Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Piotr Rodziewicz

Kontakt: 

pokój 0.04, budynek D, ul. Uniwersytecka 7-10

Telefon:
+48 71 375 2100
Email:
piotr [dot] rodziewicz [at] uwr [dot] edu [dot] pl
Konsultacje: 

KONSULTACJE SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 – OFFICE HOURS WINTER SEMESTRE 2019/2020
czwartki godz. 11:30 – 13:30 / Thursdays at 11:30 – 13:30 
 
KONSULTACJE W DNIACH ZJAZDÓW NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH – ZAOCZNYCH
- 05.10.2019 r. godz. 11:30 – 12:30 
- 24.11.2019 r. godz. 15:00 – 16:00 
- 14.12.2019 r. godz. 14:00 – 15:00 
- 11.01.2020 r. godz. 13:15 – 14:15 
- 02.02.2020 r. godz. 13:15 - 14:15
 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze:

prawo prywatne międzynarodowe, międzynarodowe postępowanie cywilne

Projekty badawcze:

1) wykonawca w „Measuring Justice Costs and Quality - eMCOD" który był realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej Civil Justice 2007-2013 przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE UWr, Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems,Univerity of Tilburg (Holandia), Autonomous University of Barcelona (Hiszpania), Institute of Advanced Legal Studies, University of London (Wielka Brytania), The Claim Room.com (Wielka Brytania), Bulgarian Institute for Legal Initiatives (Bułgaria), University of Haifa (Izrael);
2) wykonawca w ramach projektu „Zagraniczne procedury tzw. urodzenia zastępczego na tle uniwersalnego zakazu handlu dziećmi – ujęcie interdyscyplinarne”, realizowany pod auspicjami Centrum Badań nad Rodziną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie, pod kierownictwem prof. dr hab. Piotra Mostowika. Badania z zakresu prawa prywatnego miedzynarodoego i międzynarodowego postępowania cywilnego; 
3)  wykonawca w projekcie „Introduction of the Data Protection Reform to the Judicial System – INFORM" realizowanym w ramach programu Komisji Europejskiej Justice Programme 2014 – 2020 przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Uniwersytet Wrocławski. Projekt jest realizowany we współpracy z Corvinus University of Budapest (Węgry), Inthemis (Francja), University of Cyprus (Cypr),  Institute of Legal Information Theory and Techniques (Włochy), Comenius University (Słowacja), Georg-August-Universität Göttingen (Niemcy), Masaryk University (Czechy), Centre for Law in the Information Society, Leiden University (Holandia); 
4) w okresie od czerwca 2019 r. do maja 2021 r. wykonawca z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach projektu „Diversity of Enforcement titles in cross-border debt collection in the EU - EU_En4s" realizowanego we współpracy z Univerza v Mariboru (Słowenia), Institut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (Słowenia), Notarska Zbornica Slovenije (Słowenia), Center for Legal Informatics (Słowenia),   Sveuciliste u Rijeci (Chorwacja), Universitäet Graz (Austria), Masarykova univerzita (Czechy), Magyar Orszagos Kozjegyzoi Kamara (Węgry), Mykolo Romerio Universitetas (Litwa), Universidade Portucalense Infante Dhenrique-Cooperativa de Ensino Superior CRL (Portugalia), BOLEO GLOBAL S.L. (Hiszpania), Gottfried Wilhelm Leibniz Universitäet Hannover (Niemcy), Universiteit Maastricht (Holandia), Helsingin Yliopisto (Finlandia), Uppsala Universitet (Szwecja), UCLAN Cyprus Limited (Cypr), Universiteti i Tiranes (Albania). 

Stypendia:

Udział w The Programme in European Private Law for Postgraduates round 2011/2012

Działalność pozauczelniana:

adwokat - kierownik oddziału kancelarii radców prawnych i adwokatów we Wrocławiu;

udział w pracach Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. implementacji  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych.