Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Janusz Sawicki prof. nadzw. UWr - Materiały dla studentów

11 Styczeń, 2019 - 15:50

Systematyka części szczególnej Kodeksu karnego skarbowego.

11 Styczeń, 2019 - 15:46

Kara grzywny w prawie karnym skarbowym.

11 Styczeń, 2019 - 15:42

System środków penalnych w prawie karnym skarbowym.

11 Styczeń, 2019 - 15:40

Zaniechanie ukarania w prawie karnym skarbowym. Czynny żal.

11 Styczeń, 2019 - 15:38

Oceny jedności i wielości czynów zabronionych w prawie karnym skarbowym.

11 Styczeń, 2019 - 15:37

Zdolność do odpowiedzialności karnej skarbowej.

11 Styczeń, 2019 - 15:35

Prawo karne skarbowe w ujęciu historycznym.

3 Styczeń, 2019 - 13:30

Zagadnienia na zaliczenie wykładu z przedmiotu: Ochrona porządku i spokoju publicznego

31 Październik, 2018 - 09:23

Literatura, źródła prawa i zasady zaliczenia przedmiotu: Ochrona porządku i spokoju publicznego.

12 Październik, 2018 - 11:56

Źródła prawa wykroczeń. Literatura. Informacja o zaliczeniu.

12 Październik, 2018 - 11:52

Źródła prawa karnego skarbowego. Literatura. Infromacja o egzaminie.

12 Październik, 2018 - 11:19

Zagadnienia na zaliczenie przedmiotu "Prawo wykroczeń".

12 Marzec, 2018 - 16:31

Zagadnienia z przedmiotu: Zgromadzenia publiczne i imprezy masowe

12 Marzec, 2018 - 16:23

Zagadnienia z przedmiotu: Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego

12 Marzec, 2018 - 16:18

Zagadnienia z przedmiotu: Wykroczenia i przestępstwa podatkowe

12 Marzec, 2018 - 16:17

Zagadnienia z przedmiotu: Prawo karne skarbowe

12 Marzec, 2018 - 15:06

Zapisy oraz zakres i program zajęć seminaryjnych

12 Marzec, 2018 - 15:03

30 pytań na obronę magisterską

12 Marzec, 2018 - 15:02

30 pytań na obronę magisterską

12 Marzec, 2018 - 14:59

30 pytań na obronę magisterską