Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jesteś tutaj

Karty podstawowe

dr Piotr Rodziewicz

Kontakt: 

pokój 0.04, budynek D, ul. Uniwersytecka 7-10

Telefon:
+48 71 375 2100
Email:
piotr.rodziewicz [at] uwr.edu.pl
Konsultacje: 

KONSULTACJE SEMESTR ZIMOWY 2019/2020 – OFFICE HOURS WINTER SEMESTRE 2019/2020
czwartki godz. 11:30 – 13:30 / Thursdays at 11:30 – 13:30 
 
KONSULTACJE W DNIACH ZJAZDÓW NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH – ZAOCZNYCH
- 05.10.2019 r. godz. 11:30 – 12:30 
- 24.11.2019 r. godz. 15:00 – 16:00 
- 15.12.2019 r. godz. 15:00 – 16:00 
- 11.01.2020 r. godz. 13:15 – 14:15 
- 02.02.2020 r. godz. 13:15 - 14:15
 

Działalność naukowa: 

Zainteresowania badawcze: / Research interests:

prawo prywatne międzynarodowe, międzynarodowe postępowanie cywilne / private international law, international civil procedure

Projekty badawcze: / Research projects:

1) contractor in research project "Measuring Justice Costs and Quality - eMCOD" which was implemented as part of the European Commission program Civil Justice 2007-2013 by the Center for Research on Legal and Economic Problems of Electronic Communication University of Wroclaw (Poland), Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems , University of Tilburg (Netherlands), Autonomous University of Barcelona (Spain), Institute of Advanced Legal Studies, University of London (United Kingdom), The Claim Room.com (United Kingdom), Bulgarian Institute for Legal Initiatives (Bulgaria), University of Haifa (Israel);

2) contractor in research project "Foreign procedures, so-called surrogate birth, against the background of a universal ban on child trafficking - interdisciplinary approach”, implemented under the auspices of the Family Research Center of the Nicolaus Copernicus University in Toruń in cooperation with the Justice Institute in Warsaw, under the guidance of prof. dr hab. Piotr Mostowik. Research in the field of private international law and international civil procedure;

3) contractor in research project "Introduction of the Data Protection Reform to the Judicial System - INFORM" implemented under the European Commission Justice Program 2014-2020 by the Center for Research on Legal and Economic Problems of Electronic Communication University of Wroclaw. The project was implemented in cooperation with Corvinus University of Budapest (Hungary), Inthemis (France), University of Cyprus (Cyprus), Institute of Legal Information Theory and Techniques (Italy), Comenius University (Slovakia), Georg-August-Universität Göttingen (Germany), Masaryk University (Czech Republic), Center for Law in the Information Society, Leiden University (Netherlands);

4) June 2019 - May 2021 contractor in research project "Diversity of Enforcement titles in cross-border debt collection in the EU - EU_En4s" implemented in cooperation with University of Maribor (Slovenia), Institut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (Slovenia), Notarska Zbornica Slovenije (Slovenia), Center for Legal Informatics (Slovenia), Sveuciliste u Rijeci (Croatia), Universitäet Graz (Austria), Masarykova univerzita (Czech), Magygyzszagosos Kamara (Hungary), Mykolo Romerio Universitetas (Lithuania), Universidade Portucalense Infante Dhenrique-Cooperativa de Ensino Superior CRL (Portugal), BOLEO GLOBAL SL (Spain), Gottfried Wilhelm Leibniz Universitäet Hannover (Germany), Universiteit Maastricht (Netherlands), Helsingin Yliopisto (Finland), Uppsala Universitet (Sweden), UCLAN Cyprus Limited (Cyprus), Universiteti and Tiranes (Albania).

Stypendia: / Scholarships:

The Programme in European Private Law for Postgraduates round 2011/2012

Członkostwo: / Membership: 

Ordinary Membership - The European Association of Private International Law (EAPIL)

Działalność pozauczelniana: / Non-university activities:

adwokat - kierownik oddziału kancelarii radców prawnych i adwokatów we Wrocławiu  

advocate - head of the branch office in law firm

udział w pracach Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. implementacji  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego procedurę europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych

participation in the works of the Problem Team of the Civil Law Codification Commission for the implementation of Regulation (EU) No 655/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a European Account Preservation Order procedure to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters