Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Jarosław Rominkiewicz

Kontakt: 

pokój 502, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47

Telefon:
71 3752066
Email:
jaroslaw [dot] rominkiewicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

 Wtorek 11-13

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze

Prawa antyczne (zwłaszcza ateńskie i rzymskie), logografia attycka, epigramat antyczny.

Dorobek naukowy

A. Monografie:

1. Adopcja i dziedziczenie w mowach Isajosa, AUWr No 1646, Prawo CCXXXV, Wrocław 1995, ss. 90.

2. Opieka nad męskimi pupilami w prawie ateńskim, AUWr No 2489, Prawo CCLXXXIV, Wrocław 2003, ss. 245.

3. Isajos, Mowy, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył J. Rominkiewicz, Wrocław 2013, ss. 268 (dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/publication/39294).

B. Podręczniki i skrypty:

1. Prawo rzymskie. Teksty źródłowe do ćwiczeń, Wrocław 1991 (współautorzy E. Szymoszek, I. Żeber); Wydanie drugie - 1994; Wydanie trzecie poprawione i uzupełnione - 1998.

2. Podstawy języka łacińskiego dla studentów prawa, AUWr No 2634, Wrocław 2004 (współautor I. Żeber); Wydanie drugie zmienione i poprawione - 2005; Wydanie trzecie poprawione i uzupełnione - 2009.

C. Artykuły:

1. Problem opieki nad rodzicami w prawodawstwie ateńskim, Menander 7-9/1990, s. 151-155.

2. V mowa Isajosa O spadku Dikajogenesa, AUWr No 1247, Prawo CXCIV, Wrocław 1992, s. 3-16.

3. Topos eugeneias i diabole w mowach Isajosa, AUWr No 1348, Prawo CCXIII, Wrocław 1992, s. 3-13.

4. Problem unieważnienia i uzupełnienia testamentu w świetle mów Isajosa, AUWr No 1477, Prawo CCXXII, Wrocław 1993, s. 43-47.

5. XII mowa Isajosa W obronie Eufiletosa, AUWr No 1692, Prawo CCXL, Wrocław 1994, s. 3-12.

6. Lizjaszowa Obrona w sprawie zabójstwa Eufiletosa (Kilka uwag na temat cudzołóstwa w prawach greckich), AUWr No 1771, Prawo CCXLIII, Wrocław 1995, s. 5-22.

7. Ustawodawstwo ateńskie wobec męskiego nierządu i stręczycielstwa, AUWr No 1853, Prawo CCXLIX, Wrocław 1996, s. 5-15.

8. Kompetencje archonta w zakresie wyznaczenia opiekuna w klasycznym prawie ateńskim, AUWr No 1953, Prawo CCLVI, Wrocław 1997, s. 5-10.

9. Opieka testamentowa i ustawowa nad męskimi pupilami w prawie ateńskim, AUWr No 2070, Prawo CCLXI, Wrocław 1998, s. 5-18.

10. Pojęcie kakosis i odpowiedzialność z jej tytułu w prawie ateńskim, AUWr No 2144, Prawo CCLXIV, Wrocław 1999, s. 5-23.

11. Obowiązki opiekuna związane z opieką nad osobą pupila w prawie ateńskim, AUWr No 2213, Prawo CCLXX, Wrocław 2000, s. 7-17.

12. Dike epitropes, AUWr No 2294, Prawo CCLXXIII, Wrocław 2001, s. 7-26.

13. Opieka polis ateńskiej nad osieroconymi w działaniach wojennych oraz wojnie domowej z oligarchami, AUWr No 2367, Prawo CCLXXVI, Wrocław 2002, s. 7- 26.

14. Niepoczytalność i jej skutki w prawie ateńskim, AUWr No 2501, Prawo CCLXXXV, Wrocław 2003, s. 21-42.

15. Samobójstwo w prawie rzymskim, AUWr No 2616, Prawo CCLXXXVIII, Wrocław 2004, s. 49-79.

16. Logografowie ateńscy, AUWr No 2620, Prawo CCXC, Wrocław 2004, s. 7-23.

17. Epitafium na cześć Machona (AP VII 708), AUWr No 2656, Classica Wratislaviensia XXIV, Wrocław 2004, s. 116-118.

18. Automedon o ateńskim obywatelstwie (AP XI 319), AUWr No 2715, Classica Wratislaviensia XXVI, Wrocław 2005, s. 137-140.

19. VI mowa Isajosa O spadku Filoktemona, AUWr No 2758, Prawo CCXCIV, Wrocław 2005, s. 7-28.

20. VIII mowa Isajosa O spadku Kirona, AUWr 2887, Prawo CCXCVIII, Wrocław 2006, s. 7-23

21. XI mowa Isajosa O spadku Hagniasza, AUWr 3015, Prawo CCCIII, Wrocław 2007, s. 143-159.

22. Kontynuacja oikos w Atenach, AUWr 3063, Prawo CCCV, Wrocław 2008, s. 331-341.

23. III mowa Isajosa O spadku Pyrrosa, AUWr 3180,, Prawo CCCX, Wrocław 2009, s. 7-27.

24. Prawo ateńskie wobec małżeństw z cudzoziemcami,  AUWr 3270, Prawo CCCXI, Wrocław 2010, s. 83-91.

25. Apokeryksis, [w:] AUWr 3375, Prawo CCCXIII, Wrocław 2011, s. 7-28.

26. Apagogé - ateńska procedura karna wobec kakoúrgoi, átimoi oraz androphónoi, [w:] Wrocławskie Studia Sądowe 3/2012, s. 104-119.

27. Czy w prawie ateńskim istniał zakaz aborcji?, AUWr 3465, Prawo CCCXIV, Wrocław 2012, s.17-40.

28. Non scripsit meus ista Martialis. Marcjalis o literackich paszkwilach, AUWr 3483, Prawo CCCXV/2, Wrocław 2013, s. 7-18.

29. Inpones plagiario pudorem. Marcjalis o literackiej kradzieży, Studia Prawnicze KUL 4(56) 2013, s. 79-101.

30. Adopcja w kodeksie z Gortyny, Prawo CCCXVI/2, Wrocław 2014, s. 27-38.

31. Córki Lykambesa w epigramacie greckim, Wratislaviensium Studia Classica IV (XXXV), Wrocław 2015, s. 105-115.

32. Ateńskie prawo pogrzebowe, AUWr 3674 Prawo CCCXIX, Wrocław 2015, s. 9-32.

33. O rzymskich ustawach ograniczających wydatki na organizację uczt (Makrobiusz, Saturnalia 3, 17), AUWr 3741,  Prawo CCCXXI, Wrocław 2016, s. 29-54.

D. Rozdziały w monografiach

1. La tutelle des mineurs et des femmes dans les épopées d'Homčre, Au-Delŕ des Frontičres, Mélanges de droit romain offerts ŕ Witold Wołodkiewicz, red. M. Zabłocka, J. Krzynówek, J. Urbanik, Z. Służewska, Varsovie 2000, s. 787-792.

2. Odpowiedzialność spadkobierców opiekuna wobec jego wychowanków w prawie ateńskim, HONESTE VIVERE..., Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, red. E. Gajda, A. Sokala, Toruń 2001, s. 571-579.

3. Heloci, [w:] Wieś i chłopi. Problemy ustrojowo-prawne, red. P. Jurek, Wrocław 2002, s. 8-16.

4. Kilka uwag na temat prywatnego i publicznego postępowania polubownego w Atenach, [w:] Postępowanie polubowne w dziejach, red. P. Jurek, Wrocław 2006, s. 11-16.

5. Domicjusz Ulpian, [w:] Wybitni prawnicy na przestrzeni wieków, red. M. Marszał. J. Przygodzki, Wrocław 2006, s. 11-19.

6. Kilka uwag na temat egzekucji w Atenach, [w:] Postępowanie egzekucyjne w dziejach, red. P. Jurek, Wrocław 2007, s. 11-21.

7. Bezbożność w prawie ateńskim, [w:] Prawo wyznaniowe. Przeszłość i teraźniejszość, red. J. Koredczuk, Wrocław 2008, s. 13-35.

8. System podatkowy w Atenach epoki klasycznej, [w:] Z dziejów skarbowości, red. R. Wojciechowski, Wrocław 2009, s. 15-23.

9. Antidosis - ateńska procedura zamiany majątków, [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie.Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, Białystok-Katowice 2010, t. 1, s. 107- 114.

10. Rozwód z inicjatywy żony w Atenach epoki klasycznej. [w:] Pozycja prawna kobiet w dziejach, red. S. Rogowski, Wrocław 2010, s. 27-40.

11. Władza ojcowska w starożytnych Atenach, [w:] Rodzina i jej prawa, red. J. Rominkiewicz, Wrocław 2012, s. 15-28.

12. Attyckie demy po reformach Klejstenesa, [w:] Samorząd i samorządność w przeszłości i teraźniejszości, red. M.J. Ptak, Wrocław 2013, s. 15-26.

13. Prawna pozycja dzieci w kodeksie z Gortyny, [w:]  Dziecko i jego pozycja prawna w dziejach, red. A. Pasek,  Wrocław  2014, s.15-27.

14. Tortury w prawie ateńskim, [w:] Noctes iurisprudentiae. Scritti in onore di Jan Zabłocki, red. P. Niczyporuk, A. Tarwacka, Białystok 2015, s. 207-218.

15. Leges bonae ex malis moribus procreantur. "Dobre ustawy rodzą się ze złych obyczajów". Od przysłowia do prawniczej paremii, [w:] Zasady prawne w dziejach prawa publicznego i prywatnego, red. M. Podkowski, Wrocław 2015, s. 15-29.

16. Pomoc społeczna w polis ateńskiej, [w:] Pro publico bono - idee i działalność, red. M. Marszał i J. Przygodzki, Wrocław 2016, s. 13-23.

17. Zniesławienie w Prawach Platona, [w:] Honor, Cześć, Godność. Aspekty historyczno-prawne, red. P. Wiązek, Wrocław 2016, s. 17-30.

18. Ochrona drzew oliwnych w prawie ateńskim, [w:] Regulacje prawne gospodarki w rozwoju historycznym, red. A. Szymańska, Wrocław 2017, s. 23-43.

E. Redakcje:

1. Rodzina i jej prawa (pod. redakcją J. Rominkiewicza), Wrocław 2012, ss. 218.