dr Sylwia Kotecka-Kral

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Email:
sylwia [dot] kotecka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Nieobecność w pracy do 25 lipca 2017 r.

 

Zdjęcie użytkownika dr Sylwia Kotecka-Kral
Działalność naukowa: 

Interesują mnie zagadnienia związane z informatyzacją sądów i administracji publicznej.

Publikacje: 
 1. Postępowanie wieczystoksięgowe : wprowadzenie / Sylwia Kotecka // W: Informatyzacja postępowania cywilnego : komentarz / redaktorzy Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek ; autorzy Gabriela Bar [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - (Duże Komentarze Becka). - S. 282-288;
 2. Referendarz sądowy : art. 509(1) kpc / Sylwia Kotecka // W: Informatyzacja postępowania cywilnego : komentarz / redaktorzy Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek ; autorzy Gabriela Bar [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - (Duże Komentarze Becka). - S. 267-270;
 3. Zwrot wniosku bez wezwania : art. 511(1) kpc / Sylwia Kotecka // W: Informatyzacja postępowania cywilnego : komentarz / redaktorzy Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek ; autorzy Gabriela Bar [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - (Duże Komentarze Becka). - S. 270-282;
 4. Przekazanie przez notariusza : art. 626(4) kpc / Sylwia Kotecka // W: Informatyzacja postępowania cywilnego : komentarz / redaktorzy Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek ; autorzy Gabriela Bar [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - (Duże Komentarze Becka). - S. 288-351;
 5. Chwila wpływu : art. 626(6) kpc / Sylwia Kotecka // W: Informatyzacja postępowania cywilnego : komentarz / redaktorzy Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek ; autorzy Gabriela Bar [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - (Duże Komentarze Becka). - S. 351-354;
 6. Zawiadomienie : art. 626(10) kpc / Sylwia Kotecka // W: Informatyzacja postępowania cywilnego : komentarz / redaktorzy Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek ; autorzy Gabriela Bar [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016. - (Duże Komentarze Becka). - S. 360-364;
 7. Weryfikacja danych zawartych w rejestrach publicznych w postępowaniu cywilnym / Sylwia Kotecka // W: Informatyzacja postępowania cywilnego : teoria i praktyka / red. Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2016. - (Monografie Prawnicze). - S. 121-139. - Bibliogr.
 8. Międzynarodowo o e-protokole / Sylwia Kotecka // Na Wokandzie. - 2015, nr 3, s. 10-11 : fot.
 9. Podpis elektroniczny dla kierownika USC / Sylwia Kotecka. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Prawo Mediów Elektronicznych. - 2015, nr 1, s. 24-33 - Dostęp także online z intranetu Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego: http://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mjxw62zogiydkmjrgq2dqny. - Link zweryfikowano 19.11.2015. - Pokłosie konferencji naukowej pt. "Informatyzacja usług związanych ze stanem cywilnym", która odbyła się 8.11.2013 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
 10. Wykorzystanie automatycznego rozpoznawania mowy w postępowaniu sądowym / Sylwia Kotecka // W: Przestępczość w XXI wieku : zapobieganie i zwalczanie : problemy technologiczno-informatyczne / red. nauk. Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau. - Warszawa : LEX a Wolters Kluwer business, 2015. - S. [213]-230. - Bibliogr.
 11. Obywatelski wymiar e-sądownictwa w Polsce. O wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w relacji interesanta z sądem. Analizy i opinie nr 142 - Instytut Spraw Publicznych; dostępne na stronie internetowej: http://www.isp.org.pl/uploads/analyses/1282368537.pdf
 12. Prywatnoprawne ograniczenia jawności w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych / Sylwia Kotecka // W: Jawność i jej ograniczenia. T. 4, Znaczenie orzecznictwa / pod red. Małgorzaty Jaśkowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2014. - (Monografie Prawnicze). - S. 217-241. - Bibliogr. - Recenzja nauk.: prof. dr hab. Zbigniew Cieślak.
 13. Krótkie sprawozdanie z konferencji naukowej "Informatyzacja usług związanych ze stanem cywilnym" / Sylwia Kotecka // Technika i USC. - 2013, nr 4, s. 19 : fot. - Konferencja naukowa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 8 listopad 2013 r.
 14. Problematyka budowy bazy aktów stanu cywilnego / Sylwia Kotecka // IT w Administracji. - 2013, nr 1, s. 30-32
 15. E-sądy dla elektronicznych bankowych tytułów egzekucyjnych / Sylwia Kotecka. - Bibliogr. // Człowiek i Dokumenty. - Nr 26 (2012), s. 31-36 : il.
 16. Elektroniczne postępowanie upominawcze : jak jest naprawdę? / Sylwia Kotecka. - Bibliogr. // Człowiek i Dokumenty. - Nr 27 (2012), s. 27-32
 17. Informatyk@ w sądach : korzyści dla administracji / Sylwia Kotecka // Kadra Kierownicza w Administracji. - 2012, nr 9, s. 52-55 : il.
 18. Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego - Blok Prawa Komputerowego / [red. Ewa Galewska, Sylwia Kotecka]. - Wrocław : Oficyna Prawnicza, 2012. - 495 s. - Bibliogr.. - Rec.: Kaczorowska Bogna, Kaczorowska Maria // Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. - [T.] 11, [nr] 1 (2013), s. [107]-113. - Bibliogr. - Zbiór artykułów przygotowanych z okazji konferencji naukowej "10 lat Prawa Nowych Technologii we Wrocławiu", odbywającej się w dn. 13-14 listopada 2012 r.
 19. Moc dowodowa danych udostępnianych na odległość przez centralną informację Krajowego Rejestru Sądowego / Sylwia Kotecka. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Kwartalnik Prawa Publicznego. - R. 12, nr 2 (2012), s. [99]-109
 20. Projektowane zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym / Sylwia Kotecka. - Bibliogr. // Człowiek i Dokumenty. - Nr 25 (2012), s. 29-34 : il.
 21. Propozycje dotyczące udostępniania danych z Centralnego Rejestru Aktów Stanu Cywilnego / Sylwia Kotecka // Technika i USC. - 2012, nr 3, s. 4-9
 22. Propozycje zmiany Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie dokumentów elektronicznych / Jacek Gołaczyński, Sylwia Kotecka // W: Internet : prawno-informatyczne problemy sieci, portali i e-usług = Problems of net, portals and e-services = Probleme von Netzen, Portalen und E-Dienstleistungen / red.: Grażyna Szpor i Wojciech R. Wiewiórowski ; aut.: Dorota Chromicka [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2012. - S. 31-43. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. - Recenzja naukowa: prof. UKSW dr hab. Jerzy Cytowski, prof. UKSW dr hab. Irena Lipowicz, prof. UŚ dr hab. Czesław Martysz
 23. Wpływ nowelizacji przepisów kpc o elektronicznym postępowaniu upominawczym na jego szybkość / Sylwia Kotecka, Anna Zalesińska. - Bibliogr. // Prawo Mediów Elektronicznych. - 2012, nr 1, s. 48-53. - Referat z konferencji naukowej pt.: "Informatyzacja sposobem na skrócenie postępowania przed sądem?", Warszawa, 15 maj 2012 r.
 24. Doręczanie dokumentów elektronicznych wg rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. / Sylwia Kotecka // Technika i USC. - 2011, nr 4, s. 4-8 : il.
 25. E-Government [and] E-Justice / Sylwia Kotecka // W: Technologia informacyjna dla prawników [Dokument elektroniczny] / Anna Burdziak [et al.]. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2011. - S. [51]-177. - Bibliogr. - Bezpośredni dostęp do tekstu - zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/37365. - - Plik w formacie pdf - do otwarcia potrzebna aplikacja Adobe Acrobat lub inna obsługująca ten typ plików. - Link zweryfikowany 14.05.2012
 26. Elektroniczna decyzja administracyjna w tradycyjnym systemie czynności kancelaryjnych / Sylwia Kotecka // Technika i USC. - 2011, nr 2, s. 4-8 : il.
 27. Elektroniczne postępowania sądowe / Sylwia Kotecka // IT w Administracji. - 2011, nr 7, s. 50-53 : il.
 28. Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe w Polsce na tle rozwiązań niemieckich / Jacek Gołaczyński, Sylwia Kotecka. - Bibliogr. // Na Wokandzie. - 2011, nr 2, Numer specjalny 1, s. 15-19 : fot. - Tekst dostępny również w wersji elektronicznej: http://nawokandzie.ms.gov.pl/do-pobrania. - . - Tytuł własny zeszytu: Informatyzacja sądów. - Autor Jacek Gołaczyński podał afiliacje: sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, kierownik Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik działający przy Ministrze Sprawiedliwości Zespołu ds. Informatyzacji Postępowań Sądowych.
 29. Elektroniczny dostęp do rejestrów sądowych : postulaty "de lege ferenda" / Berenika Kaczmarek-Templin, Sylwia Kotecka. - Bibliogr. // Na Wokandzie. - 2011, nr 2, Numer specjalny 1, s. 45-49 - Tekst dostępny również w wersji elektronicznej: http://nawokandzie.ms.gov.pl/do-pobrania. - . - Tytuł własny zeszytu: Informatyzacja sądów.
 30. Glosa do postanowienia SN z 26 marca 2009 r. w sprawie dopuszczalności wnoszenia drogą elektroniczną pism procesowych w postępowaniu karnym / Sylwia Kotecka. - Bibliogr. // Na Wokandzie. - 2011, nr 2, Numer specjalny 1, s. 40-43 - Tekst dostępny również w wersji elektronicznej: http://nawokandzie.ms.gov.pl/do-pobrania. - . - Tytuł własny zeszytu: Informatyzacja sądów.
 31. Klikając temid@ / Jacek Gołaczyński, Sylwia Kotecka // Prawo Mediów Elektronicznych. - 2011, nr 3, s. 11-15. - Artykuł dostępny w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego (dostęp publiczny, otwarty): http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/37235. - - Link zweryfikowany 2.05.2012
 32. Nowa ustawa o ewidencji ludności : nowe obowiązki dla kierowników USC / Sylwia Kotecka // Technika i USC. - 2011, nr 1, s. 14-16 : fot.
 33. Obieg dokumentów elektronicznych pomiędzy sądami a USC. (...) : projekt realizowany przez CBKE UW / Sylwia Kotecka // Technika i USC. - 2011, nr 4, s. 17
 34. Podpis elektroniczny / Sylwia Kotecka // W: Technologia informacyjna dla prawników [Dokument elektroniczny] / Anna Burdziak [et al.]. - Wrocław : Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2011. - S. [18]-36. - Bibliogr. - Bezpośredni dostęp do tekstu - zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/37363. - . - Plik w formacie pdf - do otwarcia potrzebna aplikacja Adobe Acrobat lub inna obsługująca ten typ plików. - Link zweryfikowany 14.05.2012
 35. "Protokół elektroniczny" w świetle rozporządzenia w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego / Sylwia Kotecka. - Bibliogr. // Prawo Mediów Elektronicznych. - 2011, nr 3, s. 22-27 - Artykuł dostępny w wersji elektronicznej w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego (dostęp publiczny, otwarty): http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/37301. -
 36. Przechowywanie i archiwizacja elektronicznej decyzji administracyjnej / Sylwia Kotecka. - Bibliogr. // Technika i USC. - 2011, nr 3, s. 4-9 : il.
 37. Sukcesy e-Temidy : co dalej? / Sylwia Kotecka. - Bibliogr. // Człowiek i Dokumenty. - Nr 20 (2011), s. 19-26 : il., fot.
 38. Die Umsetzung der Vorratsdaten speicherungsrichtlinie in Polen / Sylwia Kotecka. - Bibliogr. // Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift. - Jg. 4, Nr. 4 (2010) [und] Nr. 1 (2011), s. 11-13 : fot.
 39. Zagadnienia archiwizacji elektronicznych akt sądowych "de lege lata" / Sylwia Kotecka. - Bibliogr. // Na Wokandzie. - 2011, nr 2, Numer specjalny 1, s. 57-62 : fot. - Tekst dostępny również w wersji elektronicznej: http://nawokandzie.ms.gov.pl/do-pobrania. - . - Tytuł własny zeszytu: Informatyzacja sądów.
 40. Zmiany w postępowaniu cywilnym dotyczące dokumentów elektronicznych / Sylwia Kotecka. - Bibliogr. // Prawo Mediów Elektronicznych. - [2011], Wydanie Specjalne, s. 17-22. - Zeszyt posiada własny tyt.: Informatyzacja postępowań sądowych. Referaty III konferencji z cyklu: Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości, 25 maja 2011 [Warszawa].
 41. e-Temida oswojona / Sylwia Kotecka // IT w Administracji. - 2010, nr 2, s. 15-17. - Artykuł powstał w ramach projektu badawczo-rozwojowego "E-Sąd - Informatyzacja postępowania cywilnego", realizowanego w latach 2007-2009 przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ze środków finansowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 42. Elektroniczne postępowanie upominawcze : komentarz / pod red. Jacka Gołaczyńskiego ; [poszcz. komentarze napisali: Dariusz Adamski, Jacek Gołaczyński, Łukasz Goździaszek, Berenika Kaczmarek-Templin, Sylwia Kotecka, Mirosław Kutyłowski, Wojciech Łukowski, Bogdan Pękalski, Dariusz Szostek]. - Stan prawny na 30 lipca 2010 r. - Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010. - 400 s. - (Praktyczne Komentarze)
 43. Informatyzacja postępowania cywilnego w Polsce / Sylwia Kotecka // W: Informatyzacja postępowania sądowego i administracji publicznej / red. Jacek Gołaczyński ; aut. Andrzej Adamski [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2010. - S. 3-25. - Bibliogr. - Materiały z konferencji naukowej "Wymiar sprawiedliwości i administracja publiczna wobec prawa nowych technologii", Wrocław, 21-22 września 2009 r.
 44. Kolejny etap informatyzacji postępowania cywilnego : uwagi na tle projektu zmiany ustawy - kodeks postępowania cywilnego. Cz. 1 / Jacek Gołaczyński, Sylwia Kotecka. - Bibliogr. // Prawo Mediów Elektronicznych. - 2010, nr 2, s. 14-18
 45. Protokół w postaci zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z posiedzenia jawnego w sprawach cywilnych / Jacek Gołaczyński, Sylwia Kotecka, Anna Zalesińska. - Bibliogr. // Monitor Prawniczy. - R. 18, nr 19 (2010), s. 1045-1052
 46. Elektroniczne postępowanie upominawcze w Polsce - uwagi "de lege ferenda" / Sylwia Kotecka // W: Dokumenty we współczesnym prawie / red. nauk. Ewa Gruza. - Warszawa : Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2009. - S. [125]-153. - Bibliogr. - Recenzent : prof. nadzw. dr hab. Jerzy Kasprzak.
 47. Archiwizacja dokumentów elektronicznych / Sylwia Kotecka, Mirosław Kutyłowski. - Bibliogr. // Prawo Nowych Technologii. - 2008, nr 2, s. 62-72
 48. e-podpis w postępowaniu cywilnym / Sylwia Kotecka. - Bibliogr. // Prawo Nowych Technologii. - 2008, nr 2, s. 16-21. - Artykuł stanowi fragment raportu pt.: Podpis elektroniczny na usługach obywateli / pod red. Grzegorza Sibigi.
 49. Elektroniczne postępowanie upominawcze / Sylwia Kotecka // Boston IT Security Review. - 2008, nr 3, s. 18-20
 50. Kiedy podpis elektroniczny przestaje być ważny / Sylwia Kotecka // IT w Administracji. - 2008, nr 1, s. 58-59
 51. O pożytkach z EPU [elektroniczne postępowanie upominawcze] / Sylwia Kotecka // Prawo Nowych Technologii. - 2008, nr 4, s. 72-74
 52. Rzeczywistość i plany projektu / Sylwia Kotecka // IT w Administracji. - 2008, nr 4, s. 14-15
 53. Wzory i formularze w postaci elektronicznej / Sylwia Kotecka // IT w Administracji. - 2008, nr 7, s. 52-54
 54. Dokument elektroniczny w aktach wykonawczych : prawne aspekty nowych regulacji w obszarze dokumentu elektronicznego / Sylwia Kotecka. - Bibliogr. // Elektroniczna Administracja. - 2007, nr 3, s. 23-35. - Kontynuacja artykułu pt. "Prawne aspekty nowych regulacji w obszarze dokumentu elektronicznego", "Elektroniczna Administracja" 2007, nr 2, 26-39.
 55. Komunikacja z sądem cywilnym drogą elektroniczną. [Cz. 2], System teleinformatyczny i procedura dokonywania doręczeń / Mateusz Karolak, Sylwia Kotecka. - Bibliogr. // Elektroniczna Administracja. - 2007, nr 1, s. 35-45. - Część pierwsza art. opublikowano w Elektronicznej Administracji 2006, nr 6, s. 29-44
 56. Prawne aspekty nowych regulacji w obszarze dokumentu elektronicznego. [Cz. 1] / Sylwia Kotecka. - Bibliogr. // Elektroniczna Administracja. - 2007, nr 2, s. 26-39
 57. Realne problemy z wirtualnym dokumentem / Sylwia Kotecka. - Bibliogr. // Prawo Teleinformatyczne. - 2007, nr 1, s. 82-87
 58. Urzędowe poświadczenie odbioru / Sylwia Kotecka // IT w Administracji. - 2007, nr 1, s. 60-61
 59. Uwolnić podpis elektroniczny / Sylwia Kotecka. - Bibliogr. // Prawo Teleinformatyczne. - 2007, nr 3, s. 56-61
 60. Aukcja elektroniczna w polskim Prawie zamówień publicznych i nowych unijnych dyrektywach zamówieniowych / Sylwia Kotecka. - Bibliogr. // Monitor Prawniczy. - R. 14, nr 2 (2006), dod. "Prawo Mediów Elektronicznych" (4), s. 65-76
 61. Komunikacja z sądem cywilnym drogą elektroniczną. [Cz. 1], Wnioski de lege ferenda / Mateusz Karolak, Sylwia Kotecka. - Bibliogr. // Elektroniczna Administracja. - 2006, nr 6, s. 29-44. - Część druga art. opublikowana w Elektronicznej Administracji 2007, nr 1, s. 35-45.
 62. Wnoszenie do sądu pism procesowych w postaci elektronicznej / Sylwia Kotecka, Mirosław Kutyłowski. - Bibliogr. // Monitor Prawniczy. - R. 14, nr 16 (2006), dod. "Prawo Mediów Elektronicznych" (5), s. 44-51
 63. Zastosowanie środków komunikacji elektronicznej według kodeksu postępowania administracyjnego / Sylwia Kotecka // W: Koncepcje i czynniki rozwoju lokalnego w warunkach funkcjonowania Polski w strukturach zintegrowanej Europy i przechodzenia do społeczeństwa informacyjnego : praca zbiorowa / pod red. nauk. Jerzego Olszewskiego, Marii [i. e. Małgorzaty] Słodowej-Hełpy ; Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, 2006. - S. [51]-75. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent : prof. dr hab. Maria Chromińska.