Serdecznie zapraszamy

na spotkanie organizacyjne Koła Naukowego Praw Człowieka.

 

Na spotkaniu zajmiemy się m.in. omówieniem wydarzeń organizowanych przez Koło w rozpoczynającym się roku akademickim, oraz ustaleniem planu działania.

W imieniu Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji „30 Years of European Product Liability Law”, która odbędzie się w dniu 15 października 2015 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zapraszamy studentów prawa do odbycia semestralnych, nieodpłatnych praktyk studenckich w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Jeżeli chcesz:

- mieć styczność z prawem w praktyce,

- nauczyć się sporządzania opinii prawnych,

- być członkiem najliczniejszego studenckiego koła naukowego na WPAiE

…dołącz do nas! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aplikowania. I. Przebieg rekrutacji.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 9 września 2015 r. została podpisana „Umowa o współpracy” pomiędzy Katedrą Prawa Finansowego WPAE Uniwersytetu Wrocławskiego a Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego.

Proces rekrutacyjny obejmuje w I etapie:

Listy osób przyjętych na I rok studiów II stopnia na kierunki Administracja, Ekonomia oraz LL.M International and European Law

Strony