Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Dominika Cendrowicz

Kontakt: 

pokój/room 402 (building 'A'), budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2348
Email:
dominika.cendrowicz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022 / Office hours in the winter semester 2021/2022:

 

Środa - 11:00-13:00 / Wednesday - 11:00-13:00

Konsultacje dla Studentów Studiów Niestacjonarnych:

 

7.11.2021 - 15:30-16:30
28.11.2021 - 16:15-17:15
12.12.2021 - 16:00-17:00
23.01.2022 - 15:45-16:45

 

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach za pośrednictwem aplikacji MS TEAMS proszone są o przesłanie wiadomości na mój adres mailowy najpóźniej dzień przed konsultacjami. / Students who would like to participate in my office hours via the MS TEAMS app should email me at my email address at least one day before the office hours day.

 

Link do konsultacji w aplikacji MS TEAMS. (Link to the office hours in the MS TEAMS app.)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDUwMzI1MWMtOTJiZ...

 

Informacja o zmianie terminu konsultacji / Information about the office hours change

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że moje konsultacje zaplanowane na środę 15 grudnia w godz. 11:00-13:00 zostają przeniesione na czwartek 16 grudnia i odbędą się w godz. 9:30-11:30 za pośrednictwem aplikacji  MS TEAMS. 

Serdecznie zapraszam!
Dominika Cendrowicz

Dear Students,
please be advised that my office hours planned for Wednesday (December 15, 2021) are rescheduled to Thursday (December 16, 2021) at 9:30-11:30 via the MS TEAMS app. Please, excuse any inconveniences this change may cause.

With best wishes
Dominika Cendrowicz

Działalność naukowa: 

   Zainteresowania badawcze:
a. prawo administracyjne
b. nauka administracji
c. prawo samorządu terytorialnego
    - ustrój
    - zadania
    - ustrój samorządu terytorialnego w wybranych krajach europejskich
d. pomoc społeczna
e. problemy prawne bezdomności
f.  prawo urzędnicze
g. procedury administracyjne
h. komparatystyka prawnicza
i.  język angielski w prawie administracyjnym
j.  socjologia organizacji
 

    Scientific interests:
a. administrative law
b. study of administration
c. local government law
   - structure
   - tasks
   - local government structures in selected European countries
d. social welfare law
e. legal problems of homelessness
f.  administrative procedures
g. civil service law
h. comparative administrative law
i.  English in administrative law
j.  sociology of organizations