Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Dominika Cendrowicz

Kontakt: 

pokój/room 402 (building 'A'), budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2348
Email:
dominika.cendrowicz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/21 konsultacje odbywają się za pośrednictwem MS TEAMS.
Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach proszone są o wcześniejsze przesłanie wiadomości na adres mailowy poczty wydziałowej.

In the summer semester of the academic year 2020/21, my office hours will take place via MS TEAMS app.
Students who would like to participate in my office hours should inform me about this fact earlier by emailing me.

Konsultacje we wrześniu/ Office hours in September:
7 września (wtorek) - September 7, 2021 (Tuesday) - 12:00-14:00
15 września (środa) - September 15, 2021 (Wednesday) - 10:00-12:00
23 września (czwartek) - September 23, 2021 (Thursday) - 10:00-12:00
29 września (środa) - September 29, 2021 (Wednesday) - 10:00-12:00

Od 16 lipca do 3 września urlop wypoczynkowy.
Holiday leave from the 16th of July to the 3rd of September.

  

 

 

 

Link do konsultacji w aplikacji MS TEAMS/Link to the office hours in MS TEAMS app:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDUwMzI1MWMtOTJiZ...

 

Działalność naukowa: 

   Zainteresowania badawcze:
a. prawo administracyjne
b. nauka administracji
c. prawo samorządu terytorialnego
    - ustrój
    - zadania
    - ustrój samorządu terytorialnego w wybranych krajach europejskich
d. pomoc społeczna
e. problemy prawne bezdomności
f.  prawo urzędnicze
g. procedury administracyjne
h. komparatystyka prawnicza
i.  język angielski w prawie administracyjnym
j.  socjologia organizacji
 

    Scientific interests:
a. administrative law
b. study of administration
c. local government law
   - structure
   - tasks
   - local government structures in selected European countries
d. social welfare law
e. legal problems of homelessness
f.  administrative procedures
g. civil service law
h. comparative administrative law
i.  English in administrative law
j.  sociology of organizations