Aktualności

dr Monika Mościbrodzka - 12 Lipiec, 2018 - 12:52

Listy osób do przyjęcia w I turze na I rok studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na kierunki Prawo, Administracja i Ekonomia oraz BBA na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2018/2019 pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów w dniach 13,16,17,18 lipca 201

inż. Damian Domański - 3 Lipiec, 2018 - 13:41

Szanowni Państwo,
mgr Damian Mroczyński - 15 Maj, 2018 - 15:12

Uprzejmie informujemy, że został opublikowany harmonogram sesji.

Odnośnik

mgr inż. Roman Haligowski - 29 Marzec, 2018 - 14:57

Szanowni Państwo,

mgr inż. Roman Haligowski - 30 Listopad, 2017 - 15:17

Uprzejmie informujemy, że za zgodą władz rektorskich na poniżej wymienionych kierunkach studiów...

inż. Jarosław Krawczyszyn - 24 Lipiec, 2017 - 13:40

Treść znajduje się w załączniku.

dr Agnieszka Malicka - 9 Lipiec, 2018 - 07:42

REKRUTACJA DO SZKOŁY PRAWA NIEMIECKIEGO 2018/2019  TRWA DO 19.10.2018
 

inż. Jarosław Krawczyszyn - 5 Lipiec, 2018 - 14:54

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Wrocławski ponownie bierze udział w projekcie „Najlepszy Dyplom Roku” - organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

inż. Jarosław Krawczyszyn - 3 Lipiec, 2018 - 14:20

Dziekanat Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  przyjmie  studentów do odbycia praktyki  studenckiej (możliwość odbycia praktyki w ciągu roku akademickiego lub w okresie wakacyjnym).

inż. Jarosław Krawczyszyn - 27 Czerwiec, 2018 - 09:47

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił II Edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę habilitacyjną, najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego.

mgr inż. Roman Haligowski - 25 Czerwiec, 2018 - 13:15

Z ogromną przyjemnością spieszymy poinformować, że dr hab. Daria Kostecka-Jurczyk otrzymała "Małą Sowę" w konkursie o nagrodę naukową CARS 2018 za monografię pt. "Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w świetle prawa antymonopolowego".

mgr inż. Roman Haligowski - 18 Czerwiec, 2018 - 13:58

Zgodnie z nowymi przepisami –  stypendium rządowe student może otrzymać również za miesiąc lipiec, jeżeli w lipcu będzie przebywać w Polsce co najmniej jeden  dzień.

mgr inż. Roman Haligowski - 15 Czerwiec, 2018 - 13:39

W dnia 6-7 września na Wydziale Prawa,Administracji i Ekonomii UWr odbędzie się koferencja pt "Zwalczanie przestępczosci przeciwko dziedzictwu kulturowemu"
Organizator:Katedra Kryminalistyki,Narodowy Instytut Dziedzictwa.

mgr inż. Roman Haligowski - 15 Czerwiec, 2018 - 13:36

W dniu 28 maja 2018 r.

inż. Jarosław Krawczyszyn - 6 Czerwiec, 2018 - 08:25

Prosimy o wypełnianie ankiety oceny zajęć na stronie USOSweb. Pomoże to jeszcze lepiej dostosować nasz proces dydaktyczny do Waszych wymagań. Ankieta będzie dostępna od 15 czerwca do 15 lipca.

Dziękujemy!

inż. Jarosław Krawczyszyn - 25 Maj, 2018 - 11:03

Studenckie Koło Naukowe Filozofii Prawa zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do nadsyłania propozycji artykułów do tomu o roboczym tytule Obrazy prawa w sztuce filmowej. Szkice filozoficznoprawne.
   

inż. Jarosław Krawczyszyn - 15 Maj, 2018 - 14:37
Bardzo miło Nam poinformować, że drużyna Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w składzie Monika Czechowska, Kinga Drewniowska, Mateusz Sołtysiak, Aleksandra Gebuza (faculty advisor) oraz Dawid Kowalkowski (faculty advisor) wzięła udział w międzynarodowych rundach konku
dr Agnieszka Malicka - 30 Kwiecień, 2018 - 11:54

Pracownia Nauczania Prawa w Językach Obcych
Szkoła Prawa Niemieckiego
oraz
Koło Współczesnego Prawa Państw Niemieckojęzycznych
 
zapraszają na wykład
 

mgr inż. Roman Haligowski - 12 Kwiecień, 2018 - 13:24
Zadaniem Ministerstwa Finansów jest budowanie ram legislacyjnych dla harmonijnego, stabilnego rozwoju Polski.

Strony