Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Dominika Czerniak

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 201, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26
 

Telefon:
+48 71 375 2082
Email:
dominika.czerniak [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim:
poniedziałek: 13:00-15:00

6.03 - 10:00 - 11:00 
26.03 - 10:00 - 11:00 
23.04 - 10:00 - 11:00 
14.05 - 10:00 - 11:00 
29.06 - 8:00 - 9:00 

Konsultacje będą odbywały się za pośrednictwem aplikacji Teams.

Zachęcam również do kontaktu mailowego.

Office hours:
Mondays 13:00 - 15:00

6.03 - 10:00 - 11:00 
26.03 - 10:00 - 11:00 
23.04 - 10:00 - 11:00 
14.05 - 10:00 - 11:00 
29.05 - 8:00 - 9:00 

The office hours will be held via Teams app.

I also encourage you to contact me by e-mail

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

- europeizacja procesu karnego
- rzetelne postępowanie karne
- prawo dowodowe
- ochrona praw człowieka w procesie karnym
- europejskie postępowanie karne 

 

O sobie:

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską pt. "Zasada lojalności procesowej w odniesieniu do stron procesu karnego" napisała pod kierunkiem dra W. Jasińskiego. Od 2014 r. doktorantka, a od 2017 r. asystent w Katedrze Postępowania Karnego. Doktor nauk prawnych od 2021 r. (rozprawa doktorska pt. "Europeizacja postępowania dowodowego w polskim procesie karnym".