Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Janusz Sawicki prof. UWr

Kontakt: 

pokój 209c, łącznik bud. A-C,
II piętro

ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

Telefon:
71 375 2333
Email:
janusz.sawicki [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

wtorek, godz. 13-14 (zdalne)
środa, godz. 12:15-13:15 (stacjonarne)
Uwaga! W środę 7.06.2023 r. konsultacji nie będzie (zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora w sprawie organizacji zajęć w tym dniu będą zajęcia piątkowe).
Dla studentów zaocznych:
sobota 04.03.2023 r., godz. 14:45-15:45 (stacjonarne)
sobota 18.03.2023 r., godz. 11:15-12:15 (zdalne)
sobota 22.04.2023 r., godz. 13-14 (zdalne)
sobota 20.05.2023 r., godz. 11-12 (zdalne)
sobota 10.06.2023 r., godz. 17:45-18:45 (stacjonarne)

Studenci chcący uczestniczyć w konsultacjach zdalnych (online w aplikacji TEAMS) powinni wysłać na maila: janusz.sawickiatuwr.edu.pl - najpóźniej do godz. 20:00 dnia poprzedzającego konsultacje - swoje imię i nazwisko oraz nr albumu i oczekiwać na połączenie w podanych wyżej terminach tych konsultacji.
 

 

             

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany nauk prawnych. Kierownik samodzielnego Zakładu Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. W latach 2013-2020 członek Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiceprzewodniczący Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich przy Ministrze Edukacji i Nauki w kadencji na lata 2021-2024. Członek Komisji Egzaminacyjnych przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą we Wrocławiu do spraw Aplikacji Radcowskiej oraz Aplikacji Adwokackiej w latach 2018-2024. Ukończył V LO im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. Absolwent studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa i Administracji UWr. Od 1990 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1993 r. ukończył aplikację sądową. W 1998 r. obronił pracę doktorską (Ochrona porządku i spokoju publicznego w prawie o wykroczeniach, Wrocław 2000). W 2012 r. uzyskał habilitację (Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym, Wrocław 2011). Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym i prawie wykroczeń. Autor monografii, podręczników i artykułów z zakresu wymienionych dziedzin prawa. Opiekun doktorantów, recenzent rozpraw doktorskich i habilitacyjnych. Aktywnie uczestniczy w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych poświęconych prawu karnemu, prawu wykroczeń, prawu konstytucyjnemu i procedurze karnej, m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie w Hawanie (Universidad de la Habana), Uniwersytecie w Kurytybie (UniBrasil Centro Universitário Curitiba), Uniwersytecie w Rio de Janeiro (Universidade Federal Fluminense Rio de Janeiro-Niterói), Uniwersytecie w Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha).