Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Daniel Butyter

Kontakt: 

pokój 102a, budynek B, ul. Kuźnicza 46/47

Telefon:
+48797922773
Email:
daniel.butyter [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018: 

poniedziałek , godz.    16:00 - 17:00
wtorek, godz. 16:00 - 17:00

Działalność naukowa: 

mgr Daniel Butyter jest absolwentem Studiów Stacjonarnych Ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską pt. "Zewnętrzna Polityka Unii Europejskiej wobec państw Wschodnich" przygotował pod kierunkiem prof. dr. hab. Jarosława Kundery.

Do głównych zainteresowań naukowych mgr Butytera należą zagadnienia związane z  teorią integracji międzynarodowej, liberalizacją handlu, programem Partnerstwa Wschodniego, wymianą handlową między Unią Europejską, a państwami Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego.

mgr Butyter jest redaktorem Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych oraz Postępu ekonomicznego. 

mgr Butyter jesz czynnym członkiem Naukowego Koła Ekonomistów, Koła naukowego Prawa i Polityki Krajów Europy Środkowo- Wschodniej im. Jerzego Giedroycia, CEDIMES i Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej.

Aktualnie odbywa studia doktoranckie w formie stacjonarnej w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych.

W roku akademickim 2014/2015 prowadzi zajęcia z przedmiotu Ekonomika Unii Europejskiej i Makroekonomia II.

W roku akademickim 2015/2016 prowadzi zajęcia z przedmiotu Przygotowywanie Projektów Unii Europejskiej, Zarządzanie Projektami UE,  Ekonomika Unii Europejskiej i Podstawy marketingu.

W roku akademickim 2016/2017 prowadzi zajęcia z przedmiotu Ekonomika Unii Europejskiej, Ekonomia dla Prawników i  Podstawy Marketingu.