Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Krzysztof Kułak

Kontakt: 

pokój 111, budynek A 

Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego

Instytut Prawa Cywilnego

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

Telefon:
+48 71 375 27 23
Email:
krzysztof.kulak [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2019/20:
- wtorki - godz. 14.50-16.50 (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, bud. A, p. 111).

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych w semestrze letnim 2019/20 (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, bud. A, p. 111):
- 29/03/2020 - godz. 10.00-11.00,
- 26/04/2020 - godz. 11.00-12.00,
- 09/05/2020 - godz. 16.00-17.00,
- 30/05/2020 - godz. 13.10-14.10,
- 06/06/2020 - godz. 15.50-16.50.

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych i konsultacji te ostatnie odbywają się w trybie zdalnym - z wykorzystaniem komunikacji mailowej oraz telefonicznej we wskazanych wyżej datach i godzinach (tel. 730 830 076). 

Działalność naukowa: 

Wcześniejsze publikacje:

  1. K. Kułak, Udział kapitałowy jako przedmiot majątku wspólnego małżonków – uwagi de lege ferenda, Rejent 2008/7-8;
  2. K. Kułak, Termin przedawnienia roszczeń spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Rejent 2010/11;
  3. K. Kułak, Pełnomocnictwo handlowe – uwagi na tle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego [w:] J. Frąckowiak (red.), Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV, Wrocław 2011;
  4. K. Kułak, M. Podleś, P. M. Wiórek, Pojęcie przedsiębiorcy i kupca w prawie niemieckim i francuskim na tle pojęcia przedsiębiorcy w projekcie kodeksu cywilnego [w:] J. Frąckowiak (red.), Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego, Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV, Wrocław 2011 (współautorstwo);
  5. K. Kułak, Francuskie "bezkapitałowe" spółki kapitałowe – uwagi na tle projektu reformy struktury majątkowej spółki z o.o., Przegląd Prawa Handlowego 2011/10;
  6. K. Kułak, Nabycie udziału kapitałowego ze środków pochodzących z majątku wspólnego małżonków w orzecznictwie Sądu Najwyższego [w:] J. Frąckowiak (red.), Kodeks spółek handlowych po dziesięciu latach, Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 2013.