Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Janusz Sawicki prof. UWr

Kontakt: 

pokój 209c, łącznik bud. A-C,
II piętro

ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

Telefon:
71 375 2333
Email:
janusz.sawicki [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje odwołane do 14 kwietnia 2020 r. w związku z Zarządzeniem Nr 29/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 11 marca 2020 r.
Środy: 
26 lutego, 11 i 18 marca, 8 i 22 kwietnia, 6 i 20 maja, 3 czerwca 2020 r., 
godz. 9.30-11.30
Środy:
29 kwietnia, 13 i 27 maja, 17 czerwca 2020 r., 
godz. 11.15-13.15
Na studiach zaocznych:
29 lutego 2020 r., godz. 10-11
14 marca, 18 kwietnia, 17 maja, 7 czerwca 2020 r., godz. 16-17

 

             

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo karne. Kierownik samodzielnego Zakładu Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii. W latach 2017-2018 ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie przepisów prawa karnego i prawa wykroczeń dotyczących ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Od 2013 r. członek odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ukończył V LO im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. Absolwent studiów stacjonarnych prawa na Wydziale Prawa i Administracji UWr. Od 1990 r. pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1993 r. ukończył aplikację sądową. W 1998 r. obronił pracę doktorską (Ochrona porządku i spokoju publicznego w prawie o wykroczeniach, Wrocław 2000). W 2012 r. uzyskał habilitację (Zaniechanie ukarania jako element polityki karnej w prawie karnym skarbowym, Wrocław 2011). Specjalizuje się w prawie karnym, prawie karnym skarbowym i prawie wykroczeń.  Autor monografii, podręczników i artykułów z zakresu wymienionych dziedzin prawa. Aktywnie uczestniczy w polskich i zagranicznych konferencjach naukowych, m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie w Hawanie (Universidad de la Habana), Uniwersytecie w Kurytybie (UniBrasil Centro Universitário Curitiba), Uniwersytecie w Rio de Janeiro (Universidade Federal Fluminense Rio de Janeiro-Niterói), Uniwersytecie w Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha).