Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Małgorzata Giełda

Kontakt: 

budynek A, pokój 404

ul. Uniwersytecka 22/26

50-145 Wrocław

 

Telefon:
71 375 25 85
Email:
malgorzata.gielda [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

KONSULTACJE:

wtorek, godz.: 13:00-15:00

24.02.2024, godz.: 11:15-12:15
02.03.2024, godz.: 14:45-15:45
07.04.2024, godz.: 14:30-15:30
15.06.2024, godz.: 14:15-15:15 

 

Działalność naukowa: 

Podstawowe płaszczyzny badań:

Prawo administracyjne.

Nauka administracji.

Polityka administracyjna.

Organizacja i zarządzanie.

Socjologia organizacji z uwzględnieniem socjologii administracji publicznej.

Socjologia prawa.

Szczegółowe zagadnienia badawcze:

Kapitał ludzki i kapitał społeczny w administracji publicznej.

Partycypacja, w tym w administracji publicznej.

Pomoc społeczna i socjalna.

Etyka w administracji publicznej.

Współczesne zjawiska wpływające na administrację publiczną (np.: różnorodność kulturowa, społeczeństwo informacyjne, prekariat).
Prawne aspekty niepełnosprawności.