Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Paweł Wiązek

Kontakt: 

Pokój 509, budynek B

Wydziału Pawa, Adminisracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Kuźnicza 46/47

50-138 WROCŁAW

Telefon:
+48 71-3752-622
+48 71-3752-364 (sekretariat Instytutu)
Email:
pawel.wiazek [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

SEMEST LETNI - 2021-2022:
WTOREK: 09.00-11.00; z wyjątkiem tych dni, w których nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne (święta, godziny rektorskie/dziekańskie, etc.); online (MS TEAMS):
W TRYBIE WEEKENDOWYM; online (MS TEAMS):
1) 05.03.2022 (12.15-13.15);
2) 26.03.2022 (11.45-12.45);
3) 23.04.2022 (11.45-12.45);
4) 21.05.2022 (14.00-15.00);
5) 11.06.2022 (12.45-13.45)

Działalność naukowa: 

Doktor nauk prawnych. W 1993 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2001 obronił z wyróżnieniem dysertację poświęconą dziejom prawa sądowego na Śląsku. Zainteresowania badawcze: historia prawa sądowego (na Śląsku, w czasach wczesnonowożytnych), reformy prawa (w Rzeczpospolitej w schyłkowym okresie jej istnienia), dzieje i prawo islamu.