Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Dominika Cendrowicz

Kontakt: 

pokój/room 402 (building 'A'), budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2348
Email:
dominika.cendrowicz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim  / Office hours in the summer semester

 

Środa - 11:15-13:15/ Wednesday - 11:15-13:15

Konsultacje dla Studentów Studiów Niestacjonarnych:

 

20.03.2022 - 14:14-15:45
10.04.2022 - 14:45-15:45
15.05.2022 - 14:45-15:45
29.05.2022 - 14:45-15:45

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS proszone są o przesłanie wiadomości na mój adres mailowy najpóźniej dzień przed konsultacjami. / Students who would like to participate in my office hours via the MS TEAMS app should email me at my email address at least one day before the office hours day.

 

Link do konsultacji w aplikacji MS TEAMS. (Link to the office hours in the MS TEAMS app.)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDUwMzI1MWMtOTJiZ...

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że moje konsultacje zaplanowane na 8 czerwca (środa) rozpoczną się o godzinie 12:15.

Dear Students,
please be advised that my office hours planned for this Wednesday (8 June 2022) will start at 12:15.

Działalność naukowa: 

 Zainteresowania badawcze:

- prawo administracyjne
- ustrój i zadania jednostek samorządu terytorialnego
- administracja świadcząca i pomoc społeczna
- prawo urzędnicze i etyka urzędnicza
- procedury administracyjne
- komparatystyka prawnicza
- język angielski w prawie administracyjnym
- nauka administracji i socjologia organizacji
 

Scientific interests:
- administrative law
- local government law
- serving administration and social welfare
- civil service law and ethics
- administrative procedures
- comparative administrative law
- English in administrative law
- science of administration and sociology of organizations