Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Przemysław Pest

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pok. 310 bud. A

Telefon:
71 375 23 73
Email:
przemyslaw [dot] pest [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

wtorek godz. 13:15 - 15:15
Konsultacje dla studentów zaocznych:
23.02 (sobota), godz. 17:45 - 18:45
3.03 (niedziela), godz. 13:00 - 14:00
17.03 (niedziela), godz. 14:15 - 15:15
30.03 (sobota), godz. 14:15 - 15:15
7.04 (niedziela), godz. 10:30 - 11:30
 

 
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze

Prawo budżetowe, finanse samorządu terytorialnego, opodatkowanie sektorów energetycznego i wydobywczego.

 

2. Dorobek naukowy

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, m.in. monografii "Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych" (2016).

 

3. Projekty badawcze

Od 2015 - „Prawne aspekty opodatkowania sektora wydobywczego oraz energetycznego w Polsce” - projekt badawczy finansowany ze środków Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców.

2014 - „Opodatkowanie wydobycia gazu łupkowego w Polsce” - projekt badawczy w ramach stypendium "Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

4. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń

Członek kolegium redakcyjnego Wroclaw Review of Law, Administration & Economics.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics).

Członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Opiekun Koła Naukowego Prawa Finansowego "FISCUS".

Opiekun Koła Naukowego Debat Oksfordzkich.

 

5. Stypendia, staże naukowe

W 2018 roku uzyskał stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców.

Stypendysta Fulbrighta. W 2017 roku na University of Wyoming (Laramie, Wyoming, USA) prowadził badania nad opodatkowaniem sektorów energetycznego i wydobywczego w Stanach Zjednoczonych, a także zajęcia ze studentami programu Master of Business Administration (MBA) w College of Business (przedmiot: International Business). W trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych prowadził również gościnne wykłady na Stanford University (Stanford, Kalifornia), Catholic University of America (Waszyngton D.C.), Los Angeles Antioch University (Los Angeles, Kalifornia) oraz Southern Utah University (Cedar City, Utah).

W 2015 roku w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami - TransFormation.doc" uczestniczył w zajęciach w Ivey Business School w Kanadzie (Western University, Ontario).

 

6. Działalność pozauczelniana

Od stycznia 2012 roku pracuje w kancelarii notarialnej we Wrocławiu.