Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Rafał Lipniewicz

Kontakt: 

pokój 321 budynek A.

 

Email:
rafal [dot] lipniewicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje  (Office hours): wtorek (Tuesday) godz. 9.30 - 11.30.  Dla studentów niestacjonarnych: 16.03.2019, g. 10.30 - 11.30; 23.03.2019, g. 11.30 -12.30; 28.04.2019, g. 10.30 - 11.30; 01.06.2019, g. 10.30-11.30.

 

 

 
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze:

Międzynarodowe opodatkowanie przedsiębiorstw, ekonomiczne i prawne aspekty harmonizacji podatkowej w Unii Europejskiej, problematyka jurysdykcji podatkowej, obszary kolizji pomiędzy międzynarodowym a unijnym prawem podatkowym, ekonomiczne i prawne aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych na gruncie podatku VAT.

 

2. Dorobek naukowy:

a. Monografie

- Jurysdykcja podatkowa w cyberprzestrzeni. Model międzynarodowego opodatkowania dochodu, Warszawa 2018.

- Podatkowy zakład zagraniczny. Koncepcja i funkcjonowanie, Warszawa 2017.

- Europejskie prawo podatkowe, Warszawa 2011.

- Prawo podatkowe. Zarys wykładu, Legnica 2011.

- Docelowy system VAT w Unii Europejskiej. Harmonizacja opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych, Warszawa 2009.

 

b. Artykuły naukowe

 

- Koncepcja powszechnego mechanizmu odwrotnego obciążania w unijnym systemie VAT - próba oceny, Kazus Podatkowy 2017, nr 1.

- Własność w konstrukcji prawnej podatku od towarów i usług (w:) Własność w prawie i gospodarce, red. U. Kalina - Prasznic, Wrocław   2017.

- Tax administration and risk management in the digital age, Information Systems in Management 2017, nr 1.

- Test podstawowych celów transakcji a międzynarodowe unikanie opodatkowania – uwagi na tle Projektu BEPS, Kwartlanik Prawa podatkowego 2016, nr 3.

- Suwerenność podatkowa jako element bezpieczeństwa finansowego państwa (w:) Bezpieczeństwo wewnętrzne a prawo i    zarządzanie (wybrane problemy), red. B. Wiśniewski, J. Prońko, P. Kobes, Warszawa  2016.

- Electronic Services and VAT Jurisdiction Rules in the European Union, Annales Universitatis Mariae Curie - Skłodowska 2016, vol. L., 1.

- Rezydencja podatkowa osób fizycznych a swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Europejski Przegląd Sądowy 2016, nr 3.

- Zasada proporcjonalności a podatkowe ograniczenia swobód rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny 2015, nr 4.

- Koncepcja opodatkowania kontrolowanej spółki zagranicznej a swoboda przedsiębiorczości w Unii Europejskiej, Przedsiębiorczość
i Zarządzanie 2014, z. 5.

- Podatkowa zasada terytorialności w kontekście rynku wewnętrznego UE, Europejski Przegląd Sądowy 2013, nr 4.

- Polityka międzynarodowa a konkurencyjność gospodarki (w:) Stare dogmaty - nowe wyzwania w prawie i ekonomii / red. nauk. Urszula Kalina-Prasznic. Warszawa 2013.

- Polish VAT on Passenger Cars (współautor Paweł Selera), International VAT Monitor. - Vol. 23, nr 2 (2012).

- Unijny system wymiany informacji o VAT w kontekście ryzyka podatkowego przedsiębiorstw (w:) Opodatkowanie przedsiębiorstw / [red. nauk. Jolanta Iwin-Garzyńska]. - Szczecin 2012.

- Intra-Community Supplies of Goods under Polish VAT Law (współautor Paweł Selera), International VAT Monitor. - Vol. 22, nr 1 (2011).

- Specjalne strefy ekonomiczne jako forma ingerencji państwa w decyzje lokalizacyjne przedsiębiorstw (w:) Państwo i rynek : obszary zawodności / pod red. nauk. Urszuli Kaliny-Prasznic. - Wrocław 2011.

- Unikanie podwójnego opodatkowania w świetle swobody przepływu kapitału w UE ‐ glosa do wyroku TS z 3.06.2010 r. w sprawie C-487/08 Komisja Europejska v. Hiszpania, Europejski Przegląd Sądowy 2011, nr 4.

 

3. Granty/projekty badawcze:

- Kierownik projektu badawczego "Jurysdykcja podatkowa w warunkach bezpośredniego handlu elektronicznego" finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Sonata 6 (2014 - 2017).

 

4. Członkostwo w organizacjach naukowych:

- członek International Fiscal Association.