Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Piotr Góralski prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Piotr Góralski prof. UWr
Kontakt: 

pokój 207, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2673
Email:
piotr.goralski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semetrze wiosenno - letnim roku akad. 2022/2023 odbywają się w piątki, godz. 11.00 -13.00, pok. 207, bud A WPAiE.

Konsultacje w soboty/niedziele:
1) 4 marca ( sobota ) - godz. 10.00 - 11.00
2) 16 kwietnia ( niedziela ) - godz. 14.00 - 15.00
3) 22 kwietnia ( sobota ) - godz. 12.00 - 13.00
4) 7 maja ( niedziela ) - godz. 13.00 - 14.00 
5) 18 czerwca ( niedziela ) - godz. 13.00 - 14.00  
Konsultacje odbywają się w formie stacjonarnej. Konsultacje zarówno w tygodniu, jak i w weekendy są przeznaczone zarówno dla studentów studiów dziennych, jak i zaocznych. 

 

Działalność naukowa: 

Studia prawnicze odbyłem na  Uniwersytecie Wrocławskim. W 2005 r. uzyskałem tytuł doktora nauk prawnych, natomiast w 2006r. ukończyłem aplikację prokuratorską zakończoną zdanym egzaminem. W 2017 r. uzyskałem tytuł doktora habilitowanego, zaś od 2022 r. jestem zatrudniony na stanowisku profesora uniwersyteckiego. Zajmuję się zagadnieniami prawa karnego materialnego oraz kryminologii. Obszar moich zainteresowań badawczych stanowi głównie nauka o sankcjach karnych ( ze szczególnym uwzględnieniem środków zabezpieczających ), problematyka przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz wolności seksualnej, a także zagadnienie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości powrotnej, zawodowej, zorganizowanej i terrorystycznej. W tym zakresie m.in. współpracuję z pracownikami uniwersyteckich wydziałów prawa w Niemczech. Jestem też opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii im. Juliusza Makarewicza.
Pobyt naukowo - dydaktyczny na uczelni zagranicznej  w ramach ErasmusTeaching Staff Mobility połączony z uzyskaniem grantu:
- Uniwersytet w Regensburgu ( czerwiec 2011, czerwiec 2013 )
- Uniwersytet w Kolonii ( listopad 2015 )
- Uniwersytet w Augsburgu ( lipiec 2017, wrzesień 2018, wrzesień 2019 )