Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Paweł Wiązek

Kontakt: 

Pokój 404, budynek B

Wydziału Pawa, Adminisracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Kuźnicza 46/47

50-138 WROCŁAW

Telefon:
+48 71-3752-663
+48 71-3752-364 (sekretariat Instytutu)
Email:
pawel [dot] wiazek [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze LETNIM 2017/18 (p. 404 B) Aktualne od 19.02.2018:

PONIEDZIAŁEK: 10.00-12.00 (za wyjątkiem dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne);
WEEKEND:
1) 25.02.2018 – g.: 12.30-13.30;
2) 10.03.2018 –  g.: 12.30-13.30;,  
3) 24.03.2018 – g.: 12.30-13.30;;  
4) 14.04.2018 – g.: 12.30-13.30;;   
5) 09.06.2018 – g.: 12.30-13.30;.

Działalność naukowa: 

Doktor nauk prawnych. W 1993 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2001 obronił z wyróżnieniem dysertację poświęconą dziejom prawa sądowego na Śląsku. Zainteresowania badawcze: historia prawa sądowego (na Śląsku, w czasach wczesnonowożytnych), reformy prawa (w Rzeczpospolitej w schyłkowym okresie jej istnienia), dzieje i prawo islamu.