Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Jolanta Blicharz

Kontakt: 

pokój 416,  budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

 

Telefon:
+48 71 375 2203
Email:
jolanta.blicharz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

 Konsultacje w roku akademikim 2020-2021
środa  11.00-13.00 telefonicznie . Tel. podany studentom

Informacja dla studentów IV r. NSP ( studia zaoczne)
Uprzejmie informuję, że zapisy na seminarium magisterskie w dniu 24 października od godz. 11.30.-13.00 odbędą się w formie zdalnej. Zgłoszenia do grupy seminaryjnej ( imię i nazwisko oraz nr albumu) proszę kierować na mój adres e-mailowy. 

J. Blicharz

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

Sektor publiczny, sektor pozarządowy, prywatyzacja zadań administracji publicznej, instytucje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje pozarządowe w administracji publicznej,rola instytucji ekonomii społecznej w działalności admiistracji publicznej, rola dialogu społecznego i obywatelskiego w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, polityka społeczna UE w sferze inkluzji społecznej.