Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Piotr Góralski

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Piotr Góralski
Kontakt: 

pokój 207, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2673
Email:
piotr [dot] goralski [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W semestrze wiosenno- letnim roku akademickiego 2018/2019 konsultacje odbywają się we środy, godz. 13.00 - 15.00, pok. 207, bud. A WPAiE.
Prace egzaminacyjne ( II rok prawa ZSP ) można przeglądać w czasie konsulatcji.

Konsultacje z dnia 10 lipca ( środa ) zostały przesunięte na dzień 11 lipca ( czwartek ), godz. 11.00 - 13.00

Urlop od 15 lipca.

 

Działalność naukowa: 

Piotr Góralski jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2005 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych, natomiast w 2006 r. ukończył aplikację prokuratorską zakończoną zdanym egzaminem. Od 2017 r. doktor habilitowany. Zajmuje się on zagadnieniami prawa karnego materialnego oraz kryminologii. Obszar zainteresowań badawczych stanowi głównie nauka o sankcjach karnych ( ze szczególnym uwzględnieniem środków zabezpieczających ), problematyka przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz wolności seksualnej, a także zagadnienie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości powrotnej, zawodowej, zorganizowanej i terrorystycznej. W tym zakresie współpracuje on z pracownikami uniwersyteckich wydziałów prawa w Niemczech. Jest też opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego i Kryminologii im. Juliusza Makarewicza.
Pobyt naukowo - dydaktyczny na uczelni zagranicznej  w ramach ErasmusTeaching Staff Mobility połączony z uzyskaniem grantu:
- Uniwersytet w Regensburgu ( czerwiec 2011, czerwiec 2013 )
- Uniwersytet w Kolonii ( listopad 2015 )
- Uniwersytet w Augsburgu ( lipiec 2017, wrzesień 2018 )