Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Dagmara Gruszecka

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr Dagmara Gruszecka
Kontakt: 

pokój 202a, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2381
Email:
dagmara.gruszecka [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim - rok akademicki 2022/23  odbywają się:

 w czwartek od 14.00 - 15.00   konsultacje co do zasady online, przez TEAMS (po umówieniu mailowym - również stacjonarnie)

w piątek od 10.15 - 11.15 konsultacje stacjonarne

Wszystkich zainteresowanych proszę też o kontakt mailowy.

 

 

Działalność naukowa: 

Doktor nauk prawnych (2012), Uniwersytet Wrocławski, tytuł rozprawy: "Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna".

Ukończyła aplikację adwokacką i od 2012 r. pracuje jako adwokat.

Od października 2012 roku zatrudniona początkowo w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego, a obecnie na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Materialnego.

Studiowała również w Niemczech – Universität Regensburg (2007).

Kierownik Grantu „Granice prywatyzacji procesu karnego - w poszukiwaniu sprawności i sprawiedliwości systemu” (grant Sonata NCN 2016-2019), Wykonawca w Grancie "Model dopuszczalnej ingerencji w prawa i wolności jednostki w procesie karnym" (grant Opus NCN 2014-2018)

Stypendystka Fundacji Humboldta (2017) – pobyt badawczy na Georg-August-Universität Göttingen, w Instytucie Prawa Karnego, Katedra Prof. Gunnara Duttge  

W pracy naukowej zajmuje się zarówno problematyką prawa karnego materialnego, jak i procesu karnego, w zakresie tej pierwszej dziedziny zwłaszcza kwestiami związanymi z rozszerzaniem kryminalizacji oraz strukturami narażenia na niebezpieczeństwo dobra prawnego oraz modelu obiektywnego i subiektywnego przypisania odpowiedzialności karnej, w szczególności w kontekście odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Dodatkowymi obszarami zainteresowań badawczych  pozostają zagadnienia karnoprocesowe obejmujące w pierwszej kolejności pytania o model procesu karnego, prawo dowodowe i postępowania odwoławcze, jak również analizy prawnoporównawcze dotyczące procesu karnego państw niemieckojęzycznych.