Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Artur Kozłowski prof. UWr

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Artur Kozłowski prof. UWr
Kontakt: 

pok. 104 C

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Uniwersytecka 22-26

50-145 Wrocław

 

room 104 C

Faculty of Law, Administration and Economics

Wroclaw University

ul. Uniwersytecka 22-26

PL 50-145 Wrocław

Telefon:
+48 71 3752117
Email:
artur.kozlowski [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021 / office hours in the summer semester 2020/2021: czwartek, godz. 10.30-12.30 / Thursdays, 10.30-12.30.

Konsultacje są przeprowadzane za pośrednictwem MS Teams. The office hours are conducted through MS Teams application.

 

 

 

 

Działalność naukowa: 
  • Zainteresowania badawcze: teoria prawa międzynarodowego publicznego, źródła prawa międzynarodowego, rozstrzyganie sporów międzynarodowych.
  • Granty / projekty badawcze:                                                                                                                               - projekt badawczy KBN pt. Europejskie i polskie prawo telekomunikacyjne w społeczeństwie informacyjnym (nr 5 H02A 034 21), 2001-2003; główny wykonawca; kierownik projektu: prof. Jan Kolasa.                                 - projekt badawczy KBN pt. Współczesne sądownictwo międzynarodowe (nr N N 110 198134); 2008-2010; wykonawca; kierownik projektu: prof. Jan Kolasa.                                                                             - grant N N110 062339  Powszechne prawo międzynarodowe jako podstawa wyrokowania w arbitrażu międzynarodowym (2010-09.2013); NCN; kierownik projektu.                                                                             - grant 2011/03/B/HS5/00695, Istota źródła w porządku prawa międzynarodowego (główny wykonawca; kierownik projektu: prof. Jan Kolasa, NCN, 2011 – 2014.
  • Redaktor naczelny Wroclaw Review of Law, Administration & Economics;
  • Członek Zarządu Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA) – Grupa Polska;
  • Członek Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, American Society of International Law, European Society of International Law.
  • Nagrody:                                                                                                                                                                - nagroda im. Profesora Manfreda Lachsa (2005) za książkę „Interpretacja traktatu międzynarodowego w świetle jego kontekstu” (najlepszy debiut książkowy w dziedzinie prawa międzynarodowego publicznego).       - nagroda im. Profesora Manfreda Lachsa (2011) za książkę „Estoppel jako ogólna zasada prawa międzynarodowego” (kolejna publikacja książkowa danego autora).                                                                   - wyróżnienie w XLVI Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” (2011) na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie.