Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Jolanta Blicharz

Kontakt: 

pokój 416,  budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

 

Telefon:
+48 71 375 2203
Email:
jolanta.blicharz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

  Konsultacje po urlopie : 14 września 12.00-13.00 ( środa);  27 września 12.00-13.30 (wtorek). Konsultacje odbędą się stacjonarnie ( pok. 416)
Od 1 października 2022r. do 30 września 2023r. - urlop naukowy 
 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: prawo administracyjne materialne, ustrojowe i procesowe; sektor publiczny i sektor pozarządowy; prywatyzacja zadań administracji publicznej; inteligentne miasta i sztuczna inteligencja; sztuczna inteligencja, roboty i prawo;  algorytmiczne podejmowanie decyzji jako przykład współczesnego zastosowania sztucznej inteligencji; prawno-etyczne aspekty sztucznej inteligencji i robotyki; instytucje społeczeństwa obywatelskiego; organizacje pozarządowe w administracji publicznej;rola instytucji ekonomii społecznej w działalności admiistracji publicznej; rola dialogu społecznego i obywatelskiego w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy; polityka społeczna UE w sferze inkluzji społecznej; europejskie i krajowe ramy prawne dla robotyki