dr hab. Przemysław Kaczmarek

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2388
Email:
przemyslaw [dot] kaczmarek [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Najbliższe konsultacje:

6 września (środa) godz. 11.00-12.00

7 września (czwartek) godz. 10.15-11.00

13 września (środa) godz. 10.00-11.00

21 września (czwartek) godz. 13.00-14.00

W dniach 24-27 września jestem na konferencji. 

Zdjęcie użytkownika dr hab. Przemysław Kaczmarek
Działalność naukowa: 

Doktor nauk prawnych (23 maja 2005 roku). 

Doktor habilitowany nauk prawnych (19 października 2015 roku). 

Od 1 października 2005 roku adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPAiE UWr. 

 

Problemy i kierunki zainteresowań:

 

I. Problemy badawcze:

- rola prawnika w sferze społeczno-instytucjonalnej.

- kultura prawnicza jako praxis.

- miejsce etyki w prawoznawstwie.

- funkcjonalność i dysfunkcjonalność prawa (obejście prawa, nadużycie prawa, obywatelskie nieposłuszeństwo, wykluczenie prawne). 

- granice władzy prawniczej.

- etyka zawodów prawniczych.

- wykładnia prawa. 

- prawo jako mechanizm układania relacji. 

 

II. Perspektywa: współczesne teorie socjologiczne:

- teoria strukturacji A. Giddensa.

- teoria morfogenzezy M.S. Archer.

- teoria ponowoczesności Z. Baumana. 

- teoria odpowiedzialnego działania H. Arendt.

- teoria responsywności P. Noneta, P. Selznicka.   

 

III. Perspektywa: tradycje etyczne:

1. Etyka cnót i jej współczesne aplikacje: M.J. Sandel, A. MacIntyre.

2. Etyka dialogiczna (etyka kominukacyjna, etyka odpowiedzialności): Ch. Taylor,  P. Ricoeur, J. Habermas.

 

IV.Granty

- Pojęcie dylematu w etyce prawniczej i edukacji etycznej prawników (wykonawca projektu). Projekt finansowany przez NCN, nr 2015/17/B/HS5/00463, Opus 9. 

- dla młodych doktorów:

Etyczne problemy zawodów prawniczych, nr projektu 1288/M/KTFP/11

Etyka odpowiedzialności prawnika, nr projektu 2232/M/KTFP/12 

 

Udział w stowarzyszeniach naukowych:

członek Rady Instytutu Etyki Prawniczej. 

 

Inne formy organizacyjne:

redaktor tematyczny czasopisma Folia Iuridica Wratislaviensis.

 

Najważniejsze referaty wygłoszone na konferencjach naukowych po uzyskaniu habilitacji w zakresie nauk prawnych:

- Jaka integralność? Czyja odpowiedzialność? O wyborze teorii roli zawodowej, referat wygłoszony na konferencji: Współczesne tendencje rozwojowe teorii i filozofii prawa, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, 2 marca 2017.   

- Integralność moralna prawników jako problem teorii roli, komunikat wygłoszony na XXII Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Wrocław 18-21 września 2016 r. 

Działanie w instytucji jako ucieczka prawników od odpowiedzialności, referat wygłoszony na IX Międzynarodowym Forum Etycznym, Kraków 22-24 czerwca 2016. 

 

Najważniejsze referaty oraz komunikaty wygłoszone na konferencjach naukowych po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych:

- Problem integralności moralnej w zawodach prawniczych z perspektywy interpretacjonizmu, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Teoretyków i Filozofów Prawa, Karpacz 20-23 wrzesień 2015. 

Problem integralności moralnej w roli zawodowej prawnika, referat wygłoszony na X Zjeździe Filozoficznym, Poznań 15-19 wrzesień 2015 r.

- Rządy prawa. Problem sprawstwa, komunikat wygłoszony na XXI Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Augustów 14-17 września 2014.

Działanie prawnika w roli zawodowej: ujęcie analityczne, strukturalne, dialogiczne, referat wygłoszony na konferencji: Działanie człowieka. Bodźce - mechanizmy - konsekwencje. Konferencja prawno-ekonomiczno-socjologiczna, Kraków 27-28 września 2014.

Refleksyjność w prawie. Argument z tożsamości "wykonawcy poleceń", referat wygloszony na VI Zjeździe Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, Warszawa 12-14 września 2013.  

-  Lokalizacja poczucia odpowiedzialności jako wybór tożsamości prawnika, komunikat wygłoszony na XX Zjeździe Katedr Teorii

i Filozofii Prawa, Łódź 6-9 września 2012.

Odpowiedzialność moralna wobec tożsamości "wykonawcy poleceń": etyka komunikacyjna czy etyka odpowiedzialności?, referat wygłoszony na IX Polskim Zjeździe Filozoficznym, Wisła 17-21 września 2012.

Era prawodawców czy era tłumaczy? O dylemacie wyboru roli interpretatora, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Teoretyków i Filozofów Prawa, Karpacz wrzesień 2011. 

Etyka odpowiedzialności prawnika, komunikat wygłoszony na IXX Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Jastrzębia Góra 19-22 września 2010. 

Publikacje: 

Najważniejsze publikacje:

Rok 2017

Wykładnia prawa procesowego cywilnego/ Paweł Jabłoński, Przemysław Kaczmarek,w: Postępowanie cywilne. Meritum, red. Elwira Marszałkowska-Krześ, Warszawa 2017, s. 59-129. Rezenzent dr hab. Sławomir Cieśla, prof. KUL.    

Rok 2016

Problem integralności moralnej w etyce prawniczej / Przemysław Kaczmarek. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. // Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria. - R. 25, nr 2 (2016), s. [139]-149.

Społeczna rola prawników: odpowiedzialność, podmiotowość, zaufanie / Przemysław Kaczmarek. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna. - T. 5, nr 1 (2016), s. [57]-79.

Rok 2015

Kultura prawnicza jako "praxis" o sprawczym działaniu / Przemysław Kaczmarek, Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.// Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 102 (2015), s. [85]-100.

 

Działanie w instytucji w teoriach społecznych późnej nowoczesności Anthony'ego Giddensa i Margaret S. Archer / Przemysław Kaczmarek // W: Refleksyjność w prawie : konteksty i zastosowania / red. nauk. Krzysztof J. Kaleta, Paweł Skuczyński. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. - S. [229]-252. - Bibliogr. - Recenzent: dr hab. Tomasz Barankiewicz. 

 

O wolności wypowiedzi radcy prawnego z punktu widzenia definiowania sytuacji działania / Przemysław Kaczmarek
Bibliogr., Radca Prawny : zeszyty naukowe. - 2015, nr 4, s. 9-30

 

O rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu adwokata oraz radcy prawnego / Przemysław Kaczmarek
Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Prawa Publicznego 2015, nr 1, s. 19-28

 

Rządy prawa a sprawcze wykonywanie zawodu radcy prawnego / Przemysław Kaczmarek
Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Radca Prawny : zeszyty naukowe. - 2015, nr 1, s. 163-181

Rok 2014

Tożsamość prawnika jako wykonawcy roli zawodowej / Przemysław Kaczmarek. - Warszawa : LexisNexis, 2014. - 245 s. - (Biblioteka Etyki Prawniczej). - Bibliogr. s. [227]-245. - Recenzent: Prof. Tomasz Pietrzykowski. - Publikacja powstała przy współpracy Fundacji Instytutu Etyki Prawniczej oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Tożsamość "wykonawcy poleceń" w roli zawodowej jako problem moralnej odpowiedzialności / Przemysław Kaczmarek. - Bibliogr. // Jurysprudencja. - [T.] 2 (2014), s. [93]-103. - Tom posiada własny tytuł: Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych. Cz. 1

Rok 2013

Kodeksy etyki zawodowej : w poszukiwaniu bezpieczeństwa moralnego w czasach niepewności / Przemysław Kaczmarek // W: Etyka prawnicza : stanowiska i perspektywy. 3 / pod red. Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013. - (Biblioteka Etyki Prawniczej). - S. [13]-26. - Bibliogr.

 

O trzech granicach władzy prawniczej / Paweł Jabłoński, Przemysław Kaczmarek. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej. - 2013, nr 1, s. [93]-108

 

On the choice of jurist identity in legal-theoretical discourse : communication ethics or ethics of responsibility / Przemysław Kaczmarek ; [transl. by Magdalena Anderson and Ian Anderson] // W: Legal theory and philosophy of law : towards contemporary challenges / ed. by Andrzej Bator and Zbigniew Pulka. - Warsaw : Scholar Publishing House, 2013. - S. 209-226. - Bibliogr. - Peer reviewed by Prof. Stanisław Stadniczeńko. - The book is subsidized by the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław

Rok 2012

Etyka odpowiedzialności prawnika : wprowadzenie / Przemysław Kaczmarek // W: Konwergencja czy dywergencja kultur i systemów prawnych? / red. Oktawian Nawrot, Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - S. 199-205. - Materiały z XIX Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Jastrzębia Góra, 19-22.9.2010 r.

 

Odpowiedzialność moralna wobec tożsamości "wykonawcy poleceń" : etyka komunikacyjna czy etyka odpowiedzialności? / Przemysław Kaczmarek // W: IX Polski Zjazd Filozoficzny, 17-21 września 2012, Gliwice-Katowice-Wisła : księga streszczeń / pod red. Aleksandry Kuzior, Andrzeja Kiepasa, Jacka Rąba. - [Gliwice] : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska ; [Katowice] : Instytut Filozofii. Wydział Nauk Społecznych. Uniwersytet Śląski, 2012. - S. 249-250. - Recenzenci: prof. dr hab. Adam Chmielewski [et al].

Rok 2011

Czy prawnik może obejść prawo? / Przemysław Kaczmarek // W: Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa / red. Jerzy Skorupka, Izabela Ha~:yduk-Hawrylak. - Warszawa : Lex a Wolters Kluwer busines, 2011. - (Monografie Lex). - S. 73-84. - Bibliogr. - Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa" która odbyła się w dn. 19-21 maja 2010 r.; zorg. przez Kat. Postępowania Karnego przy współudz. Kat. Teorii i Filozofii Prawa Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - Wydanie publikacji zostało sfinasowane przez Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Era prawodawców czy era tłumaczy? : o dylemacie wyboru roli interpretatora / Przemysław Kaczmarek // W: Czy koniec teorii prawa? : z zagadnień teorii i filozofii prawa / pod red. Pawła Jabłońskiego. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 312). - S. [163]-178. - Bibliogr. - Recenzent : Marek Smolak

 

Two manners of understanding of the code ethics concept in the light of Leszek Kołakowski's consideration / Przemysław Kaczmarek. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. // Architectus. - 2011, nr 2, s. [11]-14 - Dostęp do artykułu: http://www.architectus.arch.pwr.wroc.pl/30/30_04.pdf. - . - Plik w formacie pdf. - Link zweryfikowany 5.03.2012

 

W trosce o zapewnienie poczucia pewności : próba rekonstrukcji idei juryscentrycznego modelu praktyki prawniczej Artura Kozaka / Przemysław Kaczmarek // W: Perspektywy juryscentryzmu / red. Paweł Jabłoński, Przemysław Kaczmarek, Michał Paździora, Maciej Pichlak. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2011. - (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego). - S. 163-172. - Bibliogr. - Dostęp także online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/34357. - - Link zweryfikowany 20.09.2011. - Recenzent : prof. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk.

 

Zaufanie do zawodów prawniczych w społeczeństwie ryzyka / Przemysław Kaczmarek // W: Etyka prawnicza : stanowiska i perspektywy. 2 / pod red. Huberta Izdebskiego i Pawła Skuczyńskiego. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2011. - (Biblioteka Etyki Prawniczej ). - S. [11]-20. - Bibliogr.

Rok 2009

Kultura prawnicza jako rodzaj kultury zawodowej / Przemysław Kaczmarek. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Kultura i Edukacja. - 2009, nr 3, s. [7]-21

 

Model prawnika w kontekście ontologizacji odpowiedzialności / Przemysław Kaczmarek // W: Lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej / pod red. Przemysława Kaczmarka. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - (Z Zagadnień Teorii i Filozofii Prawa) (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3164). - S. 275-288. - Bibliogr. - Recenzent : Prof. Marek Smolak.

 

O etyczności prawa czyli kilka uwag na temat niedemokratycznego strażnika demokracji / Paweł Jabłoński, Przemysław Kaczmarek, Michał Paździora, Maciej Pichlak // W: Kultura demokracji / pod red. Katarzyny Liszki i Rafała Włodarczyka. - Wrocław : Chiazm, 2009. - S. 61-75. - Bibliogr. - Recenzent : prof. dr hab. Jan Hudzik.

 

O etycznym wymiarze kulturocentryzmu / Przemysław Kaczmarek. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Teksty Drugie. - 2009, nr 4, s. 259-268

 

Rok 2008

ADR [Alternative Dispute Resolution] w kontekście etyczności prawa / Przemysław Kaczmarek. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // ADR. Arbitraż i Mediacja. - 2008, nr 4, s. 91-102 - Dostęp także online z intranetu Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego: http://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogqydamzyhe2tm. - . - Link zweryfikowany 19.03.2013

 

Alternatywne metody rozwiązywania sporów jako przykład uczestniczenia prawników w kulturze / Przemysław Kaczmarek // W: Alternatywne formy rozwiązywania sporów w teorii i w praktyce : wybrane zagadnienia / red. Hanna Duszka-Jakimko, Stanisław Leszek Stadniczeńko. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2008. - S. [111]-123. - Bibliogr. - Recenzent : Włodzimierz Gromski

 

Czy uzasadnione jest mówienie o prawniczym etnocentryzmie? / Przemysław Kaczmarek. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Kultura i Edukacja. - 2008, nr 2, s. [61]-78.

 

"Is it justified to talk about legal ethnocentrism?" Kultura i Edukacja, 2009, nr 5, s. 43-59.

 

Pojęcie kultury zawodowej jako wiedzy lokalnej / Przemysław Kaczmarek. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Kultura Współczesna. - 2008, nr 1, s. 177-189. - Recenzenci: Kazimierz Krzysztofek, Andrzej Szahaj

 

Systemowość w myśleniu prawniczym / Michał Błachut, Jacek Kaczor, Przemysław Kaczmarek, Adam Sulikowski //W: System prawny a porządek prawny / pod red. Olgierda Boguckiego i Stanisława Czepity. - Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008. - (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński ; t. (766) 692). - S. 89-107. - Bibliogr. - Recenzent: dr hab. Marek Smolak. 

 

Uzasadnienie decyzji jako akt etyczny / Przemysław Kaczmarek. - Bibliogr. // Er(r)go. - 2008, nr 1, s. 179-187

Rok 2007

Orzeczenia w sprawie zdolności sądowej jako trudny przypadek procedury cywilnej / Przemysław Kaczmarek // W: Wokół problematyki orzeczeń / pod red. Łukasza Błaszczaka. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007. - S. [211]-226. - Bibliogr.

 

Pytanie o użyteczność perspektywy (etno)centrycznej dla rozważań nad prawem / Przemysław Kaczmarek // W: Ponowoczesność / pod red. Michała Błachuta. - Wrocław : Kolonia Limited, 2007. - (Z Zagadnień Teorii i Filozofii Prawa). - S. 143-[157]. - Bibliogr. - Recenzent: dr hab. Marek Smolak

Rok 2006

Zdolność sądowa jako problem teorii prawa / Przemysław Kaczmarek. - [Kraków] : Wolters Kluwer Polska ; Kantor Wydaw. Zakamycze, 2006. - 201 s. - (Monografie Zakamycza). - Bibliogr. s. 179-201.