Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr hab. Michał Bernaczyk

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zdjęcie użytkownika dr hab. Michał Bernaczyk
Kontakt: 

pokój 412, budynek A, ul. Uniwersytecka 22/26

Telefon:
+48713752311
sekretariat katedry (tel. i faks): +48713752332
Email:
michal [dot] bernaczyk [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Semestr zimowy 2017/2018 (od 3. października 2017 do 18. lutego 2018)

Każdy wtorek 13:00 - 15:00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy, Dni Rektorskich, godzin dziekańskich itp.*)

pokój nr 412 (bud. "A", IV piętro)

Office hours in the winter semester 2017/2018 (10.03.2017 r. – 02.18.2018)

Every Tuesday 1 p.m. - 3 p.m. (except holiday break, Rector's day, Dean's hours, etc.*)  

room # 412 (building "A", 4th floor)

Semestr letni 2016/2017 (od 19 lutego do 31 października 2018):

Każda środa 11:30 - 13:30 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy, Dni Rektorskich, godzin dziekańskich itp.*)

pokój nr 412 (bud. "A", IV piętro)

Office hours in the summer semester 2017/2018 (02.19.2017 r. – 10.31.2018)

Every Wednesday 11:30 a.m. - 1:30 p.m. (except holiday break, Rector's day, Dean's hours, etc.*)  

room # 412 (building "A", 4th floor)

* W razie wątpliwości co do organizacji roku akademickiego proszę zajrzeć na stronę http://uni.wroc.pl/studenci/organizacja-roku-akademickiego lub skontaktować się ze mną przed planowaną wizytą na dyżurze.

* In case of doubts please refer to an academic calendar posted on https://uni.wroc.pl/en/academic-calendar/ or contact me via phone or e-mail.

Działalność naukowa: 

 

Pracuję na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego od 1.11.2007 r.

Zajmuję się problematyką konstytucyjnego statusu jednostki ze szczególnym uwzględnieniem prawa do informacji, wolności jej pozyskiwania i rozpowszechniania. Jestem autorem oraz współautorem kilkudziesięciu prac (artykułów, monografii) z zakresu prawa konstytucyjnego i praw człowieka opublikowanych w Polsce i zagranicą. Współpracuję z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej. 

Pomijając badania własne w ramach działalności Katedry dotychczas brałem udział w charakterze wykonawcy w następujących projektach badawczych finansowanych odpowiednio przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki :

1) Projekt badawczy własny nr NN 110058236 "Aktywizm sędziowski we współczesnym państwie demokratycznym" zarejestrowany przez U.Wr. pod numerem 4206/PB/KPKo/09 (okres realizacji 2009-2011)

2) Projekt badawczy własny nr N N 110 333140 "Prawo do informacji i wolność pozyskiwania informacji we współczesnym państwie demokratycznym. Analiza prawnoporównawcza" zarejestrowany przez U.Wr. pod numerem 4495/PB/KPKo/11 (okres realizacji 2011-2013).

Uzyskałem nagrodę Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauczycieli akademickich za oryginalne i twórcze osiągnięcie naukowe.

Działalność pozauczelniania

Ukończyłem aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu i wykonuję zawód radcy prawnego. Jestem ekspertem zewnętrznym Biura Analiz Sejmowych. W latach 2013-2015 pełniłem funkcję stałego doradcy Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej Sejmu VII kadencji.