dr Agnieszka Chrisidu-Budnik

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Email:
agnieszka [dot] chrisidu-budnik [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

  Poniedziałek 13.00-14.00

  Środa 12.00-13.00

Zdjęcie użytkownika dr Agnieszka Chrisidu-Budnik
Działalność naukowa: 

 Zarządzanie strategiczne

 Zarządzanie publiczne

 Zarządzanie zasobami ludzkimi

 Zarządzanie procesowe

 Nauka organizacji i zarządzania

 Nauka administracji

 Sieci międzyorganizacyjne

Publikacje: 

   Wybrane publikacje

   A. Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Wrocław 2005.

   B. Państwo sieciowe, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw,

      (red.) J. Skalik, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.

      Zaufanie i wiarygodność w sieciach międzyorganizacyjnych, [w:] Współczesne przeobrazenia procesów zarządczych

     przedsiębiorstwa (red.) J. Skalik, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 20011.

     Sieci publicznoprawne, [w:] Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania (red.) B. Jasiński,

     J. Niemczyk, E Stańczyk-Hugiet, C. Beck, Warszawa 2011.

     Związek jednostek samorzadu terytorialnego jako struktura sieciowa, "Samorząd Terytorialny" 2012, nr 1-2 (współautor artykułu

    J. Korczak).

     Voivodsip Self-Government as the Creator of Regional Development, [w:] Region in the Development of Society,

     Mendel University in Brno, Brno 2013 (współautor artykułu J. Korczak).

     Klient organizacji publicznej, [w:] Zarządzanie publiczne. Koncepcje, metody, techniki (red. ) A. Frąckiewicz - Wronka,

    Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 20013.

    Koncepcja zaufania w optyce zintegrowanych inwestycji terytorialnych, "Samorząd Terytorialny" 2016, nr 9.

    Dimensions of trust in inter-organisational networks,International Journal of Contemporary Management 2016, Vol. 15, No 1.

    

   

  

  

      .