Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Dominika Cendrowicz

Kontakt: 

pokój/room 402 (building 'A'), budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2348
Email:
dominika [dot] cendrowicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim/

Office hours during summer semester:

 

Czwartek/ Thursday:
11:15-13:15

 

W terminach zjazdów:

25.02 - 14:45-15:45
11.03 - 11:15-13:15
17.03 - 12:45-13:45
05.05 - 15:30-16:30
10.06 - 16:00-17:00

 

On behalf of the Organizing Committee I am pleased to invite all students to participate in the 2nd Seminar of Students of Administration in International Organizations, Bachelor of Business and Administration and  International and European Law programs "Comparative perspectives for Public Administration and Administrative Law", which will take place at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wrocław (Lecture Hall 218A, Uniwersytecka 22/26), March 14, 2018, start at: 10 A.M.

Detailed information about the Seminar can be found at: https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/attachments/article/Semina...

With best regards

Dominika Cendrowicz

 

Additional website for AIO Students:

http://aio.prawo.uni.wroc.pl/?q=node/10

 

 

 

Działalność naukowa: 

 

1. Zainteresowania badawcze:

a. nauka administracji,

b. prawo samorządu terytorialnego,

c. komparatystyka prawnicza,

d. pomoc społeczna, w tym organizacja pomocy osobom bezdomnym w Polsce i w krajach Europy Zachodniej,

e. zasada pomocniczości w wykonywaniu zadań publicznych przez samorząd terytorialny,

f. socjologia organizacji,

g. język angielski w administracji publicznej i w prawie administracyjnym

 

2. Referaty:

 1. Ograniczanie występowania zjawiska bezdomności na przykładzie programu Housing-First, konferencja ogólnopolska: Aksjologiczne i prawne problemy bezdomności, Warszawa, 10 X 2017.
 2. Prawa i obowiązki socjalne - stosunki pomiędzy obywatelami i administracją pomocy socjalnej, konferencja międzynarodowa: Aktualne problemy badawcze w naukach administracyjnych Polski i Niemiec / Aktuelle forschungsschwerpunkte in den verwaltungswissenschaften in Deutschland und in Polen, Wrocław, 21-22 X 2016.
 3. Wolność jednostki na przykładzie sytuacji prawnej pensjonariusza domu pomocy społecznej, VII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów Wolność w prawie administracyjnym, Kraków 4-5 VI 2016 r.
 4. Od opiekuńczości do pomocy społecznej. W kwestii ewolucji opiekuńczej funkcji państwa, konferencja ogólnopolska: Administracja opiekuńcza, Lublin, 29 V 2015.
 5. Interwencja kryzysowa jako zadanie publiczne służące umocnieniu poczucia sprawiedliwości i zaufania do władz publicznych [współautor: A. Szałkiewicz], konferencja ogólnopolska: Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Łódź, 26 XI 2014 r.
 6. Dywersyfikacja zadań samorządu terytorialnego [współautor: J. Korczak], konferencja międzynarodowa: Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań, Gdańsk-Karlskrona, 13-15 VI 2014 r.
 7. Procesy kierowania w systemie organizacyjnym pomocy społecznej, konferencja ogólnopolska: Procesy kierowania w systemie administracji publicznej, Mąchocice Kapitulne, 30-31 V 2014 r.
 8. Pomoc społeczna jako zadanie samorządu województwa, II wydziałowa konferencja kół naukowych WPAE: Województwo, region, regionalizacja – 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, Wrocław, 21-22 XI 2013 r.
 9. Pomoc społeczna jako dobro publiczne, konferencja ogólnopolska: Dobra publiczne w administracji, Opole, 21 VI 2013 r.
 10. Informatyzacja w działalności administracji publicznej na przykładzie zmodernozowanego Systemu Informacji Oświatowej, konferencja ogólnopolska: Człowiek Technologia Gospodarka - Wirtualizacja Człowieka, Wrocław, 14 III 2013 r.

3. Granty:

 1. Grant wewnętrzny, finansowany z dotacji celowej MNiSW, na prowadzenie badań lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich [w roku akademickim 2016/17, 2015/16, 2014/15 i 2013/14].

4. Stypendia:

 1. Stypendium w ramach VI i VII edycji konkursu stypendialnego realizowanego w ramach projektu Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni.

5. Członkostwo w komisjach:

 1. Członek Komisji weryfikującej efekty uczenia się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.