Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Dominika Cendrowicz

Kontakt: 

pokój/room 402 (building 'A'), budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2348
Email:
dominika [dot] cendrowicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w sesji / Office hours during exam session:

Poniedziałek - 18 czerwca - 10-12
Monday - June 18 - between 10-12

Środa
4 lipca - 10-12
11 lipca - 10:15-12:15
5, 12, 19 i 26 września - 10:15-12:15

Wednesday
July 4 - between 10-12
July 11 - between 10:15-12:15
September 5, 12, 19, 26 - between 10:15-12:15

Czwartek
28 czewca - 10:30-12:30
Thursday
June 28 - between 10:30-12:30

Dominika Cendrowicz

Additional website for AIO Students:

http://aio.prawo.uni.wroc.pl/?q=node/10

 

 

 

Działalność naukowa: 

 

1. Zainteresowania badawcze:

a. nauka administracji i prawo administracyjne,
b. prawo samorządu terytorialnego,
c. komparatystyka prawnicza,
d. pomoc społeczna, w tym organizacja pomocy osobom bezdomnym w Polsce i w krajach Europy Zachodniej,
e. zasada pomocniczości w wykonywaniu zadań publicznych przez samorząd terytorialny,
f. status prawny pracowników administracji publicznej w Polsce i w krajach Europy Zachodniej,
g. socjologia organizacji,
h. język angielski w administracji publicznej i w prawie administracyjnym

 

2. Referaty:

 1. Ograniczanie występowania zjawiska bezdomności na przykładzie programu Housing-First, konferencja ogólnopolska: Aksjologiczne i prawne problemy bezdomności, Warszawa, 10 X 2017.
 2. Prawa i obowiązki socjalne - stosunki pomiędzy obywatelami i administracją pomocy socjalnej, konferencja międzynarodowa: Aktualne problemy badawcze w naukach administracyjnych Polski i Niemiec / Aktuelle forschungsschwerpunkte in den verwaltungswissenschaften in Deutschland und in Polen, Wrocław, 21-22 X 2016.
 3. Wolność jednostki na przykładzie sytuacji prawnej pensjonariusza domu pomocy społecznej, VII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów Wolność w prawie administracyjnym, Kraków 4-5 VI 2016 r.
 4. Od opiekuńczości do pomocy społecznej. W kwestii ewolucji opiekuńczej funkcji państwa, konferencja ogólnopolska: Administracja opiekuńcza, Lublin, 29 V 2015.
 5. Interwencja kryzysowa jako zadanie publiczne służące umocnieniu poczucia sprawiedliwości i zaufania do władz publicznych [współautor: A. Szałkiewicz], konferencja ogólnopolska: Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Łódź, 26 XI 2014 r.
 6. Dywersyfikacja zadań samorządu terytorialnego [współautor: J. Korczak], konferencja międzynarodowa: Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań, Gdańsk-Karlskrona, 13-15 VI 2014 r.
 7. Procesy kierowania w systemie organizacyjnym pomocy społecznej, konferencja ogólnopolska: Procesy kierowania w systemie administracji publicznej, Mąchocice Kapitulne, 30-31 V 2014 r.
 8. Pomoc społeczna jako zadanie samorządu województwa, II wydziałowa konferencja kół naukowych WPAE: Województwo, region, regionalizacja – 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, Wrocław, 21-22 XI 2013 r.
 9. Pomoc społeczna jako dobro publiczne, konferencja ogólnopolska: Dobra publiczne w administracji, Opole, 21 VI 2013 r.
 10. Informatyzacja w działalności administracji publicznej na przykładzie zmodernozowanego Systemu Informacji Oświatowej, konferencja ogólnopolska: Człowiek Technologia Gospodarka - Wirtualizacja Człowieka, Wrocław, 14 III 2013 r.

3. Granty:

 1. Grant wewnętrzny, finansowany z dotacji celowej MNiSW, na prowadzenie badań lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich [w roku akademickim 2016/17, 2015/16, 2014/15 i 2013/14].

4. Stypendia:

 1. Stypendium w ramach VI i VII edycji konkursu stypendialnego realizowanego w ramach projektu Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni.

5. Członkostwo w komisjach:

 1. Członek Komisji weryfikującej efekty uczenia się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

6. Staże zagraniczne:

 1. Staż zagraniczny na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łotewskiego w Rydze w ramach wymiany Erasmus Teaching Staff Mobility Programme. Rok akademicki 2017/18 [Stāžs ārvalstīs Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē Rīgā Erasmus apmācības sastāva mobilitātes programmas ietvaros. 2017./2018. Mācību gada].