Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Joanna Brzezińska

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Kontakt: 

pokój 206, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48 71 375 2398
Email:
joanna.brzezinska [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim odbywać się będą w czwartek w godz. 9.15 - 11.15.
Konsultacje dla studentów zaocznych odbywać się będą:
29.02.2020 - godz. 14.15 - 15.15
14.03.2020 - godz. 9 - 10
25.04.2020 - godz. 14.45 - 15.45
17.05.2020 - godz. 16 - 17

W sprawach pilnych zapraszam do kontaktu mailowego.

Działalność naukowa: 

dr Joanna Brzezińska – adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Materialnego; autorka publikacji naukowych w języku polskim, francuskim, angielskim, niemieckim w tym monografii Dzieciobójstwo. Aspekty prawne i etyczne (Wolters Kluwer 2013, ss. 464). Studiowała w Szkole Prawa Francuskiego (l’École Droit Français et Européen des Affaires 2008/2009) oraz na Uniwersytecie Paris – Dauphine (2009/2010). Odbyła kwerendy biblioteczne w Bibliothèque Nationale de France, a także w Bibliothèque Cujas (2010, 2014) oraz Centrale Nazionale Biblioteca di Roma (2010, 2014). Jest członkiem AIDP (Association Internationale de Droit Pénal) oraz CEDIMES (Centre d'Etudes du Développement International et des Mouvements Economiques et Sociaux).

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki prawnokarnej ochrony życia oraz typizacji zmodyfikowanej przestępstwa.

Projekty badawcze:

- kierownik projektu naukowego Sonata (NCN),„Struktura zmodyfikowanych typów przestępstwa w prawie karnym. Studium teoretyczno – kryminologiczne”, nr 2012/07/D/HS5/00605 (w okresie 2013 – 2019),

-  kierownik projektu naukowego OPUS (NCN) „Prawnokarne i kryminologiczne aspekty przestępczości kobiet. Struktura, specyfika, tendencje” , nr 2015/19/HS5/03042, (w okresie 2016 – 2019),

- grant promotorski, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  ,,Prawne i etyczne aspekty przestępstwa dzieciobójstwa" (NN 110  030738) (2009 - 2011),

- grant dla młodych naukowców (młodych doktorów) nr 2248/M/KPKM/14 (2014)

- grant promotorski (MNiSW) N N 110 030738 (w okresie 2010 – 2012)

- grant dla młodych naukowców (doktorantów) nr 1276/KPKM/11 (2011)