Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Dominika Cendrowicz

Kontakt: 

pokój/room 402 (building 'A'), budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2348
Email:
dominika.cendrowicz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje we wrześniu:

06.09.2023 (środa) - 10:00-12:00
15.09.2023 (piątek) - 10:00-12:00
27.09.2023 (poniedziałek) - 10:00-12:00
 

 

 

 

 

Działalność naukowa: 

 Zainteresowania badawcze:

- prawo administracyjne
- samorząd terytorialny
- administracja świadcząca
- pomoc społeczna
- prawo urzędnicze i etyka urzędnicza
- organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
- nauka administracji i socjologia organizacji
 

Scientific interests:
- administrative law
- local government law
- servicing administration
- social welfare
- civil service and public sector ethics 
- organisation and management in public administration
- science of administration and sociology of organizations