Wzory dokumentów do pobrania

Terminy składania wniosków i podań - szczegóły w załączniku

1. Podanie ogólne

2. Podanie o uznanie przedmiotu

3. Formularz zgłoszeniowy na LLP-Erasmus

4. Wniosek o egzamin we wcześniejszym terminie (wyłącznie dla ostatnich lat studiów)

5. Zmiana grupy

6. Odwołanie do Rektora

7. Zmiana danych osobowych

8. Podanie - eksternistyczne zaliczenie ćwiczeń

 

Informacje dla studentów przystępujących do obrony pracy dyplomowej - rok akademicki 2015/16

1. Szczegółowe informacje      ENGLISH VERSION

2. Oświadczenie o prawach autorskich i danych osobowych

3. Zarządzenie nr 8/2016 APD

4. Instrukcja APD dla studenta

5. STRONA TYTUŁOWA PRACY - WZÓR