prof. dr hab. Jolanta Blicharz

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2383
Email:
jolanta [dot] blicharz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

W roku akademickim 2017/ 18

Środa 14.00-15.00

 

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Jolanta Blicharz
Działalność naukowa: 

<p>&nbsp;</p><p>Zainteresowania badawcze:</p><p>Sektor publiczny i pozarządowy oraz sektor ekonomii społecznej</p>

Publikacje: 

 Monografie

 Pozycja prawna stowarzyszeń. Studium prawnoadministracyjne, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996. – ss. 76 (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 255).

 Udział polskich organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań administracji publicznej, Koloonia Limited, Wrocław 2005, ss.139.

 Administracja publiczna i społeczeństwo obywatelskie w państwie prawa, Wrocław 2012, ss.150.

Problem mobbingu jako formy wykluczenia społecznego i prawnego, Wrocław 2014, ss. 126

Fundacje : wybrane zagadnienia Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. - 118 s.

 Komentarz do ustawy: o zmianie imion i nazwisk, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, Wrocław 1997, ss. 44.

Komentarz do ustawy: Prawo o stowarzyszeniach, Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, ss. 76.

Ustawa o fundacjach : komentarz, Kolonia Limited, Wrocław 2002, ss. 80 .

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Komentarz, Warszawa 2008, ss.371.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Komentarz, Warszawa 2012, ss. 200 6.

Ustawa o spółdzielniach socjalnych, Warszawa 2012, ss.45.

Prawo o zgromadzeniach, wybór i wprowadzenie, Warszawa 2013, ss.362

-->

Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych : komentarzWrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - 141 s.