Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Dominika Cendrowicz

Kontakt: 

pokój/room 402 (building 'A'), budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2348
Email:
dominika [dot] cendrowicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim
Środa - 9:15-11:15
Wednesday - 9:15-11:15

Konsultacje dla Studentów studiów niestacjonarnych
24.02 - 15:30-16:30
23.03 - 10:30-11:30
07.04 - 13:00-14:00
25.05 - 14:00-15:00
09.06 - 10:00-11:00

Konsultacje USOS - Wtorek - 30.04 - 11:30-12:30
USOS Office Hours - Tuesday - 30 April - 11:30-12:30

Konsultacje w dniu 22 maja - 10:30-12:30
Office hours on 22 May - 10:30-12:30

Additional website for AIO Students:

http://aio.prawo.uni.wroc.pl/?q=node/10

 

 

 

Działalność naukowa: 

   Zainteresowania badawcze:
a. Prawo administracyjne.
b. Nauka administracji.
c. Prawo samorządu terytorialnego:
    - ustrój,
    - zadania,
    - ustrój samorządu terytorialnego w innych krajach.
d. Pomoc społeczna
e. Bezdomność.
f.  Niepełnosprawność.
g. Prawo urzędnicze.
h. Samorząd zawodowy.
i. Komparatystyka prawnicza.
j. Język angielski w prawie administracyjnym.
k. Socjologia organizacji.

    Scientific interests:
a. Administrative law.
b. Science of administration.
c. Local government law:
   - structure,
   - tasks,
   - local government structures in different countries.
d. Social assistance.
e. Homelessness.
f.  Disability.
g. Civil Service Law.
h. Pofessional Self-Government.
i.  Comparative Administrative Law.
j.  English in Administrative Law.
k. Sociology of Organizations.