Inne projekty realizowane na Wydziale

Współdziałanie dla wiedzy, wsparcie procesu bolońskiego Jean Monnet

Projekt realizowany od 01.09.2014 r. do 31.08.2017 r., w ramach którego utworzone zostało, jedyne na wydziałach prawa w Polsce, Centrum Doskonałości Jeana Monneta (Center of Excellence of Jean Monnet – CEJM) przy Uniwersytecie Wrocławskim (powołane decyzją Komisji Europejskiej na lata 2014-2017). Jego bazą jest Katedra Jeana Monnet działająca od 2010 roku przy Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego.

więcej informacji: http://cejm.uni.wroc.pl/

Wzmocnienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych kluczem do sukcesu na rynku pracy

Projekt realizowany od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r. w ramach Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu IV, działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, którego głównym celem było nabycie doświadczenia zawodowego oraz wzrost kompetencji zawodowych, interpersonalnych i w zakresie przedsiębiorczości, dzięki udziałowi w płatnych stażach oraz zajęciach szkoleniowo-warsztatowych.

W projekcie wzięło udział 160 studentów/studentek: 5 roku Studiów Stacjonarnych Prawa i Studiów Wieczorowych Prawa (70 studentów), 3 roku I stopnia Studiów Stacjonarnych Administracji i Studiów Niestacjonarnych Administracji, 2 roku II stopnia Studiów Stacjonarnych Administracji i Studiów Niestacjonarnych Administracji.

więcej informacji: http://staze.prawo.uni.wroc.pl/