Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Aleksandra Polak-Kruszyk

Kontakt: 

pokój 513, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/2

e-mail: aleksandra [dot] polak2atuwr [dot] edu [dot] pl

Telefon:
+48 71 375 2865
Email:
254050 [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Szanowni Państwo,

Konsultacje w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020 odbywają się w środy: 17:00-18:00

Serdecznie zapraszam

Działalność naukowa: 

Doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego. ​Absolwentka stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2012-2017. 
Stypendystka Uniwersytetu Wrocławskiego.
Aktywna prelegentka w zakresie referatów i wystąpień dotyczących problemów z dziedziny prawa karnego.
Autorka artykułów naukowych, w szczególności z zakresu prawa karnego materialnego oraz prawa karnego wykonawczego.

Zainteresowania badawcze: prawo karne wykonawcze, prawo penitencjarne, kary długoterminowe, recydywiści penitencjarni

Stypendia, staże naukowe:

  • Stypendium Rektora UWr dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, za rok akademicki 2016/2017
  • Stypendium doktoranckie WPAiE, za rok akademicki 2018/2019