Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Małgorzata Grześków

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr Małgorzata Grześków
Kontakt: 

: pokój 122, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
 

Telefon:
+48 71 375 2601
Email:
malgorzata.grzeskow [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:

dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych - wieczorowych:
środy:
12:00 - 13:00 (konsultacje online przez aplikację MS Teams; w terminach konsultacji będę dostępna w aplikacji - proszę o wiadomość tekstową lub połączenie głosowe)

czwartki:
10:30 – 11.30 (konsultacje stacjonarne)
dla studentów niestacjonarnych - zaocznych (konsultacje zdalne):
11.03.2023 14.15-15.15
15.04.2023 13.00-14.00
29.04.2023 16.00-17.00
14.05.2023 14.15-15.15
20.05.2023 12.00-13.00

 

Działalność naukowa: 

W 2014 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z wynikiem bardzo dobrym (praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Kuczyńskiego pt. „Ustanie stosunku pracy mianowanych urzędników służby cywilnej”).

Pracę naukową rozpoczęła w 2014 r. wraz z podjęciem stacjonarnych studiów doktoranckich na tym samym wydziale w Zakładzie Prawa Pracy. W maju 2019 r. obroniła pracę doktorską pt. „Nawiązanie stosunku zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych”. Uchwałą Rady Wydziału z dnia 24 czerwca 2019 r. nadano jej stopień doktora nauk prawnych. Jej zainteresowania badawcze obejmują prawo indywidualnych stosunków pracy oraz stosunki służbowe.

Uczestniczka wymiany kadry akademickiej, w ramach której prowadziła zajęcia dydaktyczne w uczelni Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Adwokat. W grudniu 2017 r. ukończyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.