Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Janusz Sawicki prof. UWr

Kontakt: 

pokój 209c, łącznik bud. A-C,
II piętro

ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

Telefon:
71 375 2333
Email:
janusz.sawicki [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

środa 28.06.2023, godz. 13-14
środa 05.07.2023, godz. 12-13
wtorek 11.07.2023, godz. 12-13
12.07.2023-31.08.2023 - urlop
piątek 01.09.2023, godz. 12-13 
środa 06.09.2023, godz. 13-14
12-26.09.2023 - wyjazd służbowy
piątek 29.09.2023, godz. 12-13
 

Działalność naukowa: 

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik samodzielnego Zakładu Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. W latach 2013-2020 członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiceprzewodniczący Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich przy Ministrze Edukacji i Nauki w kadencji na lata 2021-2024. Członek Komisji Egzaminacyjnych przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą we Wrocławiu do spraw Aplikacji Radcowskiej oraz Aplikacji Adwokackiej w latach 2017-2024. Ukończył V LO im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. Absolwent studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa i Administracji UWr. Od 1990 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1993 r. ukończył aplikację sądową. W 1998 r. obronił pracę doktorską (Ochrona porządku i spokoju publicznego w prawie o wykroczeniach, Wrocław 2000). W 2012 r. uzyskał habilitację (Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym, Wrocław 2011). Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym i prawie wykroczeń. Autor monografii, podręczników i artykułów z zakresu wymienionych dziedzin prawa. Opiekun doktorantów, recenzent rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Aktywnie uczestniczy w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych poświęconych prawu karnemu, prawu wykroczeń, prawu karnemu skarbowemu, prawu konstytucyjnemu i procedurze karnej, m.in. na Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie w Hawanie (Universidad de la Habana), Uniwersytecie w Kurytybie (UniBrasil Centro Universitário Curitiba), Uniwersytecie w Rio de Janeiro (Universidade Federal Fluminense Rio de Janeiro-Niterói), Uniwersytecie w Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha).