Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Renata Babińska-Górecka prof. nadzw. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Renata Babińska-Górecka prof. nadzw. UWr
Telefon:
+48 71 375 2354
Email:
renata [dot] babinska-gorecka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

 

 

W semestrze letnim 2017/2018:

Środa: 9.30-11.30

Działalność naukowa: 

Dr hab. Renata Babińska- Górecka:

-ukończenie studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. (1998-2003);

- 26 czerwca 2006 r. uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych na podstawie monografii "Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych";

-od października  2006 r. zatrudnienie  na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

-w 2008 r. zwyróżnienie w konkursie Złote Skrzydła Dziennika Gazety Prawnej w kategorii prawo pracy i ubezpieczeń społecznych za książkę Wzruszalność prawomocnych decyzji rentowych, Wolters Kluwer 2007.

-od czerwca 2007 r.  pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu;

-w latach 2007-2008 zatrudnienie w  Zespole Terenowym Biura Rzecznika Praw Obywatelskim we Wrocławiu;

-od 2007 r. członek Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego (w latach 2007-2011 członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia);

-22 grudnia 2014 r. na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa;

-od 1.04.206 r. do 30.04. 2016 r. - staż naukowy w Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik w Monachium (stypendium Max-Planck-Institut fur Sozialrecht und Sozialpolitik München).

Zainteresowania naukowe: problematyka socjalnej sytuacji prawnej jednostki w państwie, sposobu jej kształtowania i zmian w jej zakresie, teoretycznych i dogmatycznoprawnych aspektów stanowienia i stosowania prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych, pomocy społecznej oraz świadczeń rodzinnych.

 Działalnośc dydaktyczna: m.in. wykłady z polityki społecznej, polityki społecznej i systemu ubezpieczeń społecznych oraz podstaw prawa zabezpieczenia społecznego, prawa zabezpieczenia społecznego, a także wykłady na  Podyplomowych Studiach Prawa Pracy i Prawa Socjalnego (UWr.) oraz  wykłady i ćwiczenia z polityki społecznej w ramach Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Organizacja pomocy społecznej" (UWr.).