Listy osób przyjętych w I  turze na I rok studiów stacjonarnych na kierunki Prawo (jednolite magisterskie), Administracja (I stopnia), Ekonomia (I stopnia), Bachelor of Business and Administration (I stopnia w j.angielskim) oraz LL.M International and European Law (II stopnia w j.angielskim) na W

Lista osób do przyjęcia w II turze na I rok studiów stacjonarnych I stopnia na kierunek Administracja na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2016/2017 pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

 

Listy osób do przyjęcia w I turze na I rok studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na kierunki: Prawo, Administracja, Ekonomia oraz Bachelor of Business and Administration (w j.angielskim) na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2016/2017 pod warunkiem złożen

Od 15 września 2016 r. do 31 października 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach nowej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Studentów studiów licencjackich (do 10 lat od ukończenia) magisterskich (do 7 lat od ukończenia), doktoranckich i doktorów (do 5 lat od ukończenia doktoratu), aktualnych doktorantów i postdoków, a także młodych przedsiębiorców, twórców start-upów i pomysłodawców ciekawych rozwiązań biznesowych za

Strony