Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Paweł Majczak

Kontakt: 

Stacjonarny - gab. 519A
Online - Teams (nick: pawel.majczak2)

Instrukcja korzystania z aplikacji Teams https://uniwroc-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pawel_majczak2_uwr_edu_pl/EQvTzvGqEHxEvR0FJ3p5zTwBp8Wt-tld4oE9GDRfqqXPpA?e=ITXQJy

Email:
pawel.majczak2 [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Terminy konsultacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023:

Terminy konsultacji w dniach pn. - pt.

 • 07.10.2022 r. - 13:00 - 15:00 (stacjonarnie)
 • 14.10.2022 r. - 11:10 - 13:10 (stacjonarnie, online)
 • 20.10.2022 r. - 17:00 - 18:00 (online)
 • 21.10.2022 r. - 14:00 - 15:00 (stacjonarnie, online)
 • 28.10.2022 r. - 11:10 - 13:10 (stacjonarnie, online)
 • 04.11.2022 r. - 13:00 - 15:00 (stacjonarnie, online) - konsultacje odwołane z powodu choroby
 • 10.11.2022 r. - 11:10 - 13:10 (stacjonarnie, online)
 • 18.11.2022 r. - 13:00 - 15:00 (stacjonarnie, online)
 • 25.11.2022 r. - 14:45 - 16:45 (stacjonarnie, online)
 • 30.11.2022 r. - 14:15 - 15:15 (online)
 • 02.12.2022 r. - 15:50 - 16:50 (stacjonarnie, online)
 • 09.12.2022 r. - 11:10 - 13:10 (stacjonarnie, online)
 • 12.12.2022 r. - 17:00 - 18:00 (online)
 • 16.12.2022 r. - 15:45 - 16:45 (stacjonarnie, online)
 • 05.01.2023 r. - 16:00 - 18:00 (online)
 • 12.01.2023 r. - 17:00 - 18:00 (online)
 • 20.01.2023 r. - 11:10 - 13:10 (stacjonarnie, online)
 • 02.02.2023 r. - 11:00 - 12:00 (online)
 • 03.02.2023 r. - 11:30 - 12:30 (stacjonarnie, online)

Terminy konsultacji w weekendy:

 • 05.11.2022 r. - 14:50 - 15:50 (stacjonarnie, online) - konsultacje odwołane z powodu choroby
 • 20.11.2022 r. - 14:50 - 15:50 (stacjonarnie, online) - odwołane. Przełożone na 26.11.2022 r. - 17:00 - 18:00 (online)
 • 17.12.2022 r. - 14:50 - 15:50 (stacjonarnie, online)
 • 14.01.2023 r. - 14:50 - 15:50 (stacjonarnie, online)
 • 28.01.2023 r. - 15:30 - 17:30 (stacjonarnie, online)

W razie potrzeby kontaktu przez Teams, proszę wysłać w czasie konsultacji wiadomość tekstową. Po chwili oddzwonię.
 

Działalność naukowa: 
 • Funkcje pełnione w organizacjach studenckich:
 • 12.2013 – 10.2014 − członek zwyczajny Naukowego Koła Postępowania Administracyjnego UWr
 • 10.2014 – 04.2015 – Sekretarz Naukowego Koła Postępowania Administracyjnego UWr
 • 04.2015 – 06.2016 – Wiceprezes Naukowego Koła Postępowania Administracyjnego UWr
 • 04.02.2020 –  obecnie – Opiekun Naukowego Koła Postępowania Administracyjnego UWr

Czynny udział w konferencjach:

 

Przed rozpoczęciem studiów doktoranckich:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Obywatel dla Państwa czy Państwo dla obywatela?" - wystąpienie pt. "Ochrona praw nabytych", Wrocław 2014.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Administracyjnoprawne regulacje w medycynie i farmacji" - wystąpienie pt. "Prawne aspekty łagodzenia bólu porodowego", Wrocław 2015.

Rok akademicki 2016/2017:

 • Konferencja naukowa: „Świadczenia o charakterze socjalnym przyznawane przez organy jednostek samorządu terytorialnego” (Wrocław, 5.12.2016 r.),
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Ustroje państw europejskich i latynoamerykańskich" - referat pt. "Europejskie modele sądownictwa administracyjnego", Wrocław 2017 (laureat III miejsca w konkursie na najlepsze wystąpienie naukowe)
 • Ogólnopolska Konferencja Nukowa: "Kodeks urbanistyczno-budowlany - szansa, czy utrudnienie?" - referat pt. "Procedura legalizacyjna samowoli budowlanej", Warszawa 2017
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Rola JST w zagospodarowaniu przestrzeni" - referat pt. "Sądowa kontrola miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego", Poznań 2017
 • Ogólnopolskie Studencko-Doktoranckie Seminarium Naukowe: "Aksjologia w prawie administracyjnym" - referat pt. "Aksjologia sankcji administracyjnych", Łódź 2017
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Prawo i administracja wobec współczesnych problemów społecznych, gospodarczych i międzynarodowych" - referat pt. "Kodeksowa regulacja administracyjnych kar pieniężnych", Wrocław 2017

Rok akademicki 2017/2018:

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Administracja bliżej jednostki" - referat pt. "Dopuszczalność wnoszenia skargi do sądu administracyjnego w formie dokumentu elektronicznego", Wrocław 2017
 • VI Ogólnopolskie Studencko-Doktoranckie Seminarium Naukowe: "Granice ingerencji prawa administracyjnego w prawa i wolności" - referat pt. "Trwałość uprawnień nabytych w formie milczącego załatwienia sprawy", Łódź, 17 kwietnia 2018 r.
 • IV edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Kraje latynoamerykańskie w ujęciu prawnym, społecznym i filozoficznym" - referat pt. "Idea kodyfikacji postępowania administracyjnego w Państwach Ameryki Łacińskiej", Wrocław, 15 maja 2018 r.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Administrować i karać. Dylematy odpowiedzialności represyjnej" - referat pt. "Refleksje na temat kodeksowej regulacji kar administracyjnych", Warszawa, 26 maja 2018 r.

Rok akademicki 2018/2019:

 • II Forum Postępowania Administracyjnego, Ciechocinek, 14 - 16 listopada 2018 r. - prelekcje nt.:
  • Problematyka stosowania art. 79a kpa
  • Kara za zajęcie pasa drogowego
 • Forum Egzekucji Administracyjnej, Zakopane, 5 - 7 grudnia 2018 r. - prelekcje nt.:
  • Egzekucja administracyjnych kar pieniężnych
  • Sytuacja prawna wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym
  • Zarzut w postępowaniu egzekucyjnym
  • Zawieszenie a umorzenie postępowania egzekucyjnego
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Współdziałanie w administracji" - referat pt. "Współdziałanie wierzyciela i organu egzekucyjnego przy rozpatrywaniu zarzutu w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym", Gorzów Wielkopolski, 5 kwietnia 2019 r.