Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Dominika Cendrowicz

Kontakt: 

pokój/room 402 (building 'A'), budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2348
Email:
dominika [dot] cendrowicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim/

Office hours during summer semester:

 

Czwartek/ Thursday:
9:00-11:00

W dniach 22.03, 5.04, 26.04, 10.05 i 17.05 konsultacje odbywają się w godzinach 13:00-15:00.
On March 22nd, April 5th, April 26th, May 10th, May 17th my office hours take place between 13:00-15:00.

W terminach zjazdów:

25.02 - 14:45-15:45
11.03 - 11:15-13:15
17.03 - 12:45-13:45
24.03 - 10:30-11:30
28.04 - 11:30-12:30
05.05 - 15:30-16:30
10.06 - 16:00-17:00

Additional website for AIO Students:

http://aio.prawo.uni.wroc.pl/?q=node/10

 

 

 

Działalność naukowa: 

 

1. Zainteresowania badawcze:

a. nauka administracji i prawo administracyjne,

b. prawo samorządu terytorialnego,

c. komparatystyka prawnicza,

d. pomoc społeczna, w tym organizacja pomocy osobom bezdomnym w Polsce i w krajach Europy Zachodniej,

e. zasada pomocniczości w wykonywaniu zadań publicznych przez samorząd terytorialny,

f. socjologia organizacji,

g. język angielski w administracji publicznej i w prawie administracyjnym

 

2. Referaty:

 1. Ograniczanie występowania zjawiska bezdomności na przykładzie programu Housing-First, konferencja ogólnopolska: Aksjologiczne i prawne problemy bezdomności, Warszawa, 10 X 2017.
 2. Prawa i obowiązki socjalne - stosunki pomiędzy obywatelami i administracją pomocy socjalnej, konferencja międzynarodowa: Aktualne problemy badawcze w naukach administracyjnych Polski i Niemiec / Aktuelle forschungsschwerpunkte in den verwaltungswissenschaften in Deutschland und in Polen, Wrocław, 21-22 X 2016.
 3. Wolność jednostki na przykładzie sytuacji prawnej pensjonariusza domu pomocy społecznej, VII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów Wolność w prawie administracyjnym, Kraków 4-5 VI 2016 r.
 4. Od opiekuńczości do pomocy społecznej. W kwestii ewolucji opiekuńczej funkcji państwa, konferencja ogólnopolska: Administracja opiekuńcza, Lublin, 29 V 2015.
 5. Interwencja kryzysowa jako zadanie publiczne służące umocnieniu poczucia sprawiedliwości i zaufania do władz publicznych [współautor: A. Szałkiewicz], konferencja ogólnopolska: Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, Łódź, 26 XI 2014 r.
 6. Dywersyfikacja zadań samorządu terytorialnego [współautor: J. Korczak], konferencja międzynarodowa: Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań, Gdańsk-Karlskrona, 13-15 VI 2014 r.
 7. Procesy kierowania w systemie organizacyjnym pomocy społecznej, konferencja ogólnopolska: Procesy kierowania w systemie administracji publicznej, Mąchocice Kapitulne, 30-31 V 2014 r.
 8. Pomoc społeczna jako zadanie samorządu województwa, II wydziałowa konferencja kół naukowych WPAE: Województwo, region, regionalizacja – 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej, Wrocław, 21-22 XI 2013 r.
 9. Pomoc społeczna jako dobro publiczne, konferencja ogólnopolska: Dobra publiczne w administracji, Opole, 21 VI 2013 r.
 10. Informatyzacja w działalności administracji publicznej na przykładzie zmodernozowanego Systemu Informacji Oświatowej, konferencja ogólnopolska: Człowiek Technologia Gospodarka - Wirtualizacja Człowieka, Wrocław, 14 III 2013 r.

3. Granty:

 1. Grant wewnętrzny, finansowany z dotacji celowej MNiSW, na prowadzenie badań lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich [w roku akademickim 2016/17, 2015/16, 2014/15 i 2013/14].

4. Stypendia:

 1. Stypendium w ramach VI i VII edycji konkursu stypendialnego realizowanego w ramach projektu Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni.

5. Członkostwo w komisjach:

 1. Członek Komisji weryfikującej efekty uczenia się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.