Z przyjemnością informujemy, że dwóch profesorów naszego Wydziału:  Mirosław Sadowski i Janusz Sawicki zostało powołanych w skład
Zespołu do spraw zapobiegania przestępstwom wynikającym z nienawiści religijnej i rasowej.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie analiz prawnych i projektów rozwiązań legislacyjnych mających na celu zapobieganie przestępstwom wynikającym z nienawiści religijnej i rasowej.

 

Gratulujemy!

Do dnia 31 lipca 2017 r. można składać wnioski w konkursie o zatrudnienie na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć tu: https://dev.uni.wroc.pl/2017/06/23/wykladowca-w-zakladzie-prawa-cywilneg... 

Strony