Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Dominika Czerniak

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 201, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26
 

Telefon:
+48 71 375 2082
Email:
dominika.czerniak [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w sesji (p. 201A):

6.09. - 12:00-13:00 
14.09 - 16:00 - 17:00 

Zachęcam również do kontaktu mailowego.

Office hours during exam session (room 201A):
6.09. - 12:00-1 p.m.
14.09 - 4:00 - 5:00 p.m. 

I also encourage you to contact me by e-mail

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

- europeizacja procesu karnego
- rzetelne postępowanie karne
- prawo dowodowe
- ochrona praw człowieka w procesie karnym
- europejskie postępowanie karne 

 

O sobie:

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską pt. "Zasada lojalności procesowej w odniesieniu do stron procesu karnego" napisała pod kierunkiem dra W. Jasińskiego. Od 2014 r. doktorantka, a od 2017 r. asystent w Katedrze Postępowania Karnego. Doktor nauk prawnych od 2021 r. (rozprawa doktorska pt. "Europeizacja postępowania dowodowego w polskim procesie karnym".