Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Jolanta Blicharz

Kontakt: 

pokój 416,  budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

 

Telefon:
+48 71 375 2203
Email:
jolanta.blicharz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

  Konultacje w roku akademickim 2021-2022
środa-  12.00-13.00 (stacjonarnie). 
 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: prawo administracyjne materialne, ustrojowe i procesowe, sektor publiczny, sektor pozarządowy, prywatyzacja zadań administracji publicznej, instytucje społeczeństwa obywatelskiego, organizacje pozarządowe w administracji publicznej,rola instytucji ekonomii społecznej w działalności admiistracji publicznej, rola dialogu społecznego i obywatelskiego w sferze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, polityka społeczna UE w sferze inkluzji społecznej.