Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Paweł Wiązek

Kontakt: 

Pokój 509, budynek B

Wydziału Pawa, Adminisracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Kuźnicza 46/47

50-138 WROCŁAW

Telefon:
+48 71-3752-622
+48 71-3752-364 (sekretariat Instytutu)
Email:
pawel.wiazek [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

SEMEST LETNI - 2023-2024:

WTOREK: 9.00-11.00; z wyjątkiem tych dni, w których nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne (święta, godziny rektorskie/dziekańskie, etc.)

Działalność naukowa: 

Doktor nauk prawnych. W 1993 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2001 obronił z wyróżnieniem dysertację poświęconą dziejom prawa sądowego na Śląsku. Zainteresowania badawcze: historia prawa sądowego (na Śląsku, w czasach wczesno-nowożytnych), reformy prawa (w Rzeczpospolitej w schyłkowym okresie jej istnienia), dzieje i prawo islamu.