Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Paweł Wiązek

Kontakt: 

Pokój 404, budynek B

Wydziału Pawa, Adminisracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Kuźnicza 46/47

50-138 WROCŁAW

Telefon:
+48 71-3752-663
+48 71-3752-364 (sekretariat Instytutu)
Email:
pawel [dot] wiazek [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze LETNIM 2018/19 (p. 404 B).  Aktualne od 21.02.2019:

PONIEDZIAŁEK:    09.30-11.30 (za wyjątkiem dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne);

WEEKEND:
 1) 24.02.2019 – g.: 10.30-11.30;
 2) 03.03.2019 – g.: 10.30-11.30;
 3) 09.03.2019 – g.: 10.30-11.30; 
 4) 17.03.2019 – g.: 10.30-11.30;
 5) 06.04.2019 – g.: 10.30-11.30;  

Działalność naukowa: 

Doktor nauk prawnych. W 1993 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2001 obronił z wyróżnieniem dysertację poświęconą dziejom prawa sądowego na Śląsku. Zainteresowania badawcze: historia prawa sądowego (na Śląsku, w czasach wczesnonowożytnych), reformy prawa (w Rzeczpospolitej w schyłkowym okresie jej istnienia), dzieje i prawo islamu.