Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Paweł Jabłoński

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 512, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2388
Email:
pawel.jablonski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Urlop wypoczynkowy: 16 VII - 6 IX

 

Działalność naukowa: 

Stopnie naukowe:
2002 - magister prawa, Uniwersytet Wrocławski,
2006 - magister filozofii, Uniwersytet Wrocławski,
2008 - doktor nauk prawnych, specjalność - teoria prawa, Uniwersytet Wrocławski.

Zainteresowania badawcze:
1) Historia idei filozoficzno-prawnej.
2) Problematyka szacunku dla prawa.
3) Wykładnia prawa i argumentacja prawnicza.
4) Wolność słowa.

Realizowane projekty:
23 VIII 2023 - 30 VI 2024 - badanie polskiego orzecznictwa w zakresie digital rights dla Global Freedom of Expression Columbia University.
2021-2023 - Wolność ekspresji sędziego jako wykonawcy roli zawodowej, grant Opus finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, UMO-2020/37/B/HS5/00297, wykonawca projektu.
2018-2022 - European network for Argumentation and Public PoLicY analysis (APPLY), projekt CA17132 finansowany z programu COST -The European Cooperation in Science and Technology, członek komitetu zarządzającego projektem, członek grupy roboczej. 
2012-2013 -  Paula Ricoeura namysł nad znaczeniem sprawiedliwych instytucji, grant 2231/M/KTFP/12, kierownik projektu.
2011-2012  - Etyka w kontekście problemu granic władzy prawniczej, grant 1287/M/KTFP/11, kierownik projektu.
2010-2011   - Projekt juryscentryzmu Artura Kozaka - geneza teoretyczna i perspektywy zastosowania, grant 2386/W/KTFP/10, wykonawca projektu.
2009-2010 - Lokalny a uniwersalny charakter wykładni prawa, grant 2172/W/KTFP/09, wykonawca projektu.