Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Karol Kiczka

Kontakt: 

pokój 304, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47

Telefon:
+48 71 375 2042
Email:
karol.kiczka [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Sprawy studenckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr załatwia Prodziekan Pan  prof. UWr dr hab. Jacek Przygodzki (zob.  www.prawo.uni.wroc.pl ).
 

1. Najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultacje proszę zawsze sprawdzić na www.prawo.uni.wroc.pl czy wyznaczone godziny lub miejsce konsultacji nie uległy zmianie.

2. Najbliższe konsultacje w poniedziałek g. 7:00-9:00 w pok. nr 8 w  budynek A WPAE (wejście od ulicy Uniwersyteckiej 22/26).