Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Agnieszka Kwiecień-Madej

Kontakt: 

pokój 104b, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
agnieszka [dot] kwiecien-madej [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 będą obywać się w następujących terminach:

Ostatnie konsultacje przed zamknięciem się systemu USOS odbędą się w dniu:
12.06.2019 r. (środa) w godzinach 7:30-9:30

24.02 (nd) 10:30-11:30
13.04 (sob) 14:15-15:15
19.05 (nd) 16:00-17:00
1.06 (sob) 13:00-15:00

w pokoju 104b w bud. A (I piętro)
 

Przed udaniem się na konsultacje uprzejmie proszę o sprawdzenie zakładki "ogłoszenia dla studentów", w której mogą pojawić się informacje o ewentualnej zmianie terminu. Wszelkie zmiany będę ogłaszane z wyprzedzeniem.

 

Działalność naukowa: 

Referaty i wystąpienia: 

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Vadamecum spadkowe – kto dziedziczy całość a kto połowę?”, która odbyła się na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii UWr w dniach 24-25 maja 2014 r. – referat pt.: „Odpowiednie stosowanie przepisów o zapisie zwykłym do zapisu windykacyjnego”,
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nasciturus pro iam nato habetur. O ochronę dziecka poczętego i jego matki”, która odbyła się na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii UWr w dniu 20 listopada 2015 r. – referat pt.: „Obowiązki ojca względem nienarodzonego dziecka”,
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Status prawny i społeczny dziecka we współczesnym świecie”, która odbyła się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w dniu 1 czerwca 2016 r. – referat pt.: „Alimentacja dziecka poczętego”,
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dobro pojemne jak krzywda Prawna ochrona dziecka. Deklaracje a rzeczywistość”, która odbyła się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w dniu 25 listopada 2016r. – referat pt.: „Nie chcę tego dziecka! – decyzja aborcyjna kobiety a prawo do życia poczętego dziecka”,
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa i obowiązki członków rodziny. Teoria i praktyka”, która obyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w dniu 11 maja 2017 r. – referat pt.: „Prawo dziecka do ustalenia jego pochodzenia wobec zmiany płci jego rodzica – studium przypadku”,
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza miłości Przeszłość-Teraźniejszość-Perspektywy”, która odbyła się w Lublinie w dniu 13 maja 2017 r. – referat pt.: „Kochajcie dzieci swoje – prywatnoprawne aspekty miłości rodzicielskiej”,
 7. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo medyczne w ujęciu interdyscyplinarnym”, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UMK Toruniu w dniach 15-17 marca 2018 r. – referat pt.: „Swoboda prokreacyjna mężczyzny w świetle ustawy o leczeniu niepłodności”,
 8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Status prawny dziecka”, która odbyła się w dniu 11 kwietnia 2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – referat pt.: „Zasada nasciturus pro iam nato habrtur w polskim prawie cywilnym”,
 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko i prawo”, która odbyła się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dniach 24-25 kwietnia 2018 r. – referat pt. „Skuteczność domniemania pochodzenia dziecka od męża matki w fazie prenatalnej”,
 10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa i obowiązki członków rodziny – równe prawa w życiu rodzinnym”, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w dniu 10 maja 2018 r. – referat pt.: „Sądowe ustalenie ojcostwa dziecka poczętego”,
 11. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona Praw Dziecka i Ochrona Praw Rodziny e Polskim Systemie Prawnym”, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 11 stycznia 2019 r., referat pt.: „Reprezentacja dziecka poczętego przez rodziców”,
 12. Spotkanie Naukowego Koła Cywilistów UWr, które odbyło się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w dniu 14 maja 2019 r. – wystąpienie pt.: Ustalenie pochodzenia dziecka w kontekście zmiany płci jednego z rodziców”,
 13. I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna „Rodzicielstwo w ujęciu interdyscyplinarnym” organizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która odbyła się w dniach 15-16 maja 2019 r. – referat pt.: „Ojcostwo prawne dziecka poczętego – wybrane aspekty”,

Zainteresowania badawcze:

- prawo rodzinne,

- bioetyka,

- prawo medyczne,