dr Aleksandra Szymańska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 3752763
Email:
aleksandra [dot] kaczmarczyk [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje we wrześniu:

04.09.2017 12:00-14:00

07.09.2017 12:00-14:00

09.09.2017 13:00-14:00

10.09.2017 10:00-11:00 - Konsultacje USOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie użytkownika dr Aleksandra Szymańska
Działalność naukowa: 

Dr Aleksandra Szymańska ukończyła prawo i filologię klasyczną na Uniwersytecie Wrocławskim. ˙Stopień doktora nauk prawnych otrzymała w 2013 r. Zainteresowania naukowe: prawo rzymskie i jego recepcja, europejskie szkoły prawnicze, prawa greckie. Autorka artykułów z zakresu dziejów prawa rzymskiego w średniowieczu.

 

 

 

 

Publikacje: 
 

Dorobek naukowy

a) monografie

b)Artykuły/rozdziały w monografiach/ hasła encyklopedyczne

1) Aleksandra Kaczmarczyk, Struktura społeczeństwa w świetle Kodeksu z Gortyny, [w:] Studia historycznoprawne / pod red. Alfreda Koniecznego. Tom poświęcony pamięci Profesora Edwarda Szymoszka, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CCV, Wrocław 2008.

2) Aleksandra Kaczmarczyk, Zagadnienie wynagrodzenia za zlecenie w ujęciu autora Summae Trecensis oraz Placentinusa i Azona, [w:] Studia historycznoprawne / pod red. Alfreda Koniecznego, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CCCX, Wrocław 2008.

3) Aleksandra Kaczmarczyk, Aimone Cravetta w sprawie Antoniego Sburlatusa i Franciszka de Abiate, [w:] Studia z dziejów państwa i prawa polskiego XII, J. Malec (red.), Kraków-Lublin-Łódź 2009.

4) Aleksandra Kaczmarczyk, Zasady finansowania syssitii w Sparcie i na Krecie , [w:]  Z dziejów skarbowości, R. Wojciechowski (red.), Wrocław 2009.

5) Aleksandra Kaczmarczyk, Prawa spadkowe kobiet według Kodeksu z Gortyny [w:] Pozycja prawna kobiet w dziejach, S. Rogowski (red.), Wrocław 2010.

6) Aleksandra Kaczmarczyk, Rafał Wojciechowski, Wyrok arbitrażowy z 10 grudnia 1125 roku, [w:] Studia historycznoprawne. Tom poświecony pamięci Profesora Kazimierza Orzechowskiego / pod red. Alfreda Koniecznego i Piotra Jurka, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CCCXI,Wrocław 2010.

7) Aleksandra Kaczmarczyk, Cynus de Pistoia, [w:] Nauka i nauczanie prawa w dziejach, T. Kruszewski (red.), Wrocław 2011.

8) Aleksandra Kaczmarczyk, Odofredus, [w:] Studia historycznoprawne / pod red. Alfreda Koniecznego i Mariana Ptaka, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prawo CCCXIII,Wrocław 2011.

9) Aleksandra Kaczmarczyk, Rafał Wojciechowski, Robert-Joseph Pothier (1699-1792), [w:] Kwartalnik Prawa Prywatnego, XXI/2012, z. 1.

10) Aleksandra Kaczmarczyk, Poglądy komentatorów na ojcowski obowiązek zapewnienia synowi stosownego wykształcenia, [w:] Rodzina i jej prawa, J. Rominkiewicz (red.), Wrocław 2012.

11) Aleksandra Kaczmarczyk, Żydzi w drukowanych wydaniach "Consilia" Oldradusa de Ponte, [w:] Oblicza tolerancji i nietolerancji religijnej : aspekty prawno-historyczne i teologiczne, red. Piotr Jaskóła [et al.]. - Opole 2014.

12) Aleksandra Kaczmarczyk, Katarzyna Nieciecka, Rafał Wojciechowski, Eugen Huber (1849-1923), Kwartalnik Prawa Prywatnego 23, z. 1 (2014).