Lista osób do przyjęcia w II turze na stacjonarne studia I stopnia na kierunek  Bachelor  of  Business and Administration (w j.angielskim) na WPAiE UWr w roku akademickim 2016/2017 pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów w dniach 20-23 września 2016 r.

Szqanowni Państwo,

zapraszamy na Konferencję „Struktura regulacji kodeksowej

 

Kiedy:

piątek 14 października 2016 r.

 

Miejsce:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Szanowni Państwo

 

Z uwagi na fakt uruchomienia nowego systemu planowania zajęć dydaktycznych, przy użyciu programu PLANISTA 3, jego dystrybucja jest w formie elektronicznej na stronie USOSweb.

 

odnośnik do planu

Uprzejmie informujemy, o możliwości studiowania wybranych przedmiotów objętych programem studiów na kierunku prawo i administracja (I i II stopień) w językach obcych ( oferta przedmiotów w załączniku)

 

Strony