Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Paweł Wiązek

Kontakt: 

Pokój 404, budynek B

Wydziału Pawa, Adminisracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Kuźnicza 46/47

50-138 WROCŁAW

Telefon:
+48 71-3752-663
+48 71-3752-364 (sekretariat Instytutu)
Email:
pawel [dot] wiazek [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze ZIMOWYM 2018/19 (p. 404 B) Aktualne od 24.09.2018:

PIĄTEK: 09.30-11.30 (za wyjątkiem dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne);

WEEKEND:
 1) 27.10.2018 – g.: 11.00-12.00;
 2) 03.11.2018 – g.: 11.00-12.00, 
 3) 24.11.2018 – g.: 15.45-16-45; 
 4) 09.12.2018 – g.: 15.45-16-45; 
 5) 15.12.2018 – g.: 15.45-16-45;  

 
Działalność naukowa: 

Doktor nauk prawnych. W 1993 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2001 obronił z wyróżnieniem dysertację poświęconą dziejom prawa sądowego na Śląsku. Zainteresowania badawcze: historia prawa sądowego (na Śląsku, w czasach wczesnonowożytnych), reformy prawa (w Rzeczpospolitej w schyłkowym okresie jej istnienia), dzieje i prawo islamu.