Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Przemysław Pest prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pok. 510 bud. A

Email:
przemyslaw.pest [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024:
piątek godz. 9:30 - 11:30
Konsultacje dla studentów niestacjonarnych:
24.03.2024 r. (niedziela), godz. 18:30 - 19:30 (online)
21.04.2024 r. (niedziela), godz. 18:30 - 19:30 (online)
2.06.2024 r. (niedziela), godz. 18:30 - 19:30 (online)
15.06.2024 r. (sobota), godz. 17:45 - 18:45
16.06.2024 r. (niedziela), godz. 11:15 - 12:15

Działalność naukowa: 

Przemysław Pest – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Wrocławskiego w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii; stypendysta Fulbrighta na University of Wyoming; prowadził gościnne wykłady na: Catholic University of America, Southern Utah University oraz Antioch University Los Angeles; brał udział w wizytach studyjnych w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu oraz Saitama University w Japonii; laureat stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców.

W pracy naukowej zajmuje się ustrojowym prawem finansowym, w szczególności problematyką budżetu państwa, zasad budżetowych oraz relacji pomiędzy organami władzy publicznej w procedurze budżetowej; autor ponad 50 publikacji naukowych, m.in. monografii Równoważenie się władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej w procedurze tworzenia i uchwalania budżetu w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Rzeczypospolitej Polskiej (2019).