Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Przemysław Kaczmarek

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Przemysław Kaczmarek
Kontakt: 

pokój 301, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2388
Email:
przemyslaw [dot] kaczmarek [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje USOS: 2 lutego (piątek) godz. 17.15-18.15

9 lutego (piątek) godz. 17.00-18.30 
16 lutego (piątek) godz. 17.00-18.30
21 lutego (środa) godz. 14.15-15.15
23 lutego (piątek) godz. 17.15-18.15 
Do 25 lutego podam stałe terminy konsultacji. 

Działalność naukowa: 

Doktor nauk prawnych (23 maja 2005 roku). 

Doktor habilitowany nauk prawnych (19 października 2015 roku). 

Od 1 października 2005 roku adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa WPAiE UWr. 

 

Problemy i kierunki zainteresowań:

 

I. Problemy badawcze:

- rola prawnika w sferze społeczno-instytucjonalnej.

- kultura prawnicza jako praxis.

- miejsce etyki w prawoznawstwie.

- funkcjonalność i dysfunkcjonalność prawa (obejście prawa, nadużycie prawa, obywatelskie nieposłuszeństwo, wykluczenie prawne). 

- granice władzy prawniczej.

- etyka zawodów prawniczych.

- wykładnia prawa.  

 

II. Perspektywa: współczesne teorie socjologiczne:

- teoria strukturacji A. Giddensa.

- teoria morfogenzezy M.S. Archer.

- teoria ponowoczesności Z. Baumana. 

- teoria odpowiedzialnego działania H. Arendt.

- teoria responsywności P. Noneta, P. Selznicka.   

 

III. Perspektywa: tradycje etyczne:

1. Etyka cnót i jej współczesne aplikacje: M.J. Sandel, A. MacIntyre.

2. Etyka dialogiczna (etyka komunikacyjna, etyka odpowiedzialności): Ch. Taylor,  P. Ricoeur, J. Habermas.

 

IV.Granty

- Pojęcie dylematu w etyce prawniczej i edukacji etycznej prawników (wykonawca projektu). Projekt finansowany przez NCN, nr 2015/17/B/HS5/00463, Opus 9. 

- dla młodych doktorów:

Etyczne problemy zawodów prawniczych, nr projektu 1288/M/KTFP/11

Etyka odpowiedzialności prawnika, nr projektu 2232/M/KTFP/12 

 

Udział w stowarzyszeniach naukowych:

członek Rady Instytutu Etyki Prawniczej. 

 

Inne formy organizacyjne:

redaktor tematyczny czasopisma Folia Iuridica Wratislaviensis.

 

Najważniejsze referaty wygłoszone na konferencjach naukowych po uzyskaniu habilitacji w zakresie nauk prawnych:

- Jaka integralność? Czyja odpowiedzialność? O wyborze teorii roli zawodowej, referat wygłoszony na konferencji: Współczesne tendencje rozwojowe teorii i filozofii prawa, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, 2 marca 2017.   

- Integralność moralna prawników jako problem teorii roli, komunikat wygłoszony na XXII Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Wrocław 18-21 września 2016 r. 

Działanie w instytucji jako ucieczka prawników od odpowiedzialności, referat wygłoszony na IX Międzynarodowym Forum Etycznym, Kraków 22-24 czerwca 2016. 

 

Najważniejsze referaty oraz komunikaty wygłoszone na konferencjach naukowych po uzyskaniu stopnia doktora nauk prawnych:

- Problem integralności moralnej w zawodach prawniczych z perspektywy interpretacjonizmu, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Teoretyków i Filozofów Prawa, Karpacz 20-23 wrzesień 2015. 

Problem integralności moralnej w roli zawodowej prawnika, referat wygłoszony na X Zjeździe Filozoficznym, Poznań 15-19 wrzesień 2015 r.

- Rządy prawa. Problem sprawstwa, komunikat wygłoszony na XXI Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Augustów 14-17 września 2014.

Działanie prawnika w roli zawodowej: ujęcie analityczne, strukturalne, dialogiczne, referat wygłoszony na konferencji: Działanie człowieka. Bodźce - mechanizmy - konsekwencje. Konferencja prawno-ekonomiczno-socjologiczna, Kraków 27-28 września 2014.

Refleksyjność w prawie. Argument z tożsamości "wykonawcy poleceń", referat wygloszony na VI Zjeździe Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa, Warszawa 12-14 września 2013.  

-  Lokalizacja poczucia odpowiedzialności jako wybór tożsamości prawnika, komunikat wygłoszony na XX Zjeździe Katedr Teorii

i Filozofii Prawa, Łódź 6-9 września 2012.

Odpowiedzialność moralna wobec tożsamości "wykonawcy poleceń": etyka komunikacyjna czy etyka odpowiedzialności?, referat wygłoszony na IX Polskim Zjeździe Filozoficznym, Wisła 17-21 września 2012.

Era prawodawców czy era tłumaczy? O dylemacie wyboru roli interpretatora, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Teoretyków i Filozofów Prawa, Karpacz wrzesień 2011. 

Etyka odpowiedzialności prawnika, komunikat wygłoszony na IXX Zjeździe Katedr Teorii i Filozofii Prawa, Jastrzębia Góra 19-22 września 2010.