Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Przemysław Pest

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pok. 310 bud. A

Telefon:
71 375 23 73
Email:
przemyslaw.pest [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Wyjazd służbowy do 2 października.

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze

Budżet państwa i procedura budżetowa w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów równoważenia się władz; finanse samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania poziomego dochodów jednostek samorządu terytorialnego (tzw. „janosikowe”), opodatkowanie sektorów energetycznego i wydobywczego.

2. Dorobek naukowy

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, m.in. monografii: "Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych" (2016), "Konstrukcja prawna subwencji ogólnej w polskich regulacjach prawnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego" (2018) oraz "Równoważenie się władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej w procedurze tworzenia i uchwalania budżetu w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Rzeczypospolitej Polskiej" (2019).

Współorganizator konferencji naukowych "Muzyka i prawo" organizowanych we współpracy z Akademią Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (pierwsza edycja - 2017 rok, druga edycja - 2019 rok) oraz współredaktor monografii "Muzyka i prawo" (2020).

3. Projekty badawcze

2015-2019 - "Prawne aspekty opodatkowania sektora wydobywczego oraz energetycznego w Polsce" - projekt badawczy finansowany ze środków Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach dotacji na działalność polegającą na prowadzeniu badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców.

2014 - "Opodatkowanie wydobycia gazu łupkowego w Polsce" - projekt badawczy w ramach stypendium "Akademia Rozwoju - kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń

Członek kolegium redakcyjnego Wroclaw Review of Law, Administration & Economics oraz Kwartalnika Prawno-Finansowego.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta.

Członek Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics).

Członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Opiekun Koła Naukowego Prawa Finansowego "FISCUS".

Opiekun Koła Naukowego Debat Oksfordzkich.

5. Stypendia, staże naukowe

W 2019 roku visiting scholar na Southern Utah University (Cedar City, Utah, USA).

W 2018 roku uzyskał stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców.

W 2017 roku przebywał na stypendium Fulbrighta (Fulbright Scholar-in-Residence Program) na University of Wyoming (Laramie, Wyoming, USA). W czasie pobytu w Stanach Zjednoczonych wygłaszał gościnne wykłady na: Catholic University of America (Waszyngton DC), Antioch University Los Angeles (Culver City, Kalifornia), Southern Utah University (Cedar City, Utah).

W 2015 roku w ramach projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami - TransFormation.doc" uczestniczył w zajęciach w Ivey Business School w Kanadzie (Western University, Ontario).