Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Agnieszka Guzewicz

Kontakt: 

pokój 108, budynek A

ul. Uniwersytecka 22/26
50-145 Wrocław

 

 

Email:
agnieszka [dot] guzewicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje / Office hours
 
Wtorek (Tuesday) 15.00-16.00
Środa (Wednesday) 15.45-16.45
 
 
Dla Studentów Studiów Niestacjonarnych
24.02. (niedziela) 9.45-10.45
30.03. (sobota) 11.30-12.30
19.05. (niedziela)  9.45-10.45
01.06. (sobota) 11.30-12.30
08.06. (sobota) 17.30-18.30

 

 

Działalność naukowa: 

 
Zainteresowania badawcze:  prawo prywatne oraz prawo Unii Europejskiej
 
Tematyka publikacji: wykładnia pojęć prawa prywatnego, europejskie prawo spółek, europejskie prawo prywatne międzynarodowe, funkcjonowanie polskich spółek prawa handlowego
 
Autorka lub współautorka blisko trzydziestu opracowań naukowych, w tym jednej monografii nt. Wykładnia autonomiczna pojęć prawa spółek w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C.H.Beck 2019, w druku)
 
Radca prawny
 
Wykonawca w międzynarodowych projektach badawczych Komisji Europejskiej (DG Justice):
2018-2019 Informed Choices in Cross-Border Enforcement - IC2BEwww.ic2be.eu
2016-2018 Improving the transfer of persons pursuant to mutual recognition of judicial decisions in criminal matters and the citizens' fundamental rights protection http://www.euprisoners.eu
2014-2016 Cross-Border Litigation in Europe: Private International Law Legislative Framework, National Courts and the Court of Justice of the European Union http://eupillar.prawo.uni.wroc.pl
 
Kierownik grantów wewnętrznych, finansowanych z dotacji celowej MNiSW, służących rozwojowi młodych doktorów oraz uczestników studiów doktoranckich
 
Prelegentka na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych
 
Stypendystka Max Planck Institute for Comparative and International Private Law (Hamburg)
 
Stypendystka w międzynarodowym projekcie w języku angielskim Programme in European Private Law for Postgraduates (Hamburg, Wrocław, Cambridge, Walencja)
 
Staże zagraniczne: Trybunał Sprawiedliwości UE (Luksemburg), Stałe Przedstawicielstwo RP przy Unii Europejskiej (Bruksela)
 
Współorganizacja studiów Master Professionnel Droit Européen et International des Affaires oraz Szkoły Prawa Francuskiego na Uniwersytecie Wrocławskim we współpracy z Uniwersytetem Paris-Dauphine (2008-2015)