Harmonogram rozmów kwalifikacyjnych/ Applicants’ Interviews Timetable

Wtorek/Tuesday, 28.02.2017, pok./room 118A:

 

Time                     Destination

9:00-9:30             doktoranci/Ph.D. students - all destinations

27 lutego 2017 roku o godzinie 13:00 z wizytą na Uniwersytecie Wrocławskim przebywać będzie JE Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce dr hab. Hasan Hasanov.

Szanowni Państwo,

 

1 marca 2017 roku w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej, zostanie utworzona Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

Strony