II rok SNP(W) Doktryny Polityczne i Prawne

Zmiana godziny i sali egzaminu poprawkowego z Doktryn: Egzamin z Doktryn Politycznych i Prawnych odbędzie się 19 lutego (piątek)  o godz. 15:00 -16:30  w sali 318 A.

Szanowni Państwo,

przypominam o rekrutacji na studia i praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017.

DODATKOWY TEST KWALIFIKACYJNY NA KURSY JĘZYKA OBCEGO DLA PRAWNIKÓW

(PRAWNICZY JĘZYK ANGIELSKI, NIEMIECKI, FRANCUSKI I HISZPAŃSKI)

organizowane przez Pracownię Nauczania Prawa w Językach Obcych

Termin egzaminu z przedmiotu "System bankowy i kredytowy" uległ zmianie. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym harmonogramem sesji.

Strony