Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Piotr Rodziewicz

Kontakt: 

pokój 0.04, budynek D, ul. Uniwersytecka 7-10

Telefon:
+48 71 375 2100
Email:
piotr [dot] rodziewicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018
czwartek godz. 11:30 - 13:30

W okresie od 02.07.2018 r. do 21.08.2018 r. konsultacje zostają zawieszone z uwagi na urlop wypoczynkowy. Godziny konsutlacji w sierpniu i wrzesniu zostaną podane do dnia 15.08.2018 r.

OCENY Z EGZAMINU
Oceny z egzaminu z prawa rzeczowego i spadkowego dla III NSP(w) zostały wprowadzone do USOSa. Zgodnie z Regulaminem studiów w UWr termin na zapoznanie się ze sprawdoznymi pracami został wyznaczony na 28.06.2018 r. (czwartek) godz. 11:30 - 13:30. 

Wnioski w trybie § 31 ust. 9 Regulaminu studiów w UWr w trakcie mojego urlopu proszę kierować do sekretariatu Instytutu Prawa Cywilnego. 

Office hours in summer semestre 2017/2018
- Thursday 11:30 a.m. - 13:30 p.m. 

Office hours are suspended from 02.07.2018 to 21.08.2018, due to vacation leave. 

Office hours in August and September will be given until 15.08.2018. 

 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

prawo prywatne międzynarodowe, międzynarodowe postępowanie cywilne

 

Projekty badawcze:

Udział w pracach badawczych w ramach projektu „Measuring Justice Costs and Quality - eMCOD" który był realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej Civil Justice 2007-2013 przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE UWr, Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems,Univerity of Tilburg (Holandia), Autonomous University of Barcelona (Hiszpania), Institute of Advanced Legal Studies, University of London (Wielka Brytania), The Claim Room.com (Wielka Brytania), Bulgarian Institute for Legal Initiatives (Bułgaria), University of Haifa (Izrael);

 

Stypendia:

Udział w The Programme in European Private Law for Postgraduates round 2011/2012

 

Działalność pozauczelniana:

adwokat - kierownik oddziału kancelarii radców prawnych i adwokatów we Wrocławiu;

udział w pracach Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. implementacji  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych;