Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Jolanta Blicharz

Kontakt: 

pokój 416,  budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

 

Telefon:
+48 71 375 2203
Email:
jolanta.blicharz [at] uwr.edu.pl
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:
-prawo administracyjne materialne, ustrojowe i procesowe; 
-sektor publiczny i sektor pozarządowy; 
-prywatyzacja zadań administracji publicznej; 
-inteligentne miasta i sztuczna inteligencja;
-sztuczna inteligencja, roboty i prawo;  
-algorytmiczne podejmowanie decyzji jako przykład współczesnego zastosowania sztucznej inteligencji;
- totalitaryzm cyfrowy;
-prawno-etyczne aspekty sztucznej inteligencji i robotyki; 
- istota zarządzania algorytmicznego;
-instytucje społeczeństwa obywatelskiego; 
-organizacje pozarządowe w administracji publicznej;
-rola instytucji ekonomii społecznej w działalności admiistracji publicznej; rola dialogu społecznego i obywatelskiego w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu; 
-promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy; 
-polityka społeczna UE w sferze inkluzji społecznej; 
-europejskie i krajowe ramy prawne dla robotyki