Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Rafał Wojciechowski prof. nadzw. UWr

Kontakt: 

pok. 403 bud. B

Telefon:
+48 71 3752661
Email:
rafal [dot] wojciechowski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Strona WWW: 
www.elc4u.org
Konsultacje: 

środy 14:45-16:45
W środę 2.10.2019. konsultacje odbędą się w godz. 15:20-16:20.
W razie potrzeby Zainteresowanych proszę o kontakt mailowy.

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze

Prawo rzymskie i jego recepcja, europejska kultura prawna, dzieje europejskich szkół prawniczych, historia pojęcia osoby prawnej, historia prawa spółek, prawo handlowe, sądownictwo polubowne.

 

Dorobek naukowy

Autor kilkudziesięciu publikacji, m.in. monografii: "Societas w twórczości glosatorów i komentatorów" (2002) oraz "Arbitraż w doktrynie prawnej średniowiecza" (2010).

 

Udział w radach naukowych i redakcjach czasopism, stowarzyszeń

Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa. Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika "Arbitraż i mediacja" (C.H. Beck).

 

Stypendia, staże naukowe

2006, 2007 -  stypendium Max-Planck-Gesellschaft w Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu.

 

Działalność pozauczelniana

Ukończył aplikację radcowską w 1998 r., w 2010 r. wpisany na listę arbitrów rekomendowanych Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, od stycznia 2012 r. prowadzi kancelarię notarialną we Wrocławiu.