione w organizacjach studenckich:

 • 12.2013 – 10.2014 − członek zwyczajny Naukowego Koła Postępowania Administracyjnego UWr
 • 10.2014 – 04.2015 – Sekretarz Naukowego Koła Postępowania Administracyjnego UWr
 • 04.2015 – 06.2016 – Wiceprezes Naukowego Koła Postępowania Administracyjnego UWr
 • 04.02.2020 –  obecnie – Opiekun Naukowego Koła Postępowania Administracyjnego UWr

Czynny udział w konferencjach:

 

Przed rozpoczęciem studiów doktoranckich:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Obywatel dla Państwa czy Państwo dla obywatela?" - wystąpienie pt. "Ochrona praw nabytych", Wrocław 2014.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Administracyjnoprawne regulacje w medycynie i farmacji" - wystąpienie pt. "Prawne aspekty łagodzenia bólu porodowego", Wrocław 2015.

Rok akademicki 2016/2017:

 • Konferencja naukowa: „Świadczenia o charakterze socjalnym przyznawane przez organy jednostek samorządu terytorialnego” (Wrocław, 5.12.2016 r.),
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Ustroje państw europejskich i latynoamerykańskich" - referat pt. "Europejskie modele sądownictwa administracyjnego", Wrocław 2017 (laureat III miejsca w konkursie na najlepsze wystąpienie naukowe)
 • Ogólnopolska Konferencja Nukowa: "Kodeks urbanistyczno-budowlany - szansa, czy utrudnienie?" - referat pt. "Procedura legalizacyjna samowoli budowlanej", Warszawa 2017
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Rola JST w zagospodarowaniu przestrzeni" - referat pt. "Sądowa kontrola miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego", Poznań 2017
 • Ogólnopolskie Studencko-Doktoranckie Seminarium Naukowe: "Aksjologia w prawie administracyjnym" - referat pt. "Aksjologia sankcji administracyjnych", Łódź 2017
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych" - referat pt. "Kodeksowa regulacja administracyjnych kar pieniężnych", Wrocław 2017

Rok akademicki 2017/2018:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Administracja bliżej jednostki" - referat pt. "Dopuszczalność wnoszenia skargi do sądu administracyjnego w formie dokumentu elektronicznego", Wrocław 2017
 • VI Ogólnopolskie Studencko-Doktoranckie Seminarium Naukowe: "Granice ingerencji prawa administracyjnego w prawa i wolności" - referat pt. "Trwałość uprawnień nabytych w formie milczącego załatwienia sprawy", Łódź, 17 kwietnia 2018 r.
 • IV edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kraje latynoamerykańskie w ujęciu prawnym, społecznym i filozoficznym" - referat pt. "Idea kodyfikacji postępowania administracyjnego w Państwach Ameryki Łacińskiej", Wrocław, 15 maja 2018 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Administrować i karać. Dylematy odpowiedzialności represyjnej" - referat pt. "Refleksje na temat kodeksowej regulacji kar administracyjnych", Warszawa, 26 maja 2018 r.

Rok akademicki 2018/2019:

 • II Forum Postępowania Administracyjnego, Ciechocinek, 14 - 16 listopada 2018 r. - prelekcje nt.:
  • Problematyka stosowania art. 79a kpa
  • Kara za zajęcie pasa drogowego
 • Forum Egzekucji Administracyjnej, Zakopane, 5 - 7 grudnia 2018 r. - prelekcje nt.:
  • Egzekucja administracyjnych kar pieniężnych
  • Sytuacja prawna wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym
  • Zarzut w postępowaniu egzekucyjnym
  • Zawieszenie a umorzenie postępowania egzekucyjnego
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Współdziałanie w administracji" - referat pt. "Współdziałanie wierzyciela i organu egzekucyjnego przy rozpatrywaniu zarzutu w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym", Gorzów Wielkopolski, 5 kwietnia 2019 r.