Aktualności

dr Monika Mościbrodzka - 24 Lipiec, 2018 - 12:51

Listy osób przyjętych  w II turze na I rok studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na kierunki Prawo i Ekonomia,  na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2018/2019 

dr Monika Mościbrodzka - 19 Lipiec, 2018 - 13:27

Listy osób do przyjęcia w II turze na I rok studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na kierunki PRAWO i EKONOMIA na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2018/2019 pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów w dniach 20 i 23 lipca 2018 roku

dr Monika Mościbrodzka - 19 Lipiec, 2018 - 13:23

Listy osób przyjętych  w I turze na I rok studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na kierunki Prawo, Administracja i Ekonomia, BBA oraz II stopnia na kierunek LL.M. International and European Law na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2018/2019 

dr Monika Mościbrodzka - 12 Lipiec, 2018 - 12:52

Listy osób do przyjęcia w I turze na I rok studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych magisterskich na kierunki Prawo, Administracja i Ekonomia oraz BBA na WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2018/2019 pod warunkiem złożenia kompletu dokumentów w dniach 13,16,17,18 lipca 201

inż. Damian Domański - 3 Lipiec, 2018 - 13:41

Szanowni Państwo,
mgr Damian Mroczyński - 15 Maj, 2018 - 15:12

Uprzejmie informujemy, że został opublikowany harmonogram sesji.

Odnośnik

mgr inż. Roman Haligowski - 29 Marzec, 2018 - 14:57

Szanowni Państwo,

mgr inż. Roman Haligowski - 30 Listopad, 2017 - 15:17

Uprzejmie informujemy, że za zgodą władz rektorskich na poniżej wymienionych kierunkach studiów...

inż. Jarosław Krawczyszyn - 24 Lipiec, 2017 - 13:40

Treść znajduje się w załączniku.

inż. Jarosław Krawczyszyn - 10 Sierpień, 2018 - 08:26

Miło nam poinformować, że decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2018 r., Wydział uzyskał środki na finansowanie 3 stypendiów doktoranckich, które będą realizowane w ramach II edycji programu MNiSW pt. „Doktorat wdrożeniowy”.

dr Agnieszka Malicka - 9 Lipiec, 2018 - 07:42

REKRUTACJA DO SZKOŁY PRAWA NIEMIECKIEGO 2018/2019  TRWA DO 19.10.2018
 

inż. Jarosław Krawczyszyn - 5 Lipiec, 2018 - 14:54

Uprzejmie informujemy, że Uniwersytet Wrocławski ponownie bierze udział w projekcie „Najlepszy Dyplom Roku” - organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

inż. Jarosław Krawczyszyn - 3 Lipiec, 2018 - 14:20

Dziekanat Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  przyjmie  studentów do odbycia praktyki  studenckiej (możliwość odbycia praktyki w ciągu roku akademickiego lub w okresie wakacyjnym).

inż. Jarosław Krawczyszyn - 27 Czerwiec, 2018 - 09:47

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił II Edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę habilitacyjną, najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego.

mgr inż. Roman Haligowski - 25 Czerwiec, 2018 - 13:15

Z ogromną przyjemnością spieszymy poinformować, że dr hab. Daria Kostecka-Jurczyk otrzymała "Małą Sowę" w konkursie o nagrodę naukową CARS 2018 za monografię pt. "Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w świetle prawa antymonopolowego".

mgr inż. Roman Haligowski - 18 Czerwiec, 2018 - 13:58

Zgodnie z nowymi przepisami –  stypendium rządowe student może otrzymać również za miesiąc lipiec, jeżeli w lipcu będzie przebywać w Polsce co najmniej jeden  dzień.

mgr inż. Roman Haligowski - 15 Czerwiec, 2018 - 13:39

W dnia 6-7 września na Wydziale Prawa,Administracji i Ekonomii UWr odbędzie się koferencja pt "Zwalczanie przestępczosci przeciwko dziedzictwu kulturowemu"
Organizator:Katedra Kryminalistyki,Narodowy Instytut Dziedzictwa.

mgr inż. Roman Haligowski - 15 Czerwiec, 2018 - 13:36

W dniu 28 maja 2018 r.

inż. Jarosław Krawczyszyn - 6 Czerwiec, 2018 - 08:25

Prosimy o wypełnianie ankiety oceny zajęć na stronie USOSweb. Pomoże to jeszcze lepiej dostosować nasz proces dydaktyczny do Waszych wymagań. Ankieta będzie dostępna od 15 czerwca do 15 lipca.

Dziękujemy!

Strony