Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Małgorzata Grześków

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr Małgorzata Grześków
Kontakt: 

: pokój 122, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław
 

Telefon:
+48 71 375 2601
Email:
malgorzata.grzeskow [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023:

dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych - wieczorowych:
poniedziałki:
16:00 – 17.00 (konsultacje stacjonarne)

piątki:
15:00 - 16:00 (konsultacje online przez aplikację MS Teams; w terminach konsultacji będę dostępna w aplikacji - proszę o wiadomość tekstową lub połączenie głosowe)

dla studentów niestacjonarnych - zaocznych (konsultacje stacjonarne):
16.10.2022
13.00 – 14.00
30.10.2022
13.00 – 14.00
12.11.2022
10.30 – 11.30
4.12.2022
13.00 – 14.00
11.12.2022
12.15 – 13.15

 

Działalność naukowa: 

W 2014 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z wynikiem bardzo dobrym (praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Tadeusza Kuczyńskiego pt. „Ustanie stosunku pracy mianowanych urzędników służby cywilnej”).

Pracę naukową rozpoczęła w 2014 r. wraz z podjęciem stacjonarnych studiów doktoranckich na tym samym wydziale w Zakładzie Prawa Pracy. W maju 2019 r. obroniła pracę doktorską pt. „Nawiązanie stosunku zatrudnienia w służbach zmilitaryzowanych”. Uchwałą Rady Wydziału z dnia 24 czerwca 2019 r. nadano jej stopień doktora nauk prawnych. Jej zainteresowania badawcze obejmują prawo indywidualnych stosunków pracy oraz stosunki służbowe.

Uczestniczka wymiany kadry akademickiej, w ramach której prowadziła zajęcia dydaktyczne w uczelni Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Adwokat. W grudniu 2017 r. ukończyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.