Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Wzory dokumentów do pobrania

Terminy składania wniosków  szczegóły w załączniku

1. Wniosek do Dziekana

2. Wniosek do Rektora

3. Wnioske o uznanie przedmiotu

4. Wniosek o eksternistyczne zaliczenie ćwiczeń

5. Wniosek o egzamin we wcześniejszym terminie (wyłącznie dla ostatnich lat studiów)       

6. Wniosek o zmianę grupy zajęciowej

7. Wniosek o zmianę formy studiów

8. Wniosek o zmianę danych osobowych

Informacje dla studentów przystępujących do obrony pracy dyplomowej

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO OBRONY PRACY DYPLOMOWEJ

1. Wzór strony tytułowej

2. Oświadczenie o prawach autorskich

3. Instrukcja APD dla studentów