Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Krzysztof Kułak

Kontakt: 

pokój 111, budynek A 

Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego

Instytut Prawa Cywilnego

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Telefon:
+48 71 375 27 23
Email:
krzysztof.kulak [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2022/23:
1) dla studentów studiów stacjonarnych:
- wtorek, godz. 10.20-11.20 (WPAE, bud. A, pok. 111),
- czwartek, godz. 10.10-11.10 (Instytut Matematyczny UWr, pok. 413);
2) dla studentów studiów niestacjonarnych:
- 23/11/2022 - godz. 15.00-16.00 - konsultacje stacjonarne,
- 27/11/2022 - godz. 11.20-12.20 - konsultacje stacjonarne,
- 17/12/2022 - godz. 10.00-11.00 - konsultacje on-line przez MS Teams (po wcześniejszym mailowym zapowiedzeniu się na termin),
- 14/01/2023 - godz. 10.30-11.30 - konsultacje stacjonarne,
- 22/01/2022 - godz. 12.15-13.15 - konsultacje stacjonarne.

Działalność naukowa: 

Wcześniejsze publikacje:

  1. K. Kułak, Udział kapitałowy jako przedmiot majątku wspólnego małżonków – uwagi de lege ferenda, Rejent 2008/7-8;
  2. K. Kułak, Termin przedawnienia roszczeń spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Rejent 2010/11;
  3. K. Kułak, Pełnomocnictwo handlowe – uwagi na tle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego [w:] J. Frąckowiak (red.), Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV, Wrocław 2011;
  4. K. Kułak, M. Podleś, P. M. Wiórek, Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim na tle pojęcia przedsiębiorcy w projekcie kodeksu cywilnego [w:] J. Frąckowiak (red.), Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV, Wrocław 2011 (współautorstwo);
  5. K. Kułak, Francuskie "bezkapitałowe" spółki kapitałowe – uwagi na tle projektu reformy struktury majątkowej spółki z o.o., Przegląd Prawa Handlowego 2011/10;
  6. K. Kułak, Nabycie udziału kapitałowego ze środków pochodzących z majątku wspólnego małżonków w orzecznictwie Sądu Najwyższego [w:] J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach, Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 2013.