Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Krzysztof Kułak

Kontakt: 

pokój 111, budynek A 

Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego

Instytut Prawa Cywilnego

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Telefon:
+48 71 375 27 23
Email:
krzysztof [dot] kulak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 
 • czwartki - g. 7.00-8.00 i 14.50-15.50, WPAE, bud. A, p. 111
 • sobota 09/03/2019, g. 10.00-11.00, WPAE, bud. A, p. 111
 • niedziela 31/03/2019, g. 15.50-16.50, WPAE, bud. A, p. 111
 • sobota 27/04/2019, g. 15.50-16.50, WPAE, bud. A, p. 111
 • sobota 25/05/2019, g. 15.50-16.50, WPAE, bud. A, p. 111
 • sobota 01/06/2019, g. 17.40-18.40, WPAE, bud. A, p. 111
 
Działalność naukowa: 

Wcześniejsze publikacje:

 1. K. Kułak, Udział kapitałowy jako przedmiot majątku wspólnego małżonków – uwagi de lege ferenda, Rejent 2008/7-8;
 2. K. Kułak, Termin przedawnienia roszczeń spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Rejent 2010/11;
 3. K. Kułak, Pełnomocnictwo handlowe – uwagi na tle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego [w:] J. Frąckowiak (red.), Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV, Wrocław 2011;
 4. K. Kułak, M. Podleś, P. M. Wiórek, Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim na tle pojęcia przedsiębiorcy w projekcie kodeksu cywilnego [w:] J. Frąckowiak (red.), Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV, Wrocław 2011 (współautorstwo);
 5. K. Kułak, Francuskie "bezkapitałowe" spółki kapitałowe – uwagi na tle projektu reformy struktury majątkowej spółki z o.o., Przegląd Prawa Handlowego 2011/10;
 6. K. Kułak, Nabycie udziału kapitałowego ze środków pochodzących z majątku wspólnego małżonków w orzecznictwie Sądu Najwyższego [w:] J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach, Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 2013.