Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

prof. dr hab. Karol Kiczka

Kontakt: 

pokój 304, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47

Telefon:
+48 71 375 2042
Email:
karol.kiczka [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Sprawy studenckie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr załatwia Prodziekan Pan dr hab. Jacek Przygodzki (zob.  www.prawo.uni.wroc.pl ).

1. Najpóźniej w dniu poprzedzającym konsultacje proszę zawsze sprawdzić na www.prawo.uni.wroc.pl czy wyznaczone godziny lub miejsce konsultacji nie uległy zmianie.

Urlop wypoczynkowy od 2 sierpnia 2021 r. do dnia 17 września 2021 r. 

2. Pierwsze planowane konsultacje po urlopie: 20 września 2021 r. (poniedziałek) g. 7:00-8:00 w pok. nr 8 w  budynek A WPAE (wejście od ulicy Uniwersyteckiej 22/26).