Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Piotr Lisowski prof. UWr

Kontakt: 

pokój 420, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71-3752721 - w godzinach konsultacji
71-3752349 - Sekretariat INA
Email:
piotr.lisowski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

                                                           Harmonogram konsultacji w semestrze zimowym 2023/2024
- środa (4.10.23): 14.30 do 16.30;
- poniedziałek (9.10.23): 13.30 do 14.30;
- środa (11.10.23): 13.00 do 14.00;
- środy (począwszy od 18.10.23): 14.30 do 16.30;
oraz
sobota (7.10.23): 14.00 do 15.00; 
niedziela (29.10.23): 12.00 do 13.00 (on-line*);
sobota (2.12.23): 10.15 do 11.15 (on-line*);
niedziela (7.01.23) 12.00 do 13.00 (on-line*);

niedziela (28.01.24): 14.00 do 15.00.
 
[konsultacje on-line* – przy pomocy aplikacji Teams; zamiar skorzystania z tej formy konsultacji proszę zgłosić najpóźniej 5 minut przed rozpoczęciem danych konsultacji przewidzianych do przeprowadzenia w tej formie – na adres mojej wydziałowej poczty]
 
Konsultacje stacjonarne – p. 420A