Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Maciej Pichlak prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Maciej Pichlak prof. UWr
Kontakt: 

pokój 302, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2828
Email:
maciej.pichlak [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024: wtorek, 9.00 - 11.00
Office hours at the beginning of the Spring semester 2023/2024: Tuesday, 9.00 - 11.00 am

-
Terminy konsultacji mogą podlegać zmianom! Proszę każdorazowo sprawdzić najnowsze ogłoszenia.
The office hours may be subject to change. Please verify the latest news (Polish "ogłoszenia").

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:
- refleksyjność prawa;
- regulacja ryzyka w prawie;
- refleksyjny konstytucjonalizm;
- prawo i teoria społeczna.

Research interest:
- reflexivity of law
- risk regulation in law
- reflexive constitutionalism
- law and social theory

Projekty badawcze/ Research projects:
1. PRACTIS: Power, Reflexivity And ConsTitutional crisIS
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki. Projekt OPUS 2021/43/B/HS5/00414, lata 2022-2025
rola w projekcie: wykonawca (kierownik projektu: dr Krzysztof Kaleta, Uniwersytet Warszawski)
2. European network for Argumentation and Public PoLicY analysis APPLY (zakończony)
Jednostka finansująca: COST - The European Cooperation in Science and Technology, Nr projektu CA17132, lata 2018-2023
Rola w projekcie: Working Group member; Management Committee subtitute.
https://www.cost.eu/actions/CA17132  
https://publicpolicyargument.eu/ 
3. Modele prawnej regulacji ryzyka w świetle teorii refleksyjności/ Models of Legal Regulation of Risk in the Light of the Theory of Reflexivity (zakończony)
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki. projekt OPUS 2016/23/B/HS5/00873, lata 2017-2022
Rola w projekcie: kierownik; główny wykonawca (Principal Investigator)