Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Michał Stępień

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr Michał Stępień
Telefon:
+48 71 375 20 15
Email:
michal [dot] stepien [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje/Office hours
 

21.II: 15.00-17.00
Czwartek/Thursday: 11.15-13.15

Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowe : teoria prawa międzynarodowego publicznego, źródła prawa międzynarodowego, sądownictwo międzynarodowe

Scientific intererests : theory of public international lalw, sources of public international law, international judiciary
 

Wygłoszone referaty:

"Prawo międzynarodowe: między realizmem a idealizmem", Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne prawo międzynarodowe – idee a rzeczywistość” połączona ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego, Szczecin – Międzyzdroje 17-19 maja 2017 roku

„Soft law jako źródło poznania ius cogens”, Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Międzynarodowego Publicznego „ius cogens – soft law, dwa bieguny prawa międzynarodowego publicznego” , Kraków, 19-20 Maja 2016 roku, Uniwersytet Jagieloński

„Transakcja wiązana – członkostwo w NZ a jurysdykcja MTS”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „System Narodów Zjednoczonych z polskiej perspektywy”, Warszawa, 13-14 października 2016 roku, ILA Grupa Polska

„Dopuszczalność wypowiedzenia Konkordatu z 1993 r. zawartego między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską”, Konferencja Wymiary wolności religijnej we współczesnej Europie”, 13-14 września 2016 roku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu