Projekty badawcze międzynarodowe

Action Grants to Support Judicial Cooperation in Civil and Criminal Matters – Improving the Transfer of Persons Pursuant to Mutual Recognition of Judicial Decisions in Criminal Matters and the Citizens' Fundamental Rights Protection

Projekt realizowany od 01.02.2016 r. do 31.01.2018 r. w ramach programu Komisji Europejskiej DG Justice 2016-2018 przez dr Agnieszkę Frąckowiak-Adamską, reprezentującą Uniwersytet Wrocławski jako polskiego partnera międzynarodowego konsorcjum.

więcej informacji: http://prawo.uni.wroc.pl/user/12050

EUPILLAR Project – Cross-Border Litigation in Europe: Private International Law Legislative Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union

Projekt realizowany od 01.10.2014 r. do 30.09.2016 r. w ramach programu Komisji Europejskiej DG Justice 2014-2016 przez dr Agnieszkę Frąckowiak-Adamską, reprezentującą Uniwersytet Wrocławski jako polskiego partnera międzynarodowego konsorcjum.

więcej informacji: http://eupillar.prawo.uni.wroc.pl

Hybrid Enhanced Money Laundering Intelligence, Investigation, Incrimination and Alerts – HEMOLIA

Projekt realizowany od 01.05.2011 r. do 30.04.2014 r. w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej przez prof. dr. hab. Jacka Gołaczyńskiego, reprezentującego Uniwersytet Wrocławski jako jednego z czterech polskich uczestników międzynarodowego konsorcjum.

więcej informacji: http://cordis.europa.eu/project/rcn/98967_en.html

Consumer Sentiment Regarding Privacy on User Generated Content Services in the Digital Economy – CONSENT

Projekt realizowany od 01.05.2010 r. do 30.04.2013 r. w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej przez dr. hab. Dariusza Adamskiego prof. nadzw. UWr, reprezentującego Uniwersytet Wrocławski jako polskiego uczestnika międzynarodowego konsorcjum.

więcej informacji: http://cordis.europa.eu/project/rcn/94079_en.html