Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Katarzyna Parchimowicz

Email:
katarzyna.parchimowicz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

 

Działalność naukowa: 

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek prawo stacjonarne). Czterokrotnie otrzymywała stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Przez rok studiowała na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium w ramach wymiany LLP Erasmus. Spędziła również semestr na University of North Carolina (Asheville) w Stanach Zjednoczonych jako stypendystka programu ISEP (International Student Exchange Programs). Pracę magisterską napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Dariusza Adamskiego. Z wyróżnieniem ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego prowadzoną na Uniwersytecie Wrocławskim we współpracy z Humboldt-Universität zu Berlin.

W październiku 2016r. rozpoczęła studia doktoranckie na WPAiE UWr. W latach 2017 - 2018 pracowała na stanowisku asystenta w Zakładzie Europejskiego Prawa Zarządzania Gospodarczego. Na początku 2018 roku została przyjęta do Young Researchers Group przy European Banking Institute we Frankfurcie nad Menem. Również w tym roku rozpoczęła studia magisterskie na kierunku Law and Finance na Institute for Law and Finance (Goethe Universität Frankfurt). Podczas tych studiów odbyła staż w dziale nadzoru bankowego Europejskiego Banku Centralnego. W kwietniu 2020 roku uzyskała tytuł LL.M. Finance (z oceną bardzo dobrą). 
W roku akademickim 2019/2020 prowadziła badania jako Junior Academic Visitor w Commercial Law Centre (University of Oxford) oraz jako Visiting Scholar na Duke University School of Law (pobyt w Stanach Zjednoczonych został ufundowany w ramach stypendium Fundacji Kościuszkowskiej). 
Od 2021 roku realizuje trzyletni grant Preludium pt. 'Wielkie banki mogą nas uratować - regulacje globalnych banków systemowo istotnych wspomagające realną gospodarkę w czasach kryzysu.'

W maju 2021 nadano jej stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Pracę doktorską 'Regulation of global systemically important banks in the USA and in the EU' recenzowali profesor Lawrence Baxter z Duke University School of Law oraz dr hab. prof. nadzw. UW Jacek Jastrzębski. Rozprawie tej przyznano wyróżnienie. 

Oprócz publikacji wymienionych poniżej Katarzyna Parchimowicz publikowała między innymi w newsletterze European Banking Institute ('Parent undertaking requirement - Another headache for the UK financial markets', BrieFin 03/2019) oraz na blogu Oxford Business Law Blog ('Three Hidden Issues in the List of Global Systemically Important Banks', 30 stycznia 2020).