Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Maciej Pichlak

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr Maciej Pichlak
Kontakt: 

pokój 302, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2828
Email:
maciej [dot] pichlak [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019:
Wtorki, godz. 11.15 - 13.15.

The office hours in the winter semester 2018/2019:
Tuesday, 11.15 - 13.15.

Terminy konsultacji mogą podlegać zmianom! Proszę każdorazowo sprawdzić najnowsze ogłoszenia.
The office hours may be subject to change. Please verify the latest news (Polish "ogłoszenia").

 
Działalność naukowa: 

1. Zainteresowania badawcze

- refleksyjność prawa;

- regulacja ryzyka w prawie;

- argumentacja prawnicza oraz jej społeczne i filozoficzne uwarunkowania;

- prawo i teoria społeczna

 

2. Dorobek naukowy:

Zob. niżej.

 

3. Projekty badawcze

Year(s)

Project title

Position in the project

Funding institution

2017-2020

Modele prawnej regulacji ryzyka w świetle teorii refleksyjności [Models of Legal Regulation of Risk in the Light of the Theory of Reflexivity]

Principal Investigator

National Science Centre [Narodowe Centrum Nauki], Poland https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-05-15-opus12-preludium12-sonata12-polonez3

2015-2016

Refleksyjność prawa [Reflexivity of Law]

Principal Investigator

Ministry of Science and Higher

Education; via University of Wrocław, Poland

2013

Autonomia prawa [Autonomy of Law]

Principal Investigator

Ministry of Science and Higher

Education; via University of Wrocław, Poland

2012-2013

Koncepcja autonomii prawa w kontekście jego tożsamości [The Concept of Law's Autonomy in the Light of Law's Identity]

Principal Investigator

Ministry of Science and Higher

Education; via University of Wrocław, Poland

2011

Status metodologiczny twierdzenia o autonomii argumentacji prawnej wobec etyki [Methodological Status of the Claim on Autonomy of Legal Argumentation in Relation to Ethics]

Principal Investigator

Ministry of Science and Higher

Education; via University of Wrocław, Poland

 

4. Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych

- członek International Association for the Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR - sekcja polska)

- członek Research Committee on Sociology of Law (w ramach International Sociological Association)

 

5. Wymiana akademicka

- Wyjazd dydaktyczny w ramach Erasmus+ Teaching Staff Mobility: Universidade Portucalense (Porto, Portugalia), 25-30 kwietnia 2016
- visiting scholar w: International Institute for Sociology of Law, (Onati, Hiszpania), 26 września - 10 października 2015

- wizyta studyjna w: University of Helsinki, 17-21 listopada 2014

- academic visitor w: University of Edinburgh, School of Law, Centre for Law and Society, 11-31 marca 2009

 

6. Działalność dodatkowa i pozauczelniana

a) Wybrane wystąpienia na konferencjach:

-  "Modele prawnej regulacji ryzyka - uzasadnienie teoretyczne i zastosowanie w praktyce", ogólnopolska konferencja pt. „Metody empiryczne w badaniach nad prawem, administracją i polityką”, 15 września 2017, Kraków (Poland)
- Ryzyko ponad granicami? Intytucjonalne i kulturowe koncepcje regulacji ryzyka [Risk Over Borders? Institutional and Cultural Perspective to Risk Regulation], Ogólnopolski Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa [Polish Congress of Young Scholars in Theory and Philosopy of Law], September 2017, Łagów (Poland)

- Risk-anticipating Regulation, Rule of Law, and the Concept of Risk, special workshop: Anthropology meets Pragmatist Philosophy: Anticipatory Knowledge and the Practices of Measuring and Producing (In)Security, May 2017, Fankfurt am Main (Germany)

- Moment kosmopolityczny prawa. Czy globalne problemy wymagają globalnych rozwiązań [Cosmopolitan Moment of Law. Do Global Problems Require Global Solutions?], Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne [Central European Forum on Law and Administration],  October 2016, Częstochowa (Poland)

- Refleksyjne zarządzanie prawem. Dwa podstawowe dylematy [Reflexive Legal Management. Two Basic Dilemmas], Ogólnopolski Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa [Polish National Congress of Theory and Philosophy of Law], September 2016, Wrocław (Poland)

- Law’s Reflexivity. A Theoretical Framework for Law and Expertise Studies, Critical Legal Conference, September 2015, Wrocław (Poland)

- Individual’s Memory and Institutional Knowledge, International Conference: Memories of Struggles, Struggles of Memories, May 2015, Sarajevo, (Bosnia and Herzegovina)

- Regulating Risk and Different Modes of Law's Reflexivity, Law in the Risk Society Conference, April 2015, Utrecht (Netherlands)

- Globalization with a Face of Reflexivity: National and Transnational Programmes of Legislating Policy, Congress “Global‐Regional‐Local. Institutions, Relations, Networks. Past and Future of the Sociology of Law”, May 2014, Onati (Spain)

- Institutional Reflexivity of Law as a Challenge to the Rule of Law, XXVI World Congress for Philosophy of Law and Social Philosophy, July 2013, Belo Horizonte (Brasil)

- Epistemology of Values and Institutional Analysis in Law, XXVI World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy, July 2013, Belo Horizonte (Brasil)

- Objectivity vs. Reflexivity? Puzzles on Identity of Law in the Era of Late Modernity, International Conference: What Kind of Objectivity for Law?, March 2012, Palermo (Italy)

 

b) Działalność w ramach uczelni:

- Reprezentant niesamodzielnych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych do Rady Wydziału.

- Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej.

- Przewodniczący komisji skrutacyjnej w ramach Rady Wydziału.

- Członek Wydzialowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.

c) Publikacje różne:
redakcja artykułów, tłumaczenia

- A. Kozak, Próba autorekonstrukcji drogi badawczej, czyli Artur Kozak o swoim własnym dorobku, red. M. Pichlak [w:] M. Pichlak (red.), Profesjonalna kultura prawnicza, Warszawa 2012, s. 185-211
- Z. Bańkowski, W przestrzeni sądzenia: sędzia i niepokój spotkania, tłum. M. Pichlak, [w:] P. Kaczmarek (red.), Lokalny i uniwersalny charakter interpretacji prawniczej, Wrocław 2009

popularyzatorskie
- M. Zięba, M. Pichlak, Po co Kościół, w: M. Zięba, "Po co Kościół", Wydawnictwo 2Ryby, Wrocław 2017
- M. Pichlak, Sądowe show, "Przewodnik Katolicki" 2017, Nr 5
- M. Pichlak, Brunatna pobudka Hansa Castorpa, Magazyn „Kontakt” (wydanie internetowe) 2016, Nr 183, http://magazynkontakt.pl/brunatna-pobudka-hansa-castorpa.html 
- M. Pichlak, Czy można odrzucić niesprawiedliwe prawo?, "Przewodnik Katolicki" 2016, Nr 1
- M. Pichlak, Co wolno władzy? Próba dialogu, serwis internetowy gosc.pl, http://gosc.pl/doc/2883942.Co-wolno-wladzy-proba-dialogu
- E. Koziarzewski, M. Pichlak, Moralność nie dla prawników?, "Radca Prawny" 2014, Nr 12
- A. Lam, J. Peszek, M. Pichlak, Krzeszowska droga krzyżowa, [w:] A. Lam, Portrety i spotkania, Warszawa 2014
- M. Pichlak, Cztery noce z walką (recenzja filmu "Cztery noce z Anną", reż. J. Skolimowski), "W drodze" 2009, Nr 4
- M. Pichlak, Reguła dla ojców, "Więź" 2007, Nr 11-12