Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Dominika Cendrowicz

Kontakt: 

pokój/room 402 (building 'A'), budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2348
Email:
dominika.cendrowicz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje semestr letni /Office hours in the summer semester:
czwartek /Thursday: 9:30-11:30

5.03.2022 (niedziela): 14:45-15:15
22.04.2023 (sobota): 13:00-14:00
11.06.2023 (niedziela): 11:30-12:30
17.06.2023 (sobota): 12:00-13:00

 

Działalność naukowa: 

 Zainteresowania badawcze:

- prawo administracyjne
- samorząd terytorialny
- administracja świadcząca i pomoc społeczna
- zakłady administracyjne w sferze pomocy społecznej
- prawo urzędnicze i etyka urzędnicza
- organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
- nauka administracji i socjologia organizacji
 

Scientific interests:
- administrative law
- local government law
- servicing administration and social welfare
- administrative establishments in the social welfare sphere
- civil service and public sector ethics 
- organisation and management in public administration
- science of administration and sociology of organizations