Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Janusz Sawicki prof. nadzw. UWr

Kontakt: 

pokój 209c, łącznik bud. A-C,
II piętro

ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

Telefon:
71 375 2333
Email:
janusz [dot] sawicki [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Środa, godz. 11.15-13.15
Konsultacje dla studentów zaocznych:
09.03.2019 r., godz. 9.30-10.30
30.03.2019 r., g. 11.15-12.15
06.04.2019 r., godz. 16-17
12.05.2019 r., godz. 16-17
01.06.2019 r., godz. 9.30-10.30
 

             

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo karne. Kierownik samodzielnego Zakładu Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego. Członek Stowarzyszenia Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego – naukowej sieci wspomagającej działania organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie przepisów dotyczących ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Absolwent studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa i Administracji UWr. Od 1990 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1993 r. ukończył aplikację sędziowską .W 1998 r. obronił pracę doktorską (Ochrona porządku i spokoju publicznego w prawie o wykroczeniach, Wrocław 2000). W 2012 r. uzyskał habilitację (Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym, Wrocław 2011). Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym i prawie wykroczeń. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz na autonomicznych instytucjach prawa karnego skarbowego. Autor monografii, podręczników i artykułów z zakresu wymienionych dziedzin prawa. Aktywnie uczestniczy w polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych.