Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Karolina Olszewska

Kontakt: 

karolina.olszewskaatuwr.edu.pl

Email:
karolina.olszewska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 realizowane są w trybie online via Ms Teams w środy w godz. 15:00-17:00. W celu umówienia spotkania proszę o wcześniejszy kontakt mailowy.

Działalność naukowa: 

[EN summary below]
 Dr Karolina Olszewska - doktor nauk ekonomicznych, magister prawa. Adiunkt w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, w Instytucie Nauk Ekonomicznych, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach cyfrowej gospodarki UE, cyfrowych nierówności i cyfrowym handlu.

Na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii prowadzi wykłady w języku angielskim z następujących przedmiotów: Innovation Management in Business (BBA), Structural Funds Management (MME), Innovation Management (MME), oraz ćwiczenia: Theory and Practice of Entrepeneurship (BBA) oraz Zarządzanie Projektami UE (NSA). Dodatkowo, w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Wydziale Nauk Społecznych realizuje zajęcia: Diploma Seminar (Global Studies, BA) oraz Konkurencyjność Przedsiębiorstwa w Otoczeniu Międzynarodowym (SM, MGR).

Dotychczas pełnione funkcje:

 • 2020-2022 - Członek Rady Instytutu Studiów Międzynarodowych
 • 2018-2021 - Akademicki Koordynator Programu Erasmus Plus w Instytucie Studiów Międzynarodowych
 • 2017-2022 - Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Przedsiębiorczości w Instytucie Studiów Międzynarodowych
 • od 2015 - Członek AIELF (Association Internationale des Economistes de Langue Française)
 • od 2012- Członek Institute CEDIMES (Centre d′Etudes du Développement International et des Mouvements Economiques et Sociaux)

Zainteresowania naukowe:

 • Cyfrowa transformacja przedsiębiorstw, instytucji i organizacji
 • Rozwój Jednolitego Rynku Cyfrowego UE
 • Cyfrowy rozwój i globalne nierówności cyfrowe
 • Handel międzynarodowy w cyfrowej erze

Wykształcenie:

 • Doktor nauk ekonomicznych, cum laude, specjalność: Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013. Praca doktorska pt. Transgraniczne fuzje i przejęcia w sektorze technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Unii Europejskiej.
 • Magister prawa (Master 2), specjalność: Międzynarodowe i Europejskie Prawo Publiczne, Institut du Droit de la Paix et du Développement, Université de Nice Sophia Antipolis, 2007.
 • Magister politologii (DESS),specjalność: Europejskie Polityki Publiczne,  Institut d’Etudes Politiques, Université de Strasbourg III, 2005.
 • Magister prawa, cum laude, specjalność: Międzynarodowe Prawo Handlowe, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski, 2004, praca magisterska pt. Rola mediacji w rozwiązywaniu międzynarodowych sporów handlowych.

Staże badawcze i wykłady gościnne na uczelniach zagranicznych

 • Université Côte d'Azur, Nicea, Francja, 2022
 • Ghent University, Belgia, 2018, 2020, 2021
 • Leipzig University, Niemcy, 2018, 2020, 2021
 • Wien University, Austria, 2019
 • Sankt Petersburg University, Rosja, 2018
 • Lviv University, Ukraina, 2018
 • CEVRO Institute, Praga, Czechy, 2018
 • Universidade Portucalense, Portugalia, 2017
 • Universita degli Studi Roma Tre, Włochy, 2017
 • Libertas University in Zagreb, Chorwacja, 2017
 • Universidad Autónoma de Madrid, Hiszpania, 2016
 • Groupe École Supériere de Commerce de Troyes, Francja, 2016
 • Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Hiszpania, 2015
 • Université de Nice Sophia Antipolis, Francja, 2014
 • Stypendium Sokrates-Erasmus, Wydział Prawa i Nauk Politycznych, Université de Nice Sophia Antipolis, Francja, 2002-2003
 • Stypendium Young European Federalist, Université François Rabelais de Tours, Francja, 2000, 2002

​Wybrana współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ostatnich trzech latach:

 • współpraca z Centrum Badań Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jako szkoleniowiec kadry badawczo-dydaktycznej w zakresie rozwoju kompetencji naukowych (2021)
 • współpraca z międzynarodowym konsorcjum EMGS  w ramach szkół letnich i zimowych jako wykładowca w zakresie Digital Revolution & Sustainability oraz Digital Humanities (2018-2021 - dotychczas udział w siedmiu edycjach)
 • współpraca z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Forum Innowacji jako ekspert z zakresu cyfrowej transformacji przedsiębiorstw (2019)
 • współpraca z Instytutem Rozwoju Terytorialnego w zakresie przygotowania ekspertyzy nt. gospodarki wiedzy i innowacji (2018-2019)
 • współpraca z Alliance Française jako przewodnicząca komisji rewizyjnej (2021-2024), a wcześniej członek komisji rewizyjnej (2018-2021)

WAŻNE: Pozostałe pozycje publikacyjne znajdują się w wykazie publikacji pracowników Uwr. oraz w sieci Internet (z powodu innej afiliacji niż Uwr.)

KAROLINA OLSZEWSKA, Ph.D.
Assistant Professor at the University of Wrocław (Faculty of Law, Administration and Economics, Institute of Economic Sciences, Department of International Economic Relations), Member of CEDIMES (Centre for Studies in International Development and Economic and Social Movements), and AIELF (International Association of French-speaking Economists), Chair of the Supervisory Committee of the Alliance Française in Wroclaw.
 
Biography:
Dr Karolina Olszewska graduated with a Master's Degree in Law from University in Wroclaw, Poland. She also obtained a Master's Degree(LL.M.) in International and European Public Law from Université Côte d'Azur in Nice, France, and a Master's Degree in European Public Policies from Université de Strasbourg III, Strasbourg, France. She earned her PhD in International Economics at the Wrocław University of Economics.
Dr Karolina Olszewska has carried out research projects on the digital development of EU countries and presented results at many scholar visits and international conferences in the USA, France, Spain, Italy, Portugal, Germany, Austria, Belgium, Denmark, Croatia, Slovenia, Czech Republic, Ukraine, Belarus, and Russia. She has served as an Erasmus Plus Coordinator and a Vice-Dean for Student Affairs. In 2017 and 2019, she obtained Rector's Awards from the University of Wroclaw for teaching and organizational achievements.
During her earlier work as a lawyer and communication and project specialist, she gained solid experience in international business in France and Poland. Currently, she cooperates with industry and public institutions as a keynote speaker at digital transformation and innovation policy events and prepares analyses relating to a digital economy. She also coaches scientists and business leaders on personal branding, intercultural communication, and leadership in the era of AI and digital development. In addition, she serves on the Supervisory Board of Silver Mountain Fort, a company that manages a well-known European object of cultural heritage.
 
Research Interests:
Digital economy, Digital inequalities, Digital trade policy, European Digital Single Market, Global Data Governance.