Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Agnieszka Kwiecień-Madej

Kontakt: 

pokój 104b, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Email:
agnieszka.kwiecien-madej [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022

od dnia 9 grudnia 2021 r. przez okres obowiązywania zdalnej formy kształcenia będą odbywać się online za pośrednictwem platformy Teams w następujących terminach:

środa 12:15 - 13:15
czwartek 14:15-15:15

W razie potrzeby zachęcam również do kontaktu mailowego.  

Działalność naukowa: 

Referaty i wystąpienia: 

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Vadamecum spadkowe – kto dziedziczy całość a kto połowę?”, która odbyła się na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii UWr w dniach 24-25 maja 2014 r. – referat pt.: „Odpowiednie stosowanie przepisów o zapisie zwykłym do zapisu windykacyjnego”,
 2. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nasciturus pro iam nato habetur. O ochronę dziecka poczętego i jego matki”, która odbyła się na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii UWr w dniu 20 listopada 2015 r. – referat pt.: „Obowiązki ojca względem nienarodzonego dziecka”,
 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Status prawny i społeczny dziecka we współczesnym świecie”, która odbyła się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w dniu 1 czerwca 2016 r. – referat pt.: „Alimentacja dziecka poczętego”,
 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dobro pojemne jak krzywda Prawna ochrona dziecka. Deklaracje a rzeczywistość”, która odbyła się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr w dniu 25 listopada 2016r. – referat pt.: „Nie chcę tego dziecka! – decyzja aborcyjna kobiety a prawo do życia poczętego dziecka”,
 5. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa i obowiązki członków rodziny. Teoria i praktyka”, która obyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w dniu 11 maja 2017 r. – referat pt.: „Prawo dziecka do ustalenia jego pochodzenia wobec zmiany płci jego rodzica – studium przypadku”,
 6. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oblicza miłości Przeszłość-Teraźniejszość-Perspektywy”, która odbyła się w Lublinie w dniu 13 maja 2017 r. – referat pt.: „Kochajcie dzieci swoje – prywatnoprawne aspekty miłości rodzicielskiej”,
 7. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo medyczne w ujęciu interdyscyplinarnym”, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji UMK Toruniu w dniach 15-17 marca 2018 r. – referat pt.: „Swoboda prokreacyjna mężczyzny w świetle ustawy o leczeniu niepłodności”,
 8. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Status prawny dziecka”, która odbyła się w dniu 11 kwietnia 2018 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu – referat pt.: „Zasada nasciturus pro iam nato habrtur w polskim prawie cywilnym”,
 9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dziecko i prawo”, która odbyła się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dniach 24-25 kwietnia 2018 r. – referat pt. „Skuteczność domniemania pochodzenia dziecka od męża matki w fazie prenatalnej”,
 10. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawa i obowiązki członków rodziny – równe prawa w życiu rodzinnym”, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w dniu 10 maja 2018 r. – referat pt.: „Sądowe ustalenie ojcostwa dziecka poczętego”,
 11. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona Praw Dziecka i Ochrona Praw Rodziny e Polskim Systemie Prawnym”, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w dniu 11 stycznia 2019 r., referat pt.: „Reprezentacja dziecka poczętego przez rodziców”,
 12. Spotkanie Naukowego Koła Cywilistów UWr, które odbyło się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii w dniu 14 maja 2019 r. – wystąpienie pt.: Ustalenie pochodzenia dziecka w kontekście zmiany płci jednego z rodziców”,
 13. I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna „Rodzicielstwo w ujęciu interdyscyplinarnym” organizowana przez Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która odbyła się w dniach 15-16 maja 2019 r. – referat pt.: „Ojcostwo prawne dziecka poczętego – wybrane aspekty”,
 14. II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo rodzinne, jego ewolucja i kierunki zmian", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która odbyła się 7 września 2019 r. - referat pt.: "Czy transseksualny mężczyzna może być ojcem dziecka poczętego w wyniku zastosowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji?". 
 15. OKN "Aktualny kształt polskiego prawa spadkowego w kontekście przemian społecznych XX i XXI w.", Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, która odbyła się 9 stycznia 2021 r. - referat pt: "Zarodek ludzki jako spadkobierca w świetle ustawy o leczeniu niepłodności". 
 16. OKN "Kobieta i prawo", Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, która odbyła się 8 marca 2021 r. - referat pt: "Działanie lub zaniechanie matki jako źródło szkody prenatalnej". 
 17. II OKN Parentologiczna Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu "Rodzicielstwo w zmieniającym się świecie", która odbyła się w dniach 15-16 czerwca 2021 r. w Poznaniu - referat pt: "Wybrane aspekty prawne rodzicielstwa osób transseksualnych". 

Zainteresowania badawcze:

- prawo rodzinne,

- bioetyka,

- prawo medyczne,