Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Janusz Sawicki prof. UWr

Kontakt: 

pokój 209c, łącznik bud. A-C,
II piętro

ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

Telefon:
71 375 2333
Email:
janusz.sawicki [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

W związku z komunikatem Dziekana WPAE o ograniczonym dostępie do budynków WPAE z powodu Covid-19, konsultacje stacjonarne zostają zawieszone do odwołania. Zastąpią je konsultacje mailowe na adres: janusz.sawickiatuwr.edu.pl 
czwartek, godz. 15-17
Na studiach zaocznych:
sobota 10.10.2020 r., godz. 12:15-13:15
niedziela 08.11.2020 r., godz. 16-17
sobota 12.12.2020 r., godz. 13-14
niedziela 20.12.2020 r., godz. 14:15-15:15
sobota 24.01.2021 r., godz. 14:15-15:15

 

             

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo karne. Kierownik samodzielnego Zakładu Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. W latach 2017-2018 ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie przepisów prawa karnego i prawa wykroczeń dotyczących ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Od 2013 r. członek odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (przewodniczący składów orzekających i sprawozdawca). Ukończył V LO im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. Absolwent studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa i Administracji UWr. Od 1990 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1993 r. ukończył aplikację sądową. W 1998 r. obronił pracę doktorską (Ochrona porządku i spokoju publicznego w prawie o wykroczeniach, Wrocław 2000). W 2012 r. uzyskał habilitację (Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym, Wrocław 2011). Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym i prawie wykroczeń.  Autor monografii, podręczników i artykułów z zakresu wymienionych dziedzin prawa. Aktywnie uczestniczy w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych, m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie w Hawanie (Universidad de la Habana), Uniwersytecie w Kurytybie (UniBrasil Centro Universitário Curitiba), Uniwersytecie w Rio de Janeiro (Universidade Federal Fluminense Rio de Janeiro-Niterói), Uniwersytecie w Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha).
Żona Ilona, synowie Rafał i Paweł.