prof. dr hab. Zbigniew Pulka

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 
Telefon:
+48 71 375 2893
Email:
zbigniew [dot] pulka [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

czwartek 15-16

Zdjęcie użytkownika prof. dr hab. Zbigniew Pulka
Działalność naukowa: 

Urodzony 20.09.1954r. Po ukończeniu studiów prawniczych w 1977r. zatrudniony na Uniwersytecie Wrocławskim w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. Tytuł profesora nauk prawnych uzyskał w 2005 r.

 

Główne zainteresowania badawcze: problematyka systemowości prawa, epistemologia prawa, metodologia prawoznawstwa.

 

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej IVR

Członek Stowarzyszenia Praw Zwierząt

Publikacje: 

Dorobek naukowy - monografie:

 

1. Pojęcie władzy państwowej w prawoznawstwie, Wrocław 1993

2. Legitymizacja państwa w prawoznawstwie, Wrocław 1996

3. Struktura poznania filozoficznego w prawoznawstwie, Wrocław 2004

4. Podstawy prawa, Poznań 2008

5. Podstawy prawa, Poznań 2012, wyd.II zmienione i rozszerzone