Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Agnieszka Guzewicz

Kontakt: 

pokój 108, budynek A

ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

 

 

Email:
agnieszka [dot] guzewicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

środa 10.00-12.00

Dla Studentów Studiów Niestacjonarnych
6.10 (sobota) 13.15-14.15
28.10 (niedziela)11.30-12.30
24.11 (sobota) 11.30-12.30
12.01 (sobota) 11.30-12.30
26.01 (sobota) 15.00-16.00
 
 

 

 
Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze

Dr Agnieszka Guzewicz prowadzi badania naukowe w zakresie prawa prywatnego oraz prawa Unii Europejskiej. Tematyka jej publikacji koncentruje się na następujących obszarach: wykładni pojęć prawa prywatnego, europejskim prawie spółek, europejskim prawie prywatnym międzynarodowym oraz funkcjonowaniu polskich spółek prawa handlowego. W 2018 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską nt. Wykładnia autonomiczna pojęć prawa spółek w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Granty / projekty badawcze

Wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym: Informed Choices in Cross-Border Enforcement - IC2BE​ (Świadome wybory w egzekucji transgranicznej), grant Komisji Europejskiej (DG Justice) na lata 2018-2019, kierownik całego projektu: prof. Jan von Hein z Uniwersytetu w Freiburgu​
Wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym: Improving the transfer of persons pursuant to mutual recognition of judicial decisions in criminal matters and the citizens' fundamental rights protection (Usprawnianie przekazywania osób zgodnie z wzajemnym uznawaniem decyzji sądowych w sprawach karnych a ochrona praw podstawowych obywateli), grant Komisji Europejskiej (DG Justice) na lata 2016-2018, kierownik całego projektu: dr Tony Marguery z Uniwersytetu w Utrechcie; http://www.euprisoners.eu
Wykonawca w międzynarodowym projekcie badawczym: Cross-Border Litigation in Europe: Private International Law Legislative Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union (Transgraniczne spory sądowe w Europie: ramy prawa międzynarodowego prywatnego, sądy krajowe i Trybunał Sprawiedliwości), grant Komisji Europejskiej (DG Justice) na lata 2014-2016, kierownik całego projektu: prof. Paul Beaumont z Uniwersytetu w Aberdeen; http://eupillar.prawo.uni.wroc.pl
Kierownik grantów wewnętrznych, finansowanych z dotacji celowej MNiSW, służących rozwojowi uczestników studiów doktoranckich w latach 2013-2015 (numery grantów: 1459/M/IPC/15, 2223/M/IPC/14, 1312/M/IPC/13)

Stypendia / staże naukowe / nagrody

Stypendium Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu The Max Planck Institute for Comparative and International Private Law  (2015)
Stypendium w międzynarodowym projekcie w języku angielskim Programme in European Private Law for Postgraduates (PEPP) - Hamburg, Wrocław, Cambridge, Walencja (w roku akad. 2011/2012)
Staże zagraniczne: Trybunał Sprawiedliwości UE (Luksemburg), Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej (Bruksela)
Nagroda za zajęcie trzeciego miejsca w Konkursie na najlepszą pracę magisterską na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Działalność dodatkowa

Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu
Ukończona aplikacja radcowska (grudzień 2014), egzamin radcowski złożony z wynikiem pozytywnym (marzec 2015)Współorganizacja studiów Master Professionnel Droit Européen et International des Affaires oraz Szkoły Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Wrocławskim we współpracy z Uniwersytetem Paris-Dauphine (2008-2015)
Uczestnictwo w Comité de pilotage des actions universitaires przy Ambasadzie Francji w Polsce (od września 2014)