Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

mgr Katarzyna Parchimowicz

Kontakt: 

sala 303, budynek C, ul. Więzienna 8/12

Email:
katarzyna.parchimowicz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Proszę o kontakt emailowy.

Działalność naukowa: 

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek prawo stacjonarne). Czterokrotnie otrzymywała stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Przez rok studiowała na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium w ramach wymiany LLP Erasmus. Spędziła również semestr na University of North Carolina (Asheville) w Stanach Zjednoczonych jako stypendystka programu ISEP (International Student Exchange Programs). Pracę magisterską napisała pod kierunkiem prof. nadzw. UWr dr hab. Dariusza Adamskiego. Z wyróżnieniem ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego prowadzoną na Uniwersytecie Wrocławskim we współpracy z Humboldt-Universität zu Berlin. W październiku 2016r. rozpoczęła studia doktoranckie na WPAiE UWr. W latach 2017 - 2018 pracowała również na stanowisku asystenta w Zakładzie Europejskiego Prawa Zarządzania Gospodarczego. Na początku 2018 roku została przyjęta do Young Researchers Group przy European Banking Institute. W roku akademickim 2019/2020 prowadziła badania jako Junior Academic Visitor w Commercial Law Centre (University of Oxford) oraz jako Visting Scholar na Duke University School of Law (pobyt w Stanach Zjednoczonych został ufundowany w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej).