Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Rajnhardt Kokot

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 206, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2398
Email:
rajnhardt.kokot [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

 środa, godz. 16.00-17.00 - konsultacje stacjonarne
 poniedziałek, godz. 11.00-12.00 konsultacje zdalne - Teams

Działalność naukowa: 

Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się wokół zagadnień prawnokarnej ochrony życia i zdrowia człowieka oraz problematyki ustawowego i sądowego wymiaru kary. Ich wyrazem są publikacje naukowe poświęcone tym zagadnieniom oraz inne formy realizacji badań naukowych (m.in. organizacja konferencji naukowych, referaty wygłaszane w trakcie zjazdów naukowych, udział w dyskusjach środowiskowych, opieka nad Kołem Naukowym Prawa Karnego Materialnego, wykłady monograficzne).