Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Artur Kozłowski prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Artur Kozłowski prof. UWr
Kontakt: 

pok. 104 C

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22-26

50-145 Wrocław

 

room 104 C

Faculty of Law, Administration and Economics

Wroclaw University

ul. Uniwersytecka 22-26

PL 50-145 Wrocław

Telefon:
+48 71 3752117
Email:
artur.kozlowski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022 / office hours in the winter semester 2021/2022: czwartek, godz. 9.30-11.30 / Thursdays, 9.30-11.30.

Konsultacje są przeprowadzane za pośrednictwem MS Teams. The office hours are conducted through MS Teams application.

 

 

 

 

Działalność naukowa: 
  1. Zainteresowania badawcze: teoria prawa międzynarodowego publicznego, źródła prawa międzynarodowego, rozstrzyganie sporów międzynarodowych.
  2. Granty / projekty badawcze: I. projekt badawczy KBN pt. Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne w społeczeństwie informacyjnym (nr 5 H02A 034 21), 2001-2003; główny wykonawca; kierownik projektu: prof. Jan Kolasa. II. projekt badawczy KBN pt. Współczesne sądownictwo międzynarodowe (nr N N 110 198134); 2008-2010; wykonawca; kierownik projektu: prof. Jan Kolasa. III. grant N N110 062339  Powszechne prawo międzynarodowe jako podstawa wyrokowania w arbitrażu międzynarodowym (2010-09.2013); NCN; kierownik projektu. IV. grant 2011/03/B/HS5/00695, Istota źródła w porządku prawa międzynarodowego; główny wykonawca; kierownik projektu: prof. Jan Kolasa, NCN, 2011 – 2014. V. grant 425186, Wsparcie dla Czasopism Naukowych, 2019-2020; kierownik projektu.                                                                            
  3. Redaktor naczelny Wroclaw Review of Law, Administration & Economics (od 2011 r.)
  4. Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupa Polska.
  5. Członek Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, American Society of International Law, European Society of International Law.
  6. Nagrody: - Nagroda im. Profesora Manfreda Lachsa (2005) za książkę „Interpretacja traktatu międzynarodowego w świetle jego kontekstu” (najlepszy debiut książkowy w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego). - Nagroda im. Profesora Manfreda Lachsa (2011) za książkę „Estoppel jako ogólna zasada prawa międzynarodowego” (kolejna publikacja książkowa danego autora). - Wyróżnienie w XLVI Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” (2011) na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie.