Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Janusz Sawicki prof. nadzw. UWr

Kontakt: 

pokój 209c, łącznik bud. A-C,

ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
71 375 2333
Email:
janusz [dot] sawicki [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

czwartek, godz. 9.30-11.30
Konsultacje z czwartku 01.03.2018 r. zostały przeniesione na poniedziałek 05.03.2018 r., godz. 9.30-11.30
Uwaga! Seminarium II SNA 2 - zapraszam 10 i 11 marca 2018 r. o godz. 15.15
Na studiach niestacjonarnych:
soboty: 17.03.2018 r.
              14.04.2018 r.
              05.05.2018 r.
              09.06.2018 r.
              - godz. 11.15-12.15
              26.05.2018 r.
              - godz. 12.15-13.15

             

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo karne. Kierownik Katedry Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego. Przewodniczący Uczelnianej Komisji Inwentaryzacyjnej UWr w kadencji 2016-2020. Członek Wydziałowej Komisji Dydaktycznej oraz Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020. Członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kadencjach 2013-2016 i 2017-2020 (sprawozdawca i przewodniczący składów orzekających). Członek Stowarzyszenia Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego – naukowej sieci wspomagającej działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na rzecz bezpieczeństwa publicznego. W 2017 r. powołany przez Ministra Sprawiedliwości  w charakterze eksperta w skład Zespołu do spraw zapobiegania przestępstwom wynikającym z nienawiści religijnej i rasowej, którego zadaniem jest opracowanie analiz prawnych i projektu odpowiednich rozwiązań legislacyjnych. W 1984 r. ukończył V LO im. Gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. Absolwent studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa i Administracji UWr. Od 1990 r. pracownik naukowo-dydaktyczny UWr, najpierw w Instytucie Prawa Karnego i Kryminologii, następnie w Katedrze Prawa o Wykroczeniach i Karnego Skarbowego, a obecnie w Katedrze Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego. W 1993 r. ukończył aplikację sędziowską. W 1998 r. obronił pracę doktorską (Ochrona porządku i spokoju publicznego w prawie o wykroczeniach, Wrocław 2000). W 2012 r. uzyskał habilitację (Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym, Wrocław 2011). Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym i prawie o wykroczeniach. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz na autonomicznych instytucjach prawa karnego skarbowego. Autor monografii, podręczników i artykułów z zakresu wymienionych dziedzin prawa, w tym najnowszego podręcznika: Prawo karne skarbowe. Zagadnienia materialnoprawne, procesowe i wykonawcze, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2017 (współautor: Grzegorz Skowronek). Promotor ponad 350 prac magisterskich i licencjackich. Opiekun naukowy doktorantów Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.  

Żona Ilona - mgr farmacji, synowie Rafał i Paweł.

Czynny udział w konferencjach naukowych w latach 2014-2017

1. Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Karnego i Kryminologii, 19-21.09.2014 r., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Referat: Z problematyki idealnego zbiegu czynów karalnych w prawie karnym skarbowym. Uwagi co do ostatecznego charakteru części szczególnej k.k.s.

2. IV Brazylijsko-Polskie Sympozjum Prawa Konstytucyjnego, 13-15.10.2014 r., Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Referat: Ochrona prawa podatkowego w instytucjach zaniechania ukarania.

3. Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja naukowa pt.: „Prawne, kryminologiczne i medyczne aspekty wykluczenia społecznego”, 12-13.05.2015 r., Supraśl, Institute of Criminology University of Cambridge, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Referat: Wykluczeni społecznie a sprawcy wybranych kategorii wykroczeń.

4. V Brazylijsko-Polskie Sympozjum Prawa Konstytucyjnego (V Congresso Brasil Polônia de Direito Constitucional: Constituição e Democracia no Constitucionalismo Emerrgente), 19-21.09.2016 r., UniBrasil Centro Universitário, Curitiba, Paraná, Brasil (Kurytyba, Brazylia).

Referat: Liberdade de reunião e a segurança dos eventos esportivos.

5. Sympozjum na temat tendencji w prawie konstytucyjnym Polski i Brazylii (Seminário Tendências do Direito Constitucional da Polônia e do Brasil), 23.09.2016 r., Grupo de Estudos Interdisciplinares Sobre Estado Finanças e Tributação, Grupo de Estudos Jurisdição Constitucional, Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro-Niterói, Brasil (Rio de Janeiro, Brazylia).

Referat: Constituição polonês ea lei sobre a segurança eventos de massa. Selecionado crimes e delitos contra a segurança dos jogos de futebol estádio.

6. Ogólnopolska konferencja naukowa pt..: "Środki karne oraz środki zabezpieczające w teorii i praktyce wymiaru sprawiedliwości", 17-18.11.2016 r., Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Referat: Środki karne oraz środki zabezpieczające w prawie karnym skarbowym.

7. Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: "Dobro pojemne jak krzywda. Prawna ochrona dziecka. Deklaracje a rzeczywistość", 25.11.2016 r., Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Referat: Dobro dziecka jako przedmiot ochrony prawa karnego w Polsce.

8. Sympozjum Międzynarodowe pt.: "Aktualne problemy konstytucjonalizmu" (Seminario Internacional “Problemas actuales del constitucionalismo”), 12.06.2017 r., Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,  Catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo, Hiszpania).

Referat: El derecho de reunión en relación con la seguridad y el orden público en Polonia.

9. Sympozjum Międzynarodowe pt.: "Prawo do zgromadzeń a przepisy o bezpieczeństwie i porządku publicznym", 14-16.09.2017 r., Centro de estudios de la Administracion Publica de la Universidad de la Habana (Hawana, Kuba). 

Referat: La seguridad y el orden publico en los eventos desportivos en Polonia.

10. Ogólnopolska konferencja naukowa pt.: "Problematyka sankcji karnych", 20-21.11.2017 r., Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Referat: Charakterystyka sankcji w prawie karnym skarbowym.