Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Agnieszka Guzewicz

Kontakt: 

pokój 108, budynek A

ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

 

 

Email:
agnieszka.guzewicz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Dear Students,
My office hours are cancelled until further notice.
I encourage you to contact me via email.
---
Szanowni Państwo,
Moje konsultacje zostają zawieszone do odwołania.
W każdej sprawie można skontaktować się ze mną poprzez e-mail.
---

Konsultacje w semestrze letnim /
Office hours in summer semester

środa (Wednesday) 15.30 - 17.30
-
oraz w weekendy / and weekends:

1.03. (niedziela/Sunday) 13.00 - 14.00
14.03 (sobota / Saturday) 10.30 - 11.30
4.04. (sobota / Saturday) 10.30 - 11.30
09.05. (sobota / Saturday) 10.30 - 11.30
14.06. (niedziela / Sunday) 10.30 - 11.30

 

 

Działalność naukowa: 

 
Zainteresowania badawcze:  prawo prywatne oraz prawo Unii Europejskiej
 
Tematyka publikacji: wykładnia pojęć prawa prywatnego, europejskie prawo spółek, europejskie prawo prywatne międzynarodowe, funkcjonowanie polskich spółek prawa handlowego
 
Autorka lub współautorka publikacji naukowych w polskich i zagranicznych wydawnictwach

Prelegentka na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych

Granty / projekty badawcze

2018-2019 Autonomiczne pojęcia prawa prywatnego w orzecznictwie TSUE - grant WPAiE UWr, finansowany z dotacji celowej MNiSW, służący rozwojowi młodych doktorów (kierownik)
2018-2019 Informed Choices in Cross-Border Enforcement - IC2BEwww.ic2be.eu - grant Komisji Europejskiej, DG Justice (wykonawca)
2016-2018 Improving the transfer of persons pursuant to mutual recognition of judicial decisions in criminal matters and the citizens' fundamental rights protection http://www.euprisoners.eu - grant Komisji Europejskiej, DG Justice (wykonawca)
2014-2016 Cross-Border Litigation in Europe: Private International Law Legislative Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union http://eupillar.prawo.uni.wroc.pl - grant Komisji Europejskiej, DG Justice (wykonawca)
2013-2015 Wykładnia autonomiczna pojęć prawa handlowego w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - granty WPAiE UWr, finansowane z dotacji celowej MNiSW, służące rozwojowi uczestników studiów doktoranckich (kierownik)
 
Radca prawny

Stypendystka Max Planck Institute for Comparative and International Private Law (Hamburg)
 
Stypendystka w międzynarodowym projekcie w języku angielskim Programme in European Private Law for Postgraduates (Hamburg, Wrocław, Cambridge, Walencja)
 
Staże zagraniczne: Trybunał Sprawiedliwości UE (Luksemburg), Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej (Bruksela)