dr hab. Artur Tomanek

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pok. 121 bud. A

Telefon:
713752344
Email:
artur [dot] tomanek [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

środa, g. 13.00-15.00

Dla studentów zaocznych:

11.03, g. 14.45-15.45

22.04, g. 16-17

06.05, g. 14.45-15.45

13.05, g. 11.15-12.15

27.05, g. 8.45-9.45

 

 

Zdjęcie użytkownika dr hab. Artur Tomanek
Działalność naukowa: 

Moje zainteresowania badawcze obejmują problematykę indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, europejskiego prawa pracy, zagadnienia leżące na "pograniczu" prawa pracy i prawa cywilnego, a także prawo upadłościowe i naprawcze.

 

 

Publikacje: 

 

 1. Monografie

 

1.  Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, ss. 241.

2.   Stosunki pracy w razie likwidacji i upadłości pracodawcy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, ss. 370.

 

 

 1.  Artykuły

 

 1. Zasada lex retro non agit w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego  z zakresu ubezpieczenia społecznego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1994, nr 8, s. 10-21.
 2. Uwagi w sprawie nowelizacji art. 26 ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1995, nr 2, s 37-46.
 3. Uwagi w sprawie nielegalnego zatrudnienia według ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1995, nr 11, s. 43-50.
 4. Prawnopracowniczy aspekt przekształceń własnościowych w rolnictwie państwowym, Rejent 1996, nr 1, s. 73-95.
 5. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę w prawie polskim i europejskim, [w:] H, Europejskie prawo pracy i prawo socjalne a prawo polskie, Wrocław 1998, s. 143-160.
 6. Zatrudnienie pracowników polskich za granicą przez polskich pracodawców w aspekcie norm prawa kolizyjnego (współautor: H. Szurgacz), [w:] Z. Kubot (red.), Szczególne formy zatrudnienia, Wrocław 2000, s. 181-197.
 7. Pozycja prawna syndyka, zarządcy i nadzorcy sądowego w stosunkach pracy, [w:] D. Appenzeller (red.), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, Poznań 2004, s. 197-208.
 8. Ustalenie wierzytelności pracowniczych w postępowaniu upadłościowym, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2004, nr 8, s. 18-25.
 9. Ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu a stosunki pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2004, nr 11, s. 22-27.
 10. Wierzytelności pracownicze w postępowaniu upadłościowym prowadzonym z możliwością zawarcia układu, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2005, nr 4, s. 26-31.
 11. Ograniczenie nadmiernych wynagrodzeń kadry menedżerskiej w postępowaniu upadłościowym, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2005, nr 5, s. 14-23.
 12. Czas pracy w urzędach państwowych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2006, nr 1, s. 18-26.
 13. Terminowość wypłaty wynagrodzenia w postępowaniu upadłościowym z opcją likwidacyjną, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2006, nr 10, s. 20-24.
 14. Terminowość wypłaty wynagrodzenia w postępowaniu upadłościowym prowadzonym w celu zawarcia układu, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2006, nr 11, s. 21-25.
 15. Nakaz płatniczy inspektora pracy w postępowaniu upadłościowym, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2006, nr 12, s. 24-26.
 16. Zdolność zatrudniania pracowników po ogłoszeniu upadłości pracodawcy, [w:] H. Szurgacz (red.), Z aktualnych problemów prawa pracy i prawa socjalnego, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CCCVII, No 3082, Wrocław 2009, s. 81-107.
 17. Jednostronne kształtowanie czasu pracy przez pracodawcę, [w:] H. Szurgacz (red.), Kształtowanie warunków pracy przez pracodawcę. Możliwości i granice, Warszawa 2011, s. 11-41.
 18. Ustanie stosunku pracy urzędnika mianowanego z przyczyn dotyczących pracodawcy, [w:] Z. Kubot, T. Kuczyński (red.), Z zagadnień prawa pracy i prawa socjalnego. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, Warszawa 2011, s. 281-295.
 19. Połączenie spółek handlowych a stosunki pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2012, nr 9.
 20. Status prawny likwidatora w zakresie stosunku zatrudnienia [w:] Księga dla naszych kolegów. Prace prawnicze poświęcone pamięci dr Andrzeja Ciska, dr Zygmunta Masternaka i dr Marka Zagrosika, red. J. Mazurkiewicz, Wrocław 2013.
 21. Klauzule autonomiczne w umownym stosunku pracy, Państwo i Prawo 2013, nr 9.
 22. Przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej a stosunki prawa pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2014, nr 2, s. 20-26.

 

 

    III. Glosy

 

1. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1994 r., I PZP 26/94, Orzecznictwo Sądów Polskich 1995, nr 9, poz. 184, s. 405-407.

2. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 1994 r., I PZP 46/94, Orzecznictwo Sądów Polskich 1996, nr 4, poz. 171, s. 171-173.

3. Glosa do uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2001 r., III ZP 25/00, Orzecznictwo Sądów Polskich 2002, nr 9, poz. 115, s. 438-441.

4. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 września 2001 r., I PKN 830/00, Orzecznictwo Sądów Polskich 2004, nr 4, poz. 46, s. 195-198.

5. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 sierpnia 2004 r., III PK 38/04, Orzecznictwo Sądów Polskich 2005, nr 7-8, poz. 87, s. 368-371.

6. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2005 r., II PK 119/04, Orzecznictwo Sądów Polskich 2006, nr 4, poz. 42, s. 194-196.

7. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2006 r., III PK 114/05, Orzecznictwo Sądów Polskich 2007, nr 7-8, poz. 94, s. 586-589.

8. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2006 r., III CSK 88/06, Orzecznictwo Sądów Polskich 2007, nr 7-8, poz. 89, s. 546-550.

9. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2006 r., II PK 52/06, Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, nr 9, poz. 100, s. 671-674.

10. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2007 r., III PK 1/07, Orzecznictwo Sądów Polskich 2009, nr 1, poz. 12, s. 75-78.

11. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2007 r., II PK 24/07, Orzecznictwo Sądów Polskich 2009, nr 5, poz. 58, s. 389-391.

12. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2009 r., II PK 277/09, Orzecznictwo Sądów Polskich OSP 2012, nr 9.

13. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2010 r., II PK 91/10, Orzecznictwo Sądów Polskich 2012, nr 12, poz. 116, s. 817-819.

14. Glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 16 maja 2012 r., II PZP 3/12, Orzecznictwo Sądów Polskich 2013, nr 6, poz. 68, s. 477-480.

 

      IV. Pomoce naukowe

 

Kazusy z prawa pracy, współautor: H. Szurgacz, Wrocław 2004 (wydanie I.), Wrocław 2004 (wydanie II., poszerzone), Wrocław 2005 (wydanie III., zmienione), Wrocław 2010 (wydanie IV., zmienione), Wrocław 2013 (wydanie V.)