On Tuesday October 13th (13:30-14:30) - room 201A we invite all students interested in participation in ICC Moot Court 2016.

Preference will be given to 4th-5th year law students and 2nd-3rd year LL.B. students.

Fluent knowledge of English language is essential.

Z przyjemnością informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do Szkoły Prawa Francuskiego, prowadzonej od 2007 roku przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr we współpracy z Uniwersytetem Paris-Dauphine.

Katedra Postępowania Karnego wraz z Wrocławskim Centrum Akademickim serdecznie zapraszają w dniu 15 października na ogólnopolską konferencję naukową - II Seminarium Porównawczego Prawa Dowodowego pt. "Rola prokuratora w kontradyktoryjnym postępowaniu karnym", z udziałem gościa specjalnego, prof.

Katedra Postępowania Karnego wraz z Wrocławskim Centrum Akademickim serdecznie zapraszają 14 października 2015 r. na wykład oraz warsztaty dla licealistów, studentów i doktorantów z udziałem prof. Thomasa Weigenda, w ramach programu Visiting Professors.

 

Serdecznie zapraszamy

na spotkanie organizacyjne Koła Naukowego Praw Człowieka.

 

Na spotkaniu zajmiemy się m.in. omówieniem wydarzeń organizowanych przez Koło w rozpoczynającym się roku akademickim, oraz ustaleniem planu działania.

W imieniu Zakładu Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowej konferencji „30 Years of European Product Liability Law”, która odbędzie się w dniu 15 października 2015 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zapraszamy studentów prawa do odbycia semestralnych, nieodpłatnych praktyk studenckich w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Strony