Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Ewa Galewska prof. UWr

Kontakt: 

Pok. 004 budynek D. ul. Uniwersytecka

Telefon:
71 375 21 00
ORCID 0000-0002-8444-0972
Email:
ewa.galewska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Czwartek 18:30-19:30 sala 2C
UWAGA! W dniu 16.05. konsultacje się nie odbędą. Zapraszam w dniu 17.05. o godz. 9:15, sala 004D.
Poniedziałek 11:00-12:00 MS Teams (proszę o wcześniejszy kontakt mejlowy)
Studenci studiów zaocznych:
30.03. 13.04 11.05. 26.05. 16.06 w godzinach 11-12 MS Teams (proszę o wcześniejszy kontakt mejlowy)

Działalność naukowa: 

Od 2006 r. jest pracownikiem naukowo - dydaktycznym CBKE. Prowadzi zajęcia dydaktyczne (w języku polskim i angielskim) z prawa europejskiego, prawa międzynarodowego, prawa konkurencji oraz prawa nowych technologii. Uczestniczy w projektach naukowych realizowanych przez CBKE. Prowadziła badania naukowe w prestiżowych uczelniach europejskich. Brała udział w wielu konferencjach oraz seminariach o wymiarze międzynarodowym i krajowym. Jest radcą prawnym.

Ukończyła studia magisterskie na Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiowała w trybie indywidualnego toku studiów o profilu prawo międzynarodowe publiczne i prawo Unii Europejskiej realizowanego pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Jana Kolasy. Ukończyła aplikację referendarską zakończoną złożeniem egzaminu referendarskiego oraz aplikację sądową zakończoną złożeniem egzaminu sędziowskiego. Prowadziła badania naukowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Lejdzie (Holandia) oraz holenderskim Ministerstwie Telekomunikacji, jako stypendystka rządu holenderskiego, a także na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Hanowerze (stypendium DAAD). Rozprawę doktorską pt. "Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych" napisała pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Kolasy  i obroniła z wyróżnieniem przyznanym uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr. Prowadziła wykłady z Prawa telekomunikacyjnego w International Institute of Air and Space Law (Leiden University)w ramach programu LL.M. Sprawuje opiekę naukową nad Studenckim Kołem Naukowym - Blokiem Prawa Komputerowego (www.skn-bpk.prawo.uni.wroc.pl). Jako visiting professor prowadziła badania w Interdisciplinary Centre for Law & ICT, Leuven University, Belgia oraz Institute of Civil Commercial and Securities Law, Department of Information Technology Law and Intellectual Property Law, Vienna University of Economics and Business Administration, Wiedeń, Austria. Utworzyła oraz przez wiele lat prowadziła Szkołę Prawa Amerykańskiego. Jej książki pt. Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych otrzymała wyróżnienie w konkursie Złote Skrzydła na najlepszą książkę fachową organizowanym przez Gazetę Prawną.Wielokrotnie otrzymała nagrody Rektora Uniwersytetu Wrocławsiego za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne. W 2017 r. otrzymała stopień doktora habilitowanego. Jej książka pt. "Obowiązek zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych" została nominowana do nagrody CARS (http://www.cars.wz.uw.edu.pl/o_nas-26.html).