mgr Katarzyna Parchimowicz

Pracownik naukowy

Email:
katarzyna [dot] parchimowicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Godziny zostaną podane po ogłoszeniu harmonogramów zajęć na semestr zimowy 2017/2018.

 

Zdjęcie użytkownika mgr Katarzyna Parchimowicz
Działalność naukowa: 

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek prawo stacjonarne). Czterokrotnie otrzymywała stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Przez rok studiowała na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium w ramach wymiany LLP Erasmus. Spędziła również semestr na University of North Carolina (Asheville) w Stanach Zjednoczonych jako stypendystka programu ISEP (International Student Exchange Programs). Pracę magisterską pt. "Rola organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w środowisku cyfrowym na przykładzie Polski i Niemiec" napisała pod kierunkiem prof. nadzw. UWr dr hab. Dariusza Adamskiego. Z wyróżnieniem ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego prowadzoną na Uniwersytecie Wrocławskim we współpracy z Humboldt-Universität zu Berlin. W październiku 2016r. rozpoczęła studia doktoranckie na WPAiE UWr. Od kwietnia 2017 r. pracuje również na stanowisku asystenta w Zakładzie Europejskiego Prawa Zarządzania Gospodarczego. 

Publikacje: 

2017

Dyrektywa 2014/26/UE w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i trudności z jej implementacją na przykładzie Polski i Niemiec, Europejski Przegląd Sądowy 8/2017, pp. 22-33

Rola organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi w środowisku cyfrowym na przykładzie Polski i Niemiec, AT Wydawnictwo, Kraków 2017