Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Krzysztof Kułak

Kontakt: 

pokój 111, budynek A 

Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego

Instytut Prawa Cywilnego

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Telefon:
+48 71 375 27 23
Email:
krzysztof [dot] kulak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

- środy - g. 12.10-13.10 (s. 218A lub 318A) oraz 14.50-15.50 (p. 111A)
- sobota 24/03/2018, g. 10.30-11.30
- niedziela 08/04/2018, g. 10.30-11.30
- sobota 21/04/2018, g. 10.30-11.30
- niedziela 13/05/2018, g. 10.30-11.30
- sobota 09/06/2018, g. 10.30-11.30
 

Działalność naukowa: 

Wcześniejsze publikacje:

  1. K. Kułak, Udział kapitałowy jako przedmiot majątku wspólnego małżonków – uwagi de lege ferenda, Rejent 2008/7-8;
  2. K. Kułak, M. Podleś, P. M. Wiórek, Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim, Rejent 2010/3 (współautorstwo);
  3. K. Kułak, Termin przedawnienia roszczeń spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Rejent 2010/11;
  4. K. Kułak, Pełnomocnictwo handlowe – uwagi na tle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego [w:] J. Frąckowiak (red.), Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV, Wrocław 2011;
  5. K. Kułak, M. Podleś, P. M. Wiórek, Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim na tle pojęcia przedsiębiorcy w projekcie kodeksu cywilnego [w:] J. Frąckowiak (red.), Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV, Wrocław 2011 (współautorstwo);
  6. K. Kułak, Francuskie "bezkapitałowe" spółki kapitałowe – uwagi na tle projektu reformy struktury majątkowej spółki z o.o., Przegląd Prawa Handlowego 2011/10;
  7. K. Kułak, Nabycie udziału kapitałowego ze środków pochodzących z majątku wspólnego małżonków w orzecznictwie Sądu Najwyższego [w:] J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach, Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 2013;
  8. K. Kułak, Członkostwo w zarządzie spółki kapitałowej, Warszawa 2015;
  9. K. Kułak, Kurator dla osób prawnych i ustawowych – uwagi na tle projektu nowelizacji art. 42 KC i art. 69 KPC [w:] J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowych po piętnastu latach, Wrocław 2018 (artykuł oddany do druku);
  10. K. Kułak, Wstrzymanie skuteczności uchwały jako zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie  nieważności lub uchylenie uchwały właścicielskiego organu spółki kapitałowej, Przegląd Prawa i Administracji (artykuł oddany do druku).