Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Dominika Cendrowicz

Kontakt: 

pokój/room 402 (building 'A'), budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2348
Email:
dominika [dot] cendrowicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym
Office hours in the winter semester

Czwartek 9:30-11:30
Thursday 9:30-11:30

Konsultacje dla studentów studiów niestacjonarnych
26.10 - 12:00-13:00
09.11 - 16:00-17:00
24.11 - 9:45-10:45
19.01 - 9:45-10:45
26.01 - 9:45-10:45

Additional website for AIO Students:

http://aio.prawo.uni.wroc.pl/?q=node/10

 

 

 

7 listopada konsultacje rozpoczną się o godz. 10.00.
On the 7th of November my office hours will start at 10.00.

Działalność naukowa: 

   Zainteresowania badawcze:
a. prawo administracyjne
b. nauka administracji
c. prawo samorządu terytorialnego
    - ustrój
    - zadania
    - ustrój samorządu terytorialnego w innych krajach
d. pomoc społeczna
e. problemy prawne bezdomności
f.  prawo urzędnicze
g. procedury administracyjne
h. komparatystyka prawnicza
i.  język angielski w prawie administracyjnym
j.  socjologia organizacji
 

    Scientific interests:
a. administrative law
b. study of administration
c. local government law
   - structure
   - tasks
   - local government structures in different countries
d. social welfare law
e. legal problems of homelessness
f.  administrative procedures
g. civil service law
h. comparative administrative law
i.  English in administrative law
j.  sociology of organizations