mgr Daniel Butyter

Doktorant

Kontakt: 
Telefon:
+48797922773
Email:
daniel [dot] butyter [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2016/2017: 

wtorek, godz.    11:15 - 12:15
czwartek, godz. 09:30 - 10:30

Konsultacje dla studentów Studiów Zaocznych:

07.05.2017 godz. 11:30 - 12:30

14.05.2017 godz. 09:45 - 10:45

 

27.05.2017 godz. 16:00 - 17:00

10.06.2017 godz. 13:00 - 14:00

Działalność naukowa: 

mgr Daniel Butyter jest absolwentem Studiów Stacjonarnych Ekonomii na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę magisterską pt. "Zewnętrzna Polityka Unii Europejskiej wobec państw Wschodnich" przygotował pod kierunkiem prof. dr. hab. Jarosława Kundery.

Do głównych zainteresowań naukowych mgr Butytera należą zagadnienia związane z  teorią integracji międzynarodowej, liberalizacją handlu, programem Partnerstwa Wschodniego, wymianą handlową między Unią Europejską, a państwami Europy Wschodniej i Kaukazu Południowego.

mgr Butyter jest redaktorem Wrocławsko-Lwowskich Zeszytów Prawniczych oraz Postępu ekonomicznego. 

mgr Butyter jesz czynnym członkiem Naukowego Koła Ekonomistów, Koła naukowego Prawa i Polityki Krajów Europy Środkowo- Wschodniej im. Jerzego Giedroycia, CEDIMES i Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej.

Aktualnie odbywa studia doktoranckie w formie stacjonarnej w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych.

W roku akademickim 2014/2015 prowadzi zajęcia z przedmiotu Ekonomika Unii Europejskiej i Makroekonomia II.

W roku akademickim 2015/2016 prowadzi zajęcia z przedmiotu Przygotowywanie Projektów Unii Europejskiej, Zarządzanie Projektami UE,  Ekonomika Unii Europejskiej i Podstawy marketingu.

W roku akademickim 2016/2017 prowadzi zajęcia z przedmiotu Ekonomika Unii Europejskiej, Ekonomia dla Prawników i  Podstawy Marketingu.

 

Publikacje: 

Wykaz opublikowanych prac naukowych:

 1. Konsumpcja towarów wyprodukowanych w Ukrainie w Unii Europejskiej,  „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 11”, artykuł w czasopiśmie, język polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011r.
 2. Rozwój rynku usług outsourcingowych w państwach Europy Wschodniej, „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 13”, artykuł w czasopiśmie, język polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013r.
 3. Problemy Współczesnej gospodarki Ukrainy – analiza struktury PKB, „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 14”, artykuł w czasopiśmie, język polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013r.
 4. Wymiana handlowa pomiędzy Unią Europejską, a Kaukazem Południowym, „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 15”, artykuł w czasopiśmie, język polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014 r.
 5. Szara strefa w gospodarce Ukrainy, “Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 16”,  artykuł w czasopiśmie, język polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015 r.
 6. Економіка Східної Галичини у Міжвоєнний Період, „Imponderabilia. Biuletyn Pilsudczykowski. Numer 6”, artykuł w czasopiśmie, język ukraiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013 r.
 7. Trade development between European Union and Members of the Eastern Partnership Programme. Example of Ukraine and Poland, „Intellectual Economics Vol. 8 No 1 (19)”,  artykuł w czasopiśmie, język angielski, Mykolas Romeris University, 2014 r.
 8. Umowy o stowarzyszeniu pomiędzy Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego na przykładzie Ukrainy, Studia Lubuskie : prawo, administracja, ekonomia, regionalistyka Tom 10, artykuł w czasopiśmie, język polski, Uniwersytet Wrocławski, 2014 r.
 9. Конкурентоспособность крупных развивающихся азиатских экономик Китай и Индия [współautor razem z dr Paweł Dobrzański i mgr Michał Burzyński], Модернизация и инновационное развитие экономических систем, artykuł w monografii pokonferencyjnej, Peoples’ Friendship University of Russia, Moskwa, 2014 r.
 10. Współczesne stosunki handlowe pomiędzy Ukrainą i Polską, Śladami Jerzego Giedroycia, rozdział w monografii, język polski, AT Wydawnictwo, 2014 r.
 11. Współczesne relacje gospodarcze Polski z państwami Partnerstwa Wschodniego, Polska – 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, rozdział w monografii, język polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2014 r..
 12. Współczesne stosunki pomiędzy Polską a Ukrainą, „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze. Tom 5”, artykuł w czasopiśmie, język polski i ukraiński (publikacja w dwóch językach), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2014 r.
 13. Lviv economic thought on the example of Ludvig von Mises, Visnyk of the Lviv University. Series Economics: Issue 51, [współautor razem z dr Tomasz Chłopecki], artykuł w czasopiśmie, język angielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ivana Franki we Lwowie, 2015 r.
 14. Foreign Trade and Innovation: evidence from Ukraine, Journal of International Studies, Vol. 8, №1, [współautor razem z dr Małgorzata Wachowska], artykuł w czasopiśmie, język angielski, Kijów - Tarnopol: Foundation of International Studies, 2015 r.
 15. Konsekwencje Przystąpienia Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, artykuł w czasopiśmie, język polski, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2015 r. 
 16. Polityczne i ekonomiczne znaczenie Republik Ludowych we Wschodniej Ukrainie – „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 17” artykuł w czasopiśmie, język polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015 r.

Prace naukowe, które uzyskały pozytywną recenzję, lecz jeszcze nie zostały opublikowane:

 1. Центральний Індустріальний Регіон, „Imponderabilia. Biuletyn Pilsudczykowski. Numer 7”, artykuł w czasopiśmie, język ukraiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015 r.
 2. Perspektywy Współpracy Unii Europejskiej z Ukrainą, Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczno-prawna u progu XXI wieku, rozdział w monografii, język polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2015 r.
 3. Mechanizm of Financial Support in the Framework of the Eastren Partnership Program, „Економічний поступ”, artykuł w czasopiśmie, język angielski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ivana Franki we Lwowie, 2015 r.
 4. Umowa o stowarzyszeniu jako szczególna forma porozumienia międzynarodowego, „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze. Tom 6”, artykuł w czasopiśmie, język polski i ukraiński (publikacja w dwóch językach – polski i ukraiński), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015 r.​

Prace naukowe, które zostały przekazane do recenzji:

 1. Rozwój rynku usług transportowych w państwach Partnerstwa Wschodniego i jego znaczenie dla Polski, Barometr Regionalny, artykuł w czasopiśmie, język polski, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, 2015 r.
 2. Alternatywne połączenia logistyczne między Polską a państwami Partnerstwa Wschodniego „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 18” artykuł w czasopiśmie, język polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015 r.
 3. Prawo ukraińskie wobec umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, Zeszyty naukowe DWSPiT. Studia z nauk społecznych № 8, artykuł w czasopiśmie, język polski, Wydawnictwo DWSPiT, 2015 r.
 4. Konsekwencje stosowania standardu ochrony środowiska EURO w państwach Partnerstwa Wschodniego, Problemy, wyzwania i perspektywy współczesnej logistyki. Teoria i praktyka, rozdział w monografii, język rosyjski, wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z siedzibą w Bielsko-Białej, 2015 r.

Czynny udział w konferencjach naukowych:

 1. “Wybrane problemy współczesnej gospodarki światowej”, tytuł wystąpienia – Ekonomiczne efekty przystąpienia Ukrainy do Światowej Organizacji Handlu, Pobierowo, 19 czerwca 2015 r.
 2. “Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym: determinanty równoważenia rozwoju w perspektywie programowania 2014-2020”, tytuł wystąpienia – Ekonomiczne znaczenie rynku usług transportowych państw Partnerstwa Wschodniego dla Polski, Proszków 15-16 czerwca 2015 r.
 3. “Actual Problems of Ukraine’s Economic System Functioning”, tytuł wystąpienia –  Dynamic Effects of Trade Liberalization between European Union and Ukraine, Lwów, 15-16 maja 2015r.
 4. “II Środkowoeuropejskie Forum Młodych Prawników”, tytuł wystąpienia –  Umowa Stowarzyszeniowa między Unią Europejską i państwami Partnerstwa Wschodniego, jako szczególna forma porozumienia międzynarodowego, Wrocław, 22-23 kwietnia 2015r.
 5. “Strategic Guidelines of Ukraine’s Economy Development”, tytuł wystąpienia –  Проблеми транспортної логістики між Європейським Союзом та країнами Східного Партнерства, Lwów, 20-21 marca 2015r.
 6. “Konsument Przedsiębiorstwo Gospodarka Światowa: 25/10 zmian systemowych/członkostwa w Unii Europejskiej”, tytuł wystąpienia – Znaczenie polityczno-ekonomiczne terytoriów spornych między Rosją, a wybranymi pańśtwami, Wrocław, 5 grudnia 2014 r.
 7. “Administration of Innovative Processes in Ukraine’s Economic System”, tytuł wystąpienia – The Gravity Model of International Trade: Ukraine- European Union, Lwów, 6 grudnia 2014 r.
 8. “Modernization and Innovative Development of Economic Systems: Challenges, Strategies, Structural Change”, tytuł wystąpienia – Competitiveness of the Large Asian Economies. China and India, Moskwa, 30–31 pażdziernika 2014 r.
 9. „Actual Problems of Ukraine’s economic system Functioning”, tytuł wystąpienia – Lviv Economic Thought on Example of Ludvig von Mises. Lwów, 26-27 maja 2014 r.
 10. “I Forum Młodych Prawników Państw Europy Środkowo-Wschodniej”, tytuł wystąpienia – Współczesne relacje pomiędzy Polską a Ukrainą, Wrocław, 12-13 marca 2014r.
 11. „Geografia Wyborcza Ukrainy”, tytuł wystąpienia – Prawo Ukrainy wobec podpisania Umowy Stowarzyszeniowej z Unią Europejską, Warszawa, 19 grudnia 2013r.
 12. „Rodzinna Europa. Europejska Myśl Polityczna a wyzwania XXI wieku”, tytuł wystąpienia – Perspektywy współpracy Unii Europejskiej z Ukrainą, Wilno, 9 -11 kwietnia 2014 r.
 13. “Unia Europejska 10 lat po największym rozszerzeniu”, tytuł wystąpienia – Polityka handlowa Polski wobec Wschodnich Sąsiadów Unii Europejskiej, Poznań, 24-25 kwietnia 2014 r.
 14. “Konsument, Przedsiębiorstwo, Gospodarka Światowa: II Dekada XXI wieku – problemy i rozwiązania” , tytuł wystąpienia –Wymiana handlowa pomiędzy Unią Europejską, a państwami Kaukazu Południowego, Wrocław, 6 grudnia 2013 r.  

Projekty badawcze:

1. Członek zespołu badawczego Media wobec funkcji rozwojowej czasu wolnego osób dorosłych Polski i Ukrainy na przykładzie woj. dolnośląskiego i obwodu lwowskiego (ZB 3/2013 – 2014).

2. Główny wykonawca projektu badawczego – Alternatywne połączenia logistyczne między Polską a państwami Partnerstwa Wschodniego, sfinansowany ze środków  projektu „Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Operacyjnego Programu Kapitał Ludzki Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka” środek 4.3 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020” (2015 r.).

 

Stypendia naukowe:

1. Stypendysta VII oraz VIII edycji stypendium dla młodych doktorów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego przyznawanego w ramach realizacji projektu "Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni",realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni, które finansowane jest w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Stypendysta III edycji stypendium dla młodych doktorów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego przyznawanego w ramach realizacji projektu „Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Operacyjnego Programu Kapitał Ludzki Priorytet IV „Szkolnictwo wyższe i nauka” środek 4.3 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020”

3. 2014-2015 stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej oraz stypendium rektorskie dla najlepszych doktorantów