dr hab. Ewa Galewska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Email:
ewa [dot] galewska [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

07.07 (piątek) 12:00-14:00 KONSULTACJE ODWOŁANE
11.07 (wtorek) 11:00-13:00
27.07 (czwartek) 12:00-14:00
09.08 (środa) 12:00-14:00 (UWAGA! Budynek D w sierpniu jest zamknięty. Z tego powodu proszę o uprzednie umówienie się na konsultacje drogą elektroniczną.)
pok. 004 budynek D

Zdjęcie użytkownika dr hab. Ewa Galewska
Działalność naukowa: 

Od 2006 r. jest pracownikiem naukowo - dydaktycznym CBKE. Prowadzi zajęcia dydaktyczne (w języku polskim i angielskim) z prawa europejskiego, prawa międzynarodowego, prawa konkurencji oraz prawa nowych technologii. Uczestniczy w projektach naukowych realizowanych przez CBKE. Prowadziła badania naukowe w prestiżowych uczelniach europejskich. Brała udział w wielu konferencjach oraz seminariach o wymiarze międzynarodowym i krajowym. Jest radcą prawnym.

 

 • 1995-2000 - studia magisterskie, kierunek prawo, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 •  
 • 1997-2000 - Indywidualny tok studiów o profilu prawo międzynarodowe publiczne i prawo Unii Europejskiej realizowany pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Jana Kolasy
 •  
 • 2000 - tytuł magistra na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - praca magisterska pt. "Prawo antymonopolowe Unii Europejskiej" napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Kolasy
 •  
 • 2000 - Podyplomowe Studium Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej
 •  
 • 2000 - aplikacja referendarska zakończona złożeniem egzaminu referendarskiego
 •  
 • 2001 - 2003 - badania naukowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Lejdzie (Holandia) oraz holenderskim Ministerstwie Telekomunikacji - stypendium rządu holenderskiego
 •  
 • lipiec - sierpień 2002 - Haska Akademia Prawa Międzynarodowego (Haga - Holandia)
 •  
 • 2003 - 2006 - aplikacja sądowa w Sądzie Okręgowym w Świdnicy zakończona złożeniem egzaminu sędziowskiego
 •  
 • 2006 - stopień doktora - rozprawa pt. "Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych" napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Kolasy - wyróżnienie przyznane uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.
 •  
 • 2006 - Visiting Professor - wykłady z Prawa telekomunikacyjnego w International Institute of Air and Space Law (Leiden University)w ramach programu LL.M.
 •  
 • Od 2006 - opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego - Blok Prawa Komputerowego (www.skn-bpk.prawo.uni.wroc.pl)
 •  
 • Od 2007 - radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu
 •  
 • 2007 - Visiting Professor, Interdisciplinary Centre for Law & ICT, Leuven University, Belgia
 •  
 • 2008 - Visiting Professor, Institute of Civil Commercial and Securities Law, Department of Information Technology Law and Intellectual Property Law, Vienna University of Economics and Business Administration, Wiedeń, Austria
 •  
 • 2008 - wyróżnienie dla książki pt. Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych w konkursie Złote Skrzydła na najlepszą książkę fachową organizowanym przez Gazetę Prawną
 •  
 • 2008 – 2010  - utworzenie i prowadzenie Szkoły Prawa Amerykańskiego
 •  
 • 2008 –nagroda Rektora UWr za osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne uzyskane  w 2007 r.
 •  
 • 2010 – nagroda Rektora UWr za osiągnięcia organizacyjne w 2009 r.
 •  
 • 2015 - nagroda Rektora UWr za prace organizacyjne na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego

2016 - nagroda Rektora UWr za osiągnięcia naukowe

 •  
Publikacje: 

 

MONOGRAFIE

Obowiązek zawarcia umowy o połączeniu sieci telekomunikacyjnych, Wolters Kluwer 2015

 

Competition Law in Poland, Kluwer Law International 2014

 

Wybrane aspekty prawa nowych technologii : publikacja Studenckiego Koła Naukowego "Blok Prawa Komputerowego", cz. 3 / red. Ewa Galewska, Anna Zalesińska, Anna Materla [et al.], Wrocław : Studenckie Koło Naukowe "Blok Prawa Komputerowego". Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015.

 

Wybrane aspekty prawa nowych technologii : publikacja Studenckiego Koła Naukowego "Blok Prawa Komputerowego", cz. 2 / red. Ewa Galewska, Anna Zalesińska, Łukasz Cieślak [et al.], Wrocław : Studenckie Koło Naukowe "Blok Prawa Komputerowego". Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014.

 • Wybrane aspekty prawa nowych technologii : publikacja Studenckiego Koła Naukowego "Blok Prawa Komputerowego" / red. Ewa Galewska, Anna Zalesińska, Łukasz Cieślak [et al.], Wrocław : Studenckie Koło Naukowe "Blok Prawa Komputerowego". Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - 158 s.
 • Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego - Blok Prawa Komputerowego / [red. Ewa Galewska, Sylwia Kotecka], Wrocław : Oficyna Prawnicza, 2012. - 495 s
 • E. Galewska (red.) European Information Law-Good Governance in the Public Sector, Wrocław 2010.
 • Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych, Wolters Kluwer 2007 r. (Recenzje: M. Rogalski - Palestra nr 7-8/2007, M. Przybylska - Problemy zarządzania nr 1/2008 (19), K. Kowalik-Bańczyk - Europejski Przegląd Sądowy wrzesień 2007).

 

 

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

Wpływ nowych przepisów dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na postępowanie przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej (w): K. Flaga-Gieruszyńska, J. Gołaczyński, D. Szostek (red.) E-obywatel, E-sprawiedliwość, E-usługi, Warszawa 2017

 

Poland (w): A. Koltay, A. Skolkay (ed) Comparative Media Law Practice. Media Regulatory Authorities in the Visegrad Countries, Budapeszt 2016

 

Spory powstające w sektorze telekomunikacyjnym: sprawa cywilna czy sprawa administracyjna? (w): B. Krzan (red.) Ubi Ius, Ibi Remedium. Księga dedykowana pamięcii Profesora Jana Kolasy, Wrocław 2016

 

Tajemnica adwokata i radcy prawnego w świetle norm etyki zawodowej (w): J. Gołaczyński (red.) Wybrane dobre praktyki w zakresie usług elektronicznych, Warszawa 2016

 

Pojęcie umowy o dzieło w świetle podlegania obowiązkowi ubezpieczeń społecznych (w): K. Dudek, E. Galewska, M. Wasylkowska-Michór, Składki na ubezpieczenia społeczne i podatki w umowie o dzieło, Warszawa 2016

 

Zastosowanie mediacji w sporach z udziałem konsumentów w sektorze telekomunikacyjnym, (w): D. Szostek, J. Gołaczyński, Konsument w świecie cyfrowym, Katowice 2015, dostępny na: http://serwer1573845.home.pl/pub/KwSC/mobile/index.html#p=93.

 • Telecommunications Infrastructure, (w:) International Encyclopaedia for Cyber Law. Poland. Kluwer Law International 2014
 •  
 • Regulatory Framework of the Telecommunications Sector, (w:) International Encyclopaedia for Cyber Law. Poland. Kluwer Law International 2014
 •  
 • Regulation of Competition in the ICT Market, (w:) International Encyclopaedia for Cyber Law. Poland. Kluwer Law International 2014
 •  
 • Regulation of Personal Data Processing, (w:) International Encyclopaedia for Cyber Law. Poland. Kluwer Law International 2014
 •  
 • Protection of Telecommunications Privacy, (w:) International Encyclopaedia for Cyber Law. Poland. Kluwer Law International 2014
 • Oferta ramowa w prawie polskim i unijnym, (w:) Księga pamiątkowa z okazji dziesięciolecia Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej i Studenckiego Koła Naukowego - Blok Prawa Komputerowego,Wrocław : Oficyna Prawnicza, 2012, s. 213-224.
 • Stosowanie mediacji w sektorze telekomunikacyjnym w Unii Europejskiej, (w:) Mediacje w społeczeństwie otwartym / pod red. nauk. Magdaleny Tabernackiej, Renaty Raszewskiej-Skałeckiej ; [aut. Magdalena Abramowicz et al.]. - Wrocław : Gaskor, 2012.- S. 332-345.
 • Telecommunications Infrastructure, (w:) International Encyclopaedia for Cyber Law. Poland. Kluwer Law International 2011.
 •  
 • Regulatory Framework of the Telecommunications Sector, (w:) International Encyclopaedia for Cyber Law. Poland. Kluwer Law International 2011.
 •  
 • Regulation of Competition in the ICT Market, (w:) International Encyclopaedia for Cyber Law. Poland. Kluwer Law International 2011.
 •  
 • Regulation of Personal Data Processing, (w:) International Encyclopaedia for Cyber Law. Poland. Kluwer Law International 2011.
 •  
 • Protection of Telecommunications Privacy, (w:) International Encyclopaedia for Cyber Law. Poland. Kluwer Law International 2011.
 • Introduction, (w:) E. Galewska (red.) European Information Law-Good Governance in the Public Sector, Wrocław 2010.
 • Rynek łączy dzierżawionych, (w:) S. Piątek (red.) Regulowanie rynków telekomunikacyjnych, Warszawa 2007
 • Prawo komunikacji elektronicznej w prawie Unii Europejskiej, (współautorstwo: D. Adamski) (w:) J. Gołaczyński (red.) Prawne i ekonomiczne aspekty komunikacji elektronicznej, Warszawa 2003 r.

 

 

ARTYKUŁY

 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako organ regulacyjny powołany do rozstrzygania sporów pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi - Prawo Mediów Elektronicznych Nr 2/2016

 

Tajemnica dziennikarska w kodeksach etyki zawodowej - Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny Nr 6(5)2016

 

Sądownictwo polubowne w sporach konsumenckich w sektorze telekomunikacyjnym - Kwartalnik ADR Nr 1(33)/2016

 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako strażnik wolności słowa w radiofonii i telewizji - Przegląd Prawa Konstytucyjnego Nr 4(32)/2016

 

O możliwości dochodzenia zawarcia umowy dostępowej przed sądem powszechnym - przyczynek do dyskusji   - Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 11/2015

 

Obowiązek poszanowania przekonań religijnych w ustawie o radiofonii i telewizji - Prawo Mediów Elektronicznych 2/2015

 

Ochrona godności ludzkiej w świetle przepisów ustawy o radiofonii i telewizji - Palestra 1-2/2016

 

Forma umowy o dostępie telekomunikacyjnym i konsekwencje jej niezachowania - internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 6(4) 2015

 

Recenzja książki H. Babis, K. Flaga-Gieruszyńska, Rynek usług telekomunikacyjnych (w) internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 5(1) 2013\ s. 108-109

 • Regulacja telekomunikacji – decyzja o dostępie telekomunikacyjnym.Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14.06.2012 r., XVII AmT 106/09 (w:) internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 6(1) 2013
 •  
 • Ustalanie cen za połączenia międzysieciowe związane z przenoszeniem numerów,– glosa aprobująca do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 13.07.2006 r. w sprawie C-438/04 Mobistar SA v. IBP, (w:) Glosa.Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach  - 2012, nr 1 , s. 19-[24].

Problem nieświadomości użytkownika jako koszt usługi przenoszenia numerów, (w:) Przegląd Telekomunikacyjny. Wiadomości Telekomunikacyjne. - 2011, nr 10, s. 1553-1556

 • Transpozycja postanowień dyrektywy unijnej dotyczących przyznawania operatorom prawa drogi oraz finansowania usługi powszechnej - glosa aprobująca do wyroku rybunału Sprawiedliwości z 25.10.2005 r. w sprawie C-334/03 Komisja v. Portugalia, Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach 2/2011.
 • Ustalanie wysokości jednorazowej opłaty za przeniesienie numeru telefonicznego w UE, Europejski Przegląd Sądowy 6/2010.
 •  
 • Nowe zasady przenoszenia numerów w Polsce w świetle prawa wspólnotowego, Kwartalnik Prawa Publicznego 1-2/2009.
 •  
 • Glosa aprobująca do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 2006 r., C - 438/04, LEX 2009.
 • Stosowanie wzorców w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 12/2008.
 •  
 • How to determine a price of wholesale rental? Case comment to the judgement of the Court of the Competition and Consumer Protection of 10 December 2007 - Tele2 (Ref. No. XVII AmT 17/07), Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, Vol. 2008, 1(1)

Wdrażanie wspólnotowych norm prawnych w dziedzinie usługi powszechnej do holenderskiego prawa telekomunikacyjnego, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Tom LXX, 2006 r.

 • Specyfika dyrektywy jako aktu legislacyjnego Wspólnot Europejskich, Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Tom LV, 2003 r.
 •  
 • Rola Komisji Europejskiej w postępowaniu antymonopolowym w świetle rozporządzenia 17/62,Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Tom XXXXIX, 2002 r.

 

 

INNE

COMPARATIVE RESEARCH ON JUDICIARY´s APPROACH TO SANCTIONS ISSUED BY MEDIA REGULATORS IN V-4. Freedom of Speech, Media Regulators vs. Administrative Law Courts and Broadcast Media: Comparative Study of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia

 

 

 

Wykłady, wystąpienia

Nowe zasady pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w sektorze telekomunikacyjnym - 3 Forum Prawa Mediów Elektronicznych, Szczecin 4-5 kwietnia 2017 r.

Mediacja w sferze umów telekomunikacyjnych - Umowy telekomunikacyjne. Spory w zakresie umów telekomunikacyjnych, Warszawa 26 stycznia 2016 r.

Sądowa kontrola decyzji Prezesa UKE -   Ogólnopolskie seminarium naukowe - Sądowa kontrola decyzji Prezesa UOKiK, Wrocław 19 marca 2015 r.

Telekomunikacyjne "zamieszanie" z rejestrami - E-Administracja, Wrocław 4 grudnia 2014 r.

Stosowanie mediacji w sektorze telekomunikacyjnym w UE – fikcja czy rzeczywistość?  Mediacje w społeczeństwie otwartym. Prawne, społeczne i ekonomiczne aspekty prowadzenia mediacji w obszarze działania władz publicznych (21-22.10.2011).

Czy w Polsce można stosować systemy alternatywnego rozstrzygania sporów funkcjonujące w innych państwach (wspólnie z M. Wasylkowską-Michór). Mediacje w społeczeństwie otwartym. Prawne, społeczne i ekonomiczne aspekty prowadzenia mediacji w obszarze działania władz publicznych (21-22.10.2011).

Elektroniczna księga wieczysta a ochrona danych osobowych, Spotkania tematyczne SKN-BPK, Wrocław 2011.

Data Protection in Poland, Summer School on European Information Law, Wrocław 2008

EU Regulations on Air Transport, Airports Council International, Praga 2007

EU Telecommunications law, LEGIS, Istambuł 2007

Europan Air Law, Airports Council International, Warszawa 2007

Implementacja dyrektyw telekomunikacyjnych, Zebrania tematyczne CBKE, Wrocław 7 kwietnia 2005

 

 

 

Projekty

Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawa  - Narodowe Centrum  Badań i Rozwoju

 

European Media Law Thinking - Media Studies Research Group - Research Centre for the Humanities - Hungarian Academy of Sciences - 2014-1015 - Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

 

Obieg dokumentów elektronicznych pomiędzy sądami a urzędami stanu cywilnego oraz rodzinnego i opiekuńczego - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni - projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Kapitał Ludzki. Narodowa Startegia Spójności

 • ECLET (Electronic Communications Legal Expertise Transfer), Marie Curie Host Fellowships for the Transfer of Knowledge, 2005-2009
 •  
 • ALIS (Automatyczny Inteligentny System Prawny), projekt finansowany przez Komisją Europejską, 2007 - lipiec 2008
 •  
 • LEGIS (Intensive Programme on Legal Aspects of Information Society), 2007
 •