Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Wrocławski ponownie bierze udział w projekcie „Najlepszy Dyplom Roku” – organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W związku z tym prosimy o zgłaszanie do nagrody absolwentów 2016/2017 (studia II stopnia i studia jednolite magisterskie), którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce i przygotowali wyróżniającą się pracę dyplomową.

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczęło nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną 2018, która przygotowuje do pracy w polskiej dyplomacji.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że Ośrodek Badań i Dokumentacji Unii Europejskiej, kierowany przez prof. dr hab. Jarosława Kunderę, otrzymał nową siedzibę. Mieści się ona obecnie na trzecim piętrze budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii.

Z przyjemnością informujemy, że dwóch profesorów naszego Wydziału:  Mirosław Sadowski i Janusz Sawicki zostało powołanych w skład
Zespołu do spraw zapobiegania przestępstwom wynikającym z nienawiści religijnej i rasowej.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie analiz prawnych i projektów rozwiązań legislacyjnych mających na celu zapobieganie przestępstwom wynikającym z nienawiści religijnej i rasowej.

 

Gratulujemy!

Strony