Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Dominika Cendrowicz

Kontakt: 

pokój/room 402 (building 'A'), budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2348
Email:
dominika.cendrowicz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 konsultacje odbywają się za pośrednictwem MS TEAMS.
Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach proszone są o wcześniejsze przesłanie wiadomości na adres poczty wydziałowej.

In the winter semester of the academic year 2020/21, my office hours will take place only via MS TEAMS app.
Students who would like to participate in my office hours should inform me about this fact earlier by emailing me.

Uwaga! Konsultacje zaplanowane na dzień 15 stycznia 2021 (piątek) nie odbędą się. Przepraszam za spowodowane tym utrudnienia.
Note! My office hours planned for 15 January 2021 (piątek) are called of. Please excuse any inconvenience this may have caused.

Konsultacje w tygodniu/Office hours in a week:

Piątek 11:30-13:30
Friday 11:30-13:30

Dla Studentów studiów niestacjonarnych:
18.10 - 11:30-12:30
22.11 - 10:00-11:00
6.12 - 12:00-13:00
30.01 - 17:00-18:00
31.01 - 10:00-11:00  

 

 

 

 

Link do konsultacji w MS TEAMS/Link to my office hours in MS TEAMS app:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9fe4d064f191409fa088af9e1977acec...

 

Działalność naukowa: 

   Zainteresowania badawcze:
a. prawo administracyjne
b. nauka administracji
c. prawo samorządu terytorialnego
    - ustrój
    - zadania
    - ustrój samorządu terytorialnego w wybranych krajach europejskich
d. pomoc społeczna
e. problemy prawne bezdomności
f.  prawo urzędnicze
g. procedury administracyjne
h. komparatystyka prawnicza
i.  język angielski w prawie administracyjnym
j.  socjologia organizacji
 

    Scientific interests:
a. administrative law
b. study of administration
c. local government law
   - structure
   - tasks
   - local government structures in selected European countries
d. social welfare law
e. legal problems of homelessness
f.  administrative procedures
g. civil service law
h. comparative administrative law
i.  English in administrative law
j.  sociology of organizations