Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Przemysław Pest

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pok. 510 bud. A

Telefon:
71 375 29 46
Email:
przemyslaw.pest [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024:
czwartek godz. 13:00 - 15:00
Konsultacje dla studentów niestacjonarnych:
24.03.2024 r. (niedziela), godz. 18:30 - 19:30 (online)
21.04.2024 r. (niedziela), godz. 18:30 - 19:30 (online)
2.06.2024 r. (niedziela), godz. 18:30 - 19:30 (online)
15.06.2024 r. (sobota), godz. 17:45 - 18:45
16.06.2024 r. (niedziela), godz. 11:15 - 12:15

Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze

Finanse publiczne i prawo finansowe, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki budżetowej w Polsce i w Stanach Zjednoczonych.

2. Dorobek naukowy

Autor ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych, m.in. monografii: "Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych" (2016), "Konstrukcja prawna subwencji ogólnej w polskich regulacjach prawnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego" (2018) oraz "Równoważenie się władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej w procedurze tworzenia i uchwalania budżetu w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Rzeczypospolitej Polskiej" (2019).

3. Projekty badawcze

2019 – wizyta studyjna na Saitama University (Japonia), której efektem była publikacja: "Energy policy trade-offs in Poland: a best-worst scaling discrete choice experiment" (2021) [współautorstwo: Kentaka Aruga, Timothy Bolt] w czasopiśmie Energy Policy (IF: 6.142).

2017 - stypendium Fulbrighta na University of Wyoming (USA), którego efektem była publikacja: "Równoważenie się władzy ustawodawczej i władzy wykonawczej w procedurze tworzenia i uchwalania budżetu w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Rzeczypospolitej Polskiej" (2019).

4. Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń

Członek Polskiego Stowarzyszenia Stypendystów Fulbrighta.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Law & Economics).

Opiekun Koła Naukowego Prawa Finansowego "FISCUS".

Opiekun Koła Naukowego Debat Oksfordzkich.

5. Stypendia, staże naukowe

2018-2021 - stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców.

2019 - visiting professor na Southern Utah University (USA).

2019 - visiting professor na Saitama University (Japonia).

2017 - stypendium Fulbrighta (Fulbright Scholar-in-Residence Program) na University of Wyoming (USA), gościnne wykłady na: Catholic University of America, Antioch University Los Angeles, Southern Utah University.

2015 - program "Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami - TransFormation.doc" na Ivey Business School (Kanada).