Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Wioletta Nowak

Kontakt: 

pokój 205, budynek C, ul. Więzienna 8/12

Email:
wioletta [dot] nowak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Środa 13.15-15.15

 
Działalność naukowa: 

Referaty wygłoszone na konferencjach:

Sources of economic growth in the African, Caribbean and Pacific countries,  presentation at the 32nd  International Scientific Conference on Economic and Social Development, organized by Varazdin Development and Entrepreneurship Agency in cooperation with Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, University North,  Faculty of Management University of Warsaw, Faculty of Law, Economics and Social Sciences Sale – Mohammed V University in Rabat, Odessa, Ukraine, June 21-22, 2018.

Development Trends in Least Developed Countries, presentation at the  5th International Conference on “Modern Economics”, organized by Department of Macroeconomics, Faculty of Economics and Management, University of Szczecin; Faculty of Economics and Business Administration, University of Vigo; Faculty of Public Governance, Mykolas Romeris University; Robert-Smith-Institute Hochschule Wismar, University of Applied Sciences, Technology, Business and Design; Vigo, Spain, May 14-16, 2018.

Trends in triangular development cooperation in African least developed countries,  presentation at the Prague Conference on Political Economy (PCPE), organized by CEVRO Institute, Prague, Czech Republic, April 13-14, 2018.

Growth Disasters in Least Developed Countries, referat wygłoszony podczas 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Building Resilient Society”, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, Faculty of Management University of Warsaw,  University North, Zagreb, Croatia, December 8-9, 2017.

Economic Growth in Least Developed Countries in the 21st Century, referat wygłoszony podczas XXIII Konferencji Naukowej Katedry Handlu Zagranicznego nt. Handel zagraniczny i przedsiębiorczość międzynarodowa we współczesnej gospodarce, Katedra Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 20 listopada 2017.

North-South trade competition in Africa and Latin America, referat wygłoszony podczas The 8th International Scientific Conference “Region in the Development of Society”, Faculty of Regional Development and International Studies, Mendel University in Brno, Brno, Czech Republic, October 19-20, 2017.

Aid  Dependency: Evidence from Least Developed Countries referat wygłoszony podczas 23rd Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference hosted by Faculty of Economics and Business, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, Spain, September 27-29, 2017.

Triangular Development Cooperation in Africa, referat wygłoszony podczas XVI Konferencji naukowej z cyklu Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy – Instytucje dla zintegrowanego rozwoju, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Rzeszów, 21-22 września 2017.

The United States-Africa trade in the 21st century,  referat wygłoszony podczas The 11th International Days of Statistics and Economics, the Department of Statistics and Probability and the Department of Microeconomics, University of Economics, Prague, Faculty of Economics, the Technical University of Košice, Ton Duc Thang University, Prague, Czech Republic, September 14-16, 2017.

Uzależnienie krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku od pomocy zagranicznej referat wygłoszony podczas XXII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Handel międzynarodowy i internacjonalizacja przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Katedra Handlu Zagranicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  Kraków, 7 listopada 2016.

Progress of Transformation in the Former Soviet Republics referat wygłoszony podczas The 10th International Days of Statistics and Economics, the Department of Statistics and Probability and the Department of Microeconomics, University of Economics, Prague, Faculty of Economics, the Technical University of Košice, Ton Duc Thang University, Prague, Czech Republic, September 8-10, 2016.

The European Union’s trade with Africa and Latin America referat wygłoszony podczas 16th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “The Legal Challenges of Modern World”, Varazdin Development and Entrepreneurship Agency and Faculty of Law, University of Split and University North,  Split, Croatia, September 1-2, 2016.

Ekspansja handlowa azjatyckich gigantów w Ameryce Łacińskiej referat wygłoszony podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wybrane problemy współczesnej gospodarki światowej, Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, Pobierowo, 24 czerwca 2016.

Africa or Latin America: Asian Giants’ Trade Expansion referat wygłoszony podczas 2nd Annual International Conference on Social Sciences (AICSS 2016), The Faculty of Economics and Administrative Sciences of Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey, June 2-4, 2016.

Trade between the European Union and African-Caribbean-Pacific Countries referat wygłoszony podczas 19th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference hosted by Istanbul Technical University, Faculty of Management – Department of Economics, Istanbul, Turkey, May 26-28, 2016.

North-South trade competition in Africa’s least developed countries – referat wygłoszony podczas IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej Challenges of the Global Economy. Wyzwania gospodarki globalnej 2016, Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, 19-20 maja 2016.

Gospodarki wschodzące jako główni partnerzy handlowi najsłabiej rozwiniętych krajów świata – referat wygłoszony podczas XXXIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat Wolny handel i szybki rozwój. Współczesne priorytety w gospodarce światowej, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 16 maja 2016.

China-Africa and India-Africa trade in the years 2000-2014 – referat wygłoszony podczas 3rd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism (BEMTUR-2015), Rome, Italy, November 26-28, 2015.

Trade competition between Asia and the European Union in Africa – referat wygłoszony podczas 17th Eurasia Business and Economics Society (EBES) Conference, Venice, Italy, October 15-17, 2015.

Rywalizacja handlowa Unii Europejskiej i gospodarek wschodzących w Afryce – referat wygłoszony podczas XIV Konferencji naukowej z cyklu Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Teoria, polityka i praktyka wobec nierówności ekonomiczno-społecznych, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Rzeszów, 24-25 września 2015.

China’s Development Assistance to Latin America and the Caribbean – referat wygłoszony podczas The 8th Annual Czech and Slovak Sinological Conference, Department of Asian Studies, Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc, Czech  Republic, November 7-8, 2014.

The role of tourism in poverty alleviation in developing countries – referat wygłoszony podczas The 6th International Symposium on Economics, Administration, Tourism – Challenges and Perspectives, Private University - College of Tourism, Blagoevgrad and South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaria, October 19, 2014.

Azjatycki model pomocy rozwojowej – referat wygłoszony podczas XIII Konferencji naukowej z cyklu Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Człowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego i  Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Rzeszów, 25-26 września 2014.

Australijska pomoc rozwojowa w regionie Azji i Pacyfiku – referat wygłoszony podczas VIII Ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu Losy świata „Australia, Nowa Zelandia – polityka dobrobytu”, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin, 31 maja 2014.

Progress of the Transition in the Southeast European Countries – referat wygłoszony podczas International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS’14) “Regional Economic Development”, International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 24-25 April, 2014.

China’s foreign aid strategies – referat wygłoszony podczas 2014 Conference on the Socio-Economic Transition of China: Opportunities and Threats, Department of Asian Studies, Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc, Czech  Republic, 3-6 April, 2014.

The Macroeconomic Impact of Foreign Assistance  – referat wygłoszony podczas  IRI Economics Conference, International Research Institute, Komárno, Slovakia, 20-22 January, 2014.

Zastosowanie taksonomii wrocławskiej do analizy struktury zatrudnienia w województwie dolnośląskim i Polsce – referat wygłoszony na IV konferencji naukowej pt. Dylematy współczesnego rynku pracy, Katedra Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Targanice, 24-26 września 2012.

Wpływ programów stabilizacyjnych na wzrost gospodarczy  –  referat wygłoszony na XI Międzynarodowej interdyscyplinarnej konferencji naukowej z cyklu Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy na temat Kryzys finansów publicznych przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego i  Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Rzeszów, 20-21 września 2012.

Zmiany w strukturze zatrudnienia w województwie dolnośląskim w latach 1999-2010  –  referat wygłoszony na konferencji naukowej Od rewolucji przemysłowej do transformacji i integracji gospodarczej – uwarunkowania współczesnej polityki gospodarczej, Katedra Polityki Społecznej i Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 17-19 września 2012.

 

Mobility:

23-27.04.2018 – Erasmus+ Teaching Staff Mobility, School of Economics, Business and International Studies, University of Piraeus, Piraeus, Greece.

01-05.05.2017 – Erasmus+ Teaching Staff Mobility, Department of Economics, Mardin Artuklu University, Mardin, Turkey.

19-23.09.2016 – Erasmus+ Teaching Staff Mobility, Department of Economics and Management, University of the Azores, Ponta Delgada, Portugal.

14-18.09.2015 – Erasmus+ Teaching Staff Mobility,  Department of the Theory and History of Economics, Faculty of Economics and Business Studies, University of Málaga, Málaga, Spain.

2-6.06.2014 –  LLP Erasmus - Teaching Staff Mobility, Department of Economics, New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria.

13-17.05.2013 – LLP Erasmus - Teaching Staff Mobility, Faculty of Economics, University of Rijeka, Rijeka, Croatia.

 

Monografie:

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2009, Wybrane metody pomiaru efektywności podmiotu gospodarczego, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Nowak W., 2007, Konwergencja w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego, Kolonia Limited, Wrocław.

 

Podręczniki/ Rozdziały w podręcznikach

Nowak W., 2016, Instrumenty pochodne notowane na GPW, s. 81-99; Wycena wybranych instrumentów pochodnych notowanych na giełdzie, s. 189-212  [w:] U. Banaszczak-Soroka (red.), Rynek papierów wartościowych: inwestorzy, instrumenty finansowe i metody ich wyceny. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2005, Zarys metodologiczny analizy finansowej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2001, Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław (wyd. II rozszerzone i uzupełnione).

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 1999, Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

 

Artykuły/Rozdziały w monografiach:

Nowak W., 2018, Development trends in least developed countries, Proceedings of the 5th International Conference “Modern Economics”, 14-16 May 2018, University of Vigo, 41-48. http://www.wneiz.pl/katedry/makro/proceedings/Vigo_Proceedings_2.pdf
Nowak W., 2018, Sources of economic growth in the African, Caribbean and Pacific countries, pp. 313-324. In: A.V. Kovrov, O.A. Popov, A. Ceh Casni (Eds.) Economic and Social Development (Book of Proceedings), 32nd International Scientific Conference on Economic and Social Development, Odessa, 21-22 June 2018. https://www.esd-conference.com/past-conferences

Nowak W., 2018, Doing business in the fastest growing least developed countries, pp. 537-543. In: M. Cingula, D. Rhein, M. Machrafi (Eds.) Economic and Social Development (Book of Proceedings), 31st International Scientific Conference on Economic and Social Development – “Legal Challenges of Modern World”, Split, 7-8 June 2018. https://www.esd-conference.com/past-conferences 
Nowak W., 2018, Triangular development cooperation in African countries, pp. 145-152. [In:] M. Przygoda, L. Lovrencic Butkovic, E. Szymanska (Eds.)  Economic and Social Development (Book of Proceedings), 29th International Scientific Conference on Economic and Social Development – Rabat, 10-11 May, 2018. http://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceed... 
Nowak W., 2017, North-South trade competition in Africa and Latin America, Sborník příspĕvků z mezinárodní vĕdedcké conference Region v rozvoji společnosti 2017. Mendelova univerzita v Brnĕ, 609-620.  http://www.icabr.com/respo/RESPO_2017.pdf
Nowak W., 2017, Growth Disasters in Least Developed Countries, pp. 690-698. [In:] V. Potocan, P. Kalinic, A. Vuletic (Eds.) Economic and Social Development (Book of Proceedings), 26th International Scientific Conference on Economic and Social Development – „Building Resilient Society”, Zagreb, 8-9 December 2017. (https://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceedings_esdZagreb_2017_Online.pdf)

Nowak W., 2017, The Fastest Growing Least Developed Countries, Network Intelligence Studies, 5(10), 149-156. (http://seaopenresearch.eu/Journals/articles/NIS_10_8.pdf)

Nowak W., 2017, The United States-Africa Trade in the 21st Century, The 11th International Days of Statistics and Economics, Conference Proceedings, September 14-16, 2017, Prague, Czech Republic, 1075-1084. (https://msed.vse.cz/msed_2017/article/154-Nowak-Wioletta-paper.pdf)

Nowak W., 2017, Współpraca rozwojowa Kuby z krajami Południa, Horyzonty Polityki, 8(24), 123-139. DOI: 10.17399/HP.2017.082406 (https://horyzonty.ignatianum.edu.pl/index.php/HP/article/view/900)

Nowak W., 2017, Economic development in Asian least developed countries, pp. 128-137. [In:] M. Cingula, M. Przygoda, K. Detelj (Eds.) Economic and Social Development (Book of Proceedings), 23rd International Scientific Conference on Economic and Social Development, Madrid, 15-16 September 2017 (http://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/Book_of_Proceed...)

Nowak W., 2017, Trade between the European Union and African-Caribbean-Pacific Countries, 297-305 [in] M. H. Bilgin, H. Danis, E. Demir, U. Can (Eds.), Regional Studies on Economic Growth, Financial Economics and Management, Proceedings of the 19th Eurasia Business and Economic Society Conference, Springer International Publishing.

Nowak W., 2017, Trade competition between Asia and the European Union in Africa,  3-15 [in] M. H. Bilgin, H. Danis, E. Demir, U. Can (Eds.), Country Experiences in Economic Development, Management and Entrepreneurship,  Proceedings of the 17th Eurasia Business and Economic Society Conference: 2017 (Eurasian Studies in Business and Economics), Springer International Publishing.

Nowak W., 2016, Gospodarki wschodzące jako główni partnerzy handlowi najsłabiej rozwiniętych krajów świata, Ekonomia XXI Wieku. Economics of the 21st Century, 3(11), 59-70 (http://www.dbc.wroc.pl/publication/39668).

Nowak W., 2016, North-South trade competition in Africa’s least developed countries, International Business and Global Economy, 35/1, 222-235 (http://ekonom.ug.edu.pl/web/pimihz/index.html?lang=pl&ao=numer_biezacy). 

Nowak W., 2016, Progress of Transformation in the Former Soviet Republics, The 10th International Days of Statistics and Economics, Conference Proceedings, September 8-10, 2016, Prague, Czech Republic, 1373-1382 (https://msed.vse.cz/msed_2016).

Nowak W., 2016, Rywalizacja handlowa Unii Europejskiej i gospodarek wschodzących w Afryce, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 47(3), 386-404 (http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2016.3.28).

Nowak W., 2016, The European Union’s trade with Africa and Latin America, pp. 689-696 [in:] Primorac Z., Bussoli C., Recker N. (eds.), Economic and Social Development (Book of Proceedings), 16th International Scientific Conference on Economic and Social Development – “The Legal Challenges of Modern World”, Split, 1-2 September 2016 (http://www.esd-conference.com/upload/book_of_proceedings/esd_Book_of_Proceedings_Split_2016_Online.pdf)

Nowak W., 2016, China-Africa and India-Africa trade in the years 2000-2014, Procedia Economics and Finance, 39, 140-146. DOI: 10.1016/S2212-5671(16)30261-1 (http://authors.elsevier.com/sd/article/S2212567116302611)

Nowak W., 2016, Ekspansja handlowa azjatyckich gigantów w Ameryce Łacińskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 3(81), 201-212. DOI: 10.18276/frfu.2016.81-18 (http://www.wneiz.pl/frfu/numery/rok2016/frfu-nr-3-2016)

Nowak W., 2016, Africa or Latin America: Asian Giants’ Trade Expansion, pp. 527-536 [in:] Donduran M. et al.  (Eds), Proceedings of the 2nd Annual International Conference on Social Sciences (AICSS), Vol. 2, Istanbul, 2nd-4th June 2016, Yildiz Technical University.

Nowak W., 2016, Progress of the Transition in the Southeast European Countries, s. 40-53  [in:] Duman T., Obralić M., Ilgün E., Ergun U., (Eds.) Regional Economic Development in the Balkan Region, Cambridge Scholars Publishing.

Nowak W.,  2015, Pomoc rozwojowa krajów BASIC, Ekonomia XXI Wieku. Economics of the 21st Century, 3(7), 46-64. (http://www.dbc.wroc.pl/Content/30524/Nowak_Pomoc_Rozwojowa_Krajow_Basic_...)

Nowak W., 2015, Turcja jako wschodzący donator, Optimum. Studia Ekonomiczne, 3(75), 168-179. (http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/3350/1/12_Wioletta%...)

Nowak W., 2015, Azjatycki model pomocy rozwojowej, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 43(3), 323-334. (http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2015.3.26)

Nowak W., 2015, China’s Development Aid Strategies, Chinese Business Review, 14(4), 201-209. (http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/55c3015e50cd0.pdf)

Nowak W., 2015, Progress of transformation in the countries of Central and Eastern Europe over the period 1998-2012, s. 419-428 [w:] Małuszyńska E., Musiałkowska I., Mazur G. (red.),  Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu. Perspektywa nowych państw członkowskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Nowak W., 2014, The role of tourism in poverty alleviation in developing countries, Pirinski Knižovni Listi. Spisanie Za Turistika, 5(5), 22-27. (http://cotur.bg/wp-content/uploads/2016/06/Pirinski_knijovni_listi_2014.pdf)

Nowak W., 2014, Sino-European Trade Competition in Latin America and the Caribbean, Chinese Business Review, 13(9), 552-561. (http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Article/index?id=1435.html)

Nowak W., 2014, The Evolution of Development Assistance, Journal of US-China Public Administration, 11(5), 454-462. (http://www.davidpublisher.org/Public/uploads/Contribute/552e1af02b368.pdf)

Nowak W., 2014, Development Effectiveness of Foreign Assistance, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 38(2), 74-84 (http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/zeszyt-nr-38).

Nowak W., 2014, The Macroeconomic Impact of Foreign Assistance, [in] J.T. Karlovitz (ed.), Economics, Questions, Issues and Problems, International Research Institute, Komarno, Slovakia, 233-239 (http://www.irisro.org/economics2014january/47WiolettaNowak.pdf).

Nowak W., 2014, Australijska pomoc rozwojowa w regionie Azji i Pacyfiku, [w:] K.A. Kłosiński, P. Rubaj (red.), Australia, Nowa Zelandia - polityka dobrobytu, Wyd. KUL, Lublin, 61-74.

Nowak W., 2014, Zmiany w strukturze zatrudnienia w województwie dolnośląskim w latach 1999-2010, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 166/4, 169-179 (http://www.ue.katowice.pl/uploads/media/16_W.Nowak__Zmiany_w_strukturze_zatrudnienia....pdf).

Nowak W., 2013, The Effect of Stabilization Programmes on Economic Growth, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 31, 27-34 (http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/zeszyt-nr-31).

Nowak W., 2013, The World Bank Revised Minimum Standard Model: Concepts and limitations, Ekonomia - Wroclaw Economic Review 19(2), 37-48 (http://ekon.wuwr.pl/category/19-2-2013-299).

Nowak W., 2013, Effect of Foreign Aid on Economic Growth, Proceedings of the International Scientific Conference Region in the Development of Society 2013, Mendel University in Brno, 230-237 (http://www.icabr.com/respo/RESPO_2013.pdf).

Nowak W., 2012, Development of the Polak Model, Wroclaw Review of Law, Administration & Economics, 2(1), 28-34 (http://wrlae.prawo.uni.wroc.pl/index.php/wrlae/article/view/27).

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2011, Dekompozycja indeksu produktywności Malmquista w modelu DEA, Przegląd Prawa i Administracji LXXXV, 273-284.

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2009, Sposoby klasyfikacji modeli DEA, Badania Operacyjne i Decyzje, 3, 5-18.

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2009, Nieparametryczne i parametryczne metody pomiaru efektywności, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 61, Nauki o Finansach 1, 197-210.

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2009, Sprzedaż poniżej kosztu własnego w przedsiębiorstwie wieloasortymentowym, Przegląd Prawa i Administracji, LXXX, 21-28.

Nowak W., 2007, Sposoby akumulacji wiedzy w modelach wzrostu gospodarczego, [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 10, Gospodarka oparta na wiedzy, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 282-296 (http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/zeszyt-nr-10).

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2007, Uogólniona analiza wrażliwości zysku w przedsiębiorstwie produkującym n-asortymentów, Badania Operacyjne i Decyzje, 2, 5-14.

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2007, Realizacja zadanego tempa zmian zysku w przedsiębiorstwie o produkcji wieloasortymentowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 41(97), 49-66.

Nowak W., 2006, Koncepcje konwergencji w teorii wzrostu gospodarczego, [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 8, Problemy globalizacji i regionalizacji, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 253-266 (http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/zeszyt-nr-8).

Nowak W., 2005, Konwergencja gospodarek mit czy rzeczywistość?, Ekonomia 13, Acta Universitatis Wratislavientis 2787, 43-56.

Nowak W., 2005, Modele wzrostu gospodarczego B+R bez efektów skali, Przegląd Prawa i Administracji, LXXI, 167-188.

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2005, Czy jakość wykonania produktu wywiera wpływ na uzyskanie progu rentowności?, Ekonomia 13, Acta Universitatis Wratislavientis 2787, 223-235.

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2005, Krytyczny przegląd metod oceny efektywności projektów inwestycyjnych stosowanych w praktyce gospodarczej, Przegląd Prawa i Administracji, LXVI, 47-70.

Nowak W., 2004, Przyczyny zróżnicowania produktu per capita w skali międzynarodowej,  Ekonomia 12, Acta Universitatis Wratislavientis 2605, 105-129.

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2004, Sposoby rozliczania kosztów stałych w wielowymiarowym modelu koszty-wolumen produkcji-zysk, Ekonomia 12, Acta Universitatis Wratislavientis 2605, 401-409.

Nowak W., 2003, Koncepcje klasycznej konwergencji w teorii wzrostu gospodarczego, Studia Ekonomiczne, 3 (XXXVIII), 191-210.

Nowak W., 2003, Główne kierunki rozwoju modeli endogenicznego wzrostu gospodarczego, Ekonomia 11, Acta Universitatis Wratislavientis, 2481, 23-47.

Nowak W., 2003, Czynniki determinujące wzrost w świetle teorii endogenicznego wzrostu gospodarczego, [w:] M.G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 2, Uwarunkowania ekonomiczne, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 31-42.

Nowak W., 2003, Determinants of economic growth - a cross-country study, [w:] L. Olszewski, Gospodarka narodowa i przedsiębiorstwa na początku XXI wieku, Kolonia Limited, 105-128.

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2003, Krytyczny przegląd metod deterministycznych stosowanych w analizie ekonomicznej, Przegląd Prawa i Administracji, LII, 67-86.

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2003, Wielowymiarowa analiza mechanizmu działania różnych typów dźwigni w przedsiębiorstwie produkującym n-asortymentów, Ekonomia, 11, Acta Universitatis Wratislavientis 2481, 113-124.

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2002, Matematyczny obraz mechanizmu działania dźwigni w przedsiębiorstwie produkującym n-asortymentów, Badania Operacyjne i Decyzje, 3-4, 43-54.

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2002, Wpływ dźwigni na poziom zysku w przedsiębiorstwie produkującym jeden wyrób, Badania Operacyjne i Decyzje, 2, 25-37.

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2002, Analiza wrażliwości zysku w przedsiębiorstwie o produkcji wieloasortymentowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 7(63), 5-26.

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2001, Analiza funkcjonowania progu rentowności w przedsiębiorstwie produkującym n-asortymentów, Badania Operacyjne i Decyzje, 3-4, 21-33.

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2001, Wielowymiarowa analiza koszty-wolumen-zysk (CVP) w sytuacji niepewności, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 6(62), 20-31.

Ćwiąkała-Małys A., Nowak W., 2001, Zastosowanie metody segmentacji do wielowymiarowej analizy koszty-wolumen-zysk (CVP), Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 5(61), 5-21.