Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Agnieszka Guzewicz

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 104c, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

 

 

Email:
agnieszka [dot] guzewicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

W semestrze letnim 2017/2018 brak zajęć i konsultacji dydaktycznych.

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze

- wykładnia pojęć prawa handlowego
- funkcjonowanie spółek kapitałowych
- regulacja prawna wolnych zawodów
- stosowanie prawa Unii Europejskiej
- spory transgraniczne

Rozprawa doktorska nt. Wykładnia autonomiczna pojęć prawa spółek w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej została obroniona z wyróżnieniem w styczniu 2018

Granty / projekty badawcze

Wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym: Informed Choices in Cross-Border Enforcement - IC2BE​ (Świadome wybory w egzekucji transgranicznej), grant Komisji Europejskiej (DG Justice)

Wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym: Improving the transfer of persons pursuant to mutual recognition of judicial decisions in criminal matters and the citizens' fundamental rights protection (Usprawnianie przekazywania osób zgodnie z wzajemnym uznawaniem decyzji sądowych w sprawach karnych a ochrona praw podstawowych obywateli), grant Komisji Europejskiej (DG Justice) na lata 2016-2018; http://www.euprisoners.eu

Wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym: Cross-Border Litigation in Europe: Private International Law Legislative Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union (Transgraniczne spory sądowe w Europie: ramy prawa międzynarodowego prywatnego, sądy krajowe i Trybunał Sprawiedliwości), grant Komisji Europejskiej (DG Justice) na lata 2014-2016; http://eupillar.prawo.uni.wroc.pl

Kierownik grantów wewnętrznych służących rozwojowi uczestników studiów doktoranckich w latach 2013-2015
(nr 1459/M/IPC/15, 2223/M/IPC/14, 1312/M/IPC/13) - finansowanych z dotacji celowej MNiSW

Stypendia / staże naukowe

Stypendium Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu The Max Planck Institute for Comparative and International Private Law  (2015)

Stypendium w międzynarodowym projekcie w języku angielskim Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP) - Hamburg, Wrocław, Cambridge, Walencja (w roku akad. 2011/2012)

Staże zagraniczne: Trybunał Sprawiedliwości UE (Luksemburg), Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej (Bruksela)

Nagrody

III miejsce w Konkursie na najlepszą pracę magisterską na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Działalność dodatkowa

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu

Ukończona aplikacja radcowska (grudzień 2014), egzamin radcowski złożony z wynikiem pozytywnym (marzec 2015)

Współorganizacja studiów Master Professionnel Droit Européen et International des Affaires oraz Szkoły Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Wrocławskim we współpracy z Uniwersytetem Paris-Dauphine

Uczestnictwo w Comité de pilotage des actions universitaires przy Ambasadzie Francji w Polsce (od września 2014)