Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Paweł Wiązek

Kontakt: 

Pokój 509, budynek B

Wydziału Pawa, Adminisracji i Ekonomii

Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Kuźnicza 46/47

50-138 WROCŁAW

Telefon:
+48 71-3752-622
+48 71-3752-364 (sekretariat Instytutu)
Email:
pawel.wiazek [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

SEMEST LETNI - 2020-2021:
WTOREK: 09.00-11.00; z wyjątkiem tych dni, w których nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne (święta, godziny rektorskie/dziekańskie, etc.); online (MS TEAMS)
W TRYBIE WEEKENDOWYM; online (MS TEAMS):
1) 16.05.2021 (13.00-15.00);
2) 22.05.2021 (10.00-12.00);
3) 30.05.2021 (13.00-15.00);
4) 05.06.2021 (10.00-12.00);
5) 13.06.2021 (13.00-15.00)

Działalność naukowa: 

Doktor nauk prawnych. W 1993 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2001 obronił z wyróżnieniem dysertację poświęconą dziejom prawa sądowego na Śląsku. Zainteresowania badawcze: historia prawa sądowego (na Śląsku, w czasach wczesnonowożytnych), reformy prawa (w Rzeczpospolitej w schyłkowym okresie jej istnienia), dzieje i prawo islamu.