Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Dagmara Gruszecka

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr Dagmara Gruszecka
Kontakt: 

pokój 202a, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2350
Email:
dagmara [dot] gruszecka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym, rok akademicki 2018/19

odbywają się w środę od 16.00-17.00
i w czwartek: godz. 17.00-18.00

 

 

Działalność naukowa: 

Doktor nauk prawnych (2012), Uniwersytet Wrocławski, tytuł rozprawy: "Ochrona dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia. Analiza karnistyczna".

Ukończyła aplikację adwokacką i od 2012 r. pracuje jako adwokat.

Od października 2012 roku - asystent w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Studiowała również w Niemczech – Universität Regensburg w Ratyzbonie (2007).

Uczestniczka projektów badawczych "Model dopuszczalnej ingerencji w prawa i wolności jednostki w procesie karnym" (grant Opus NCN 2014-2017). Członek Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. W. Bayera. 

W pracy naukowej zajmuje się zarówno problematyką procesową, jak i prawa karnego materialnego. Zainteresowania badawcze z zakresu procesu karnego obejmują przede wszystkim prawo dowodowe, model postępowania odwoławczego, jak i zagadnienia prawnoporównawcze, zwłaszcza dotyczące procesu karnego państw niemieckojęzycznych. Do dodatkowych obszarów zainteresowań zaliczają się kwestie materialnoprawne, zwłaszcza związane z rozszerzaniem kryminalizacji oraz strukturami narażenia na niebezpieczeństwo dobra prawnego oraz filozofia prawa. 

Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Postępowanie karne, Pisma procesowe w sprawach karnych – aspekty praktyczne, Profesjonalny pełnomocnik w sprawach karnych, Prawo karne w egzaminach na aplikacje prawnicze.

Pełni również funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego